Ett inlägg i debatten

14 mar 2013 • < 1 min

I nästa nummer av BBL recenserar Gunnel Furuland Anna Gunders vetenskapliga studie av biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010. Arbetet...

I nästa nummer av BBL recenserar Gunnel Furuland Anna Gunders vetenskapliga studie av biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010. Arbetet Garanterade författare: om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972-2010 (Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2012) kartläggger ett viktigt område inom svensk kulturpolitik. Enligt Gunnel Furuland  drar Anna Gunder slutsatsen att den garanterade författarpenningen i stort sett är ett väl fungerande system som ger författarna möjlighet att bedriva ”fri litterär grundforskning”. Anna Gunder har, så Furuland, ”på ett skickligt sätt kunnat belysa ett komplicerat maskineri på den litterära scenen, som nog många på biblioteken inte tänker på när de sänder in den årliga statistiken till Sveriges författarfond. Hon har lagt fakta på bordet, men också glimtvis fått oss att fatta den ofta påvra ekonomiska situationen för de enskilda författarna bakom de modesta ersättningarna. Istället för att ta extrajobb för sin försörjning har man tack vare Författarfondens utdelningar under kortare eller längre perioder kunnat få arbetsro.”

Läs hela den intressanta recensionen i BBL nr 3.

Fakta/ Sveriges författarfond

 • Fonden, som är en myndighet instiftades 1954 som ett resultat av fackliga påtryckningar från författarförbundet.

• Förordningen om Sveriges Författarfond kom 1962.

 • År 2013  utgörs biblioteksersättningens grundbelopp 1, 37 kronor per lån

• Fondens anslag var 2012 134 163 000 kr.

• 2012 delade man ut 124 002 000 kr i stipendier, ersättningar och bidrag.

• 2012t fick 4 329 författare och översättare ersättningar som varierade mellan 1 620 och ca 223 000 kr.

176 upphovsmän har särskild författarpenning. Fondstyrelsen bestämmer, för ett år i taget, storleken på den särskilda författarpenningen. 2012 var beloppet 178 000 kronor.

 Författarfondens styrelse består av ordförande Mats Sjöstrand och 13 ledamöter.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min