Ett inlägg i debatten

14 mar 2013 • < 1 min

I nästa nummer av BBL recenserar Gunnel Furuland Anna Gunders vetenskapliga studie av biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010. Arbetet...

I nästa nummer av BBL recenserar Gunnel Furuland Anna Gunders vetenskapliga studie av biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010. Arbetet Garanterade författare: om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972-2010 (Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2012) kartläggger ett viktigt område inom svensk kulturpolitik. Enligt Gunnel Furuland  drar Anna Gunder slutsatsen att den garanterade författarpenningen i stort sett är ett väl fungerande system som ger författarna möjlighet att bedriva ”fri litterär grundforskning”. Anna Gunder har, så Furuland, ”på ett skickligt sätt kunnat belysa ett komplicerat maskineri på den litterära scenen, som nog många på biblioteken inte tänker på när de sänder in den årliga statistiken till Sveriges författarfond. Hon har lagt fakta på bordet, men också glimtvis fått oss att fatta den ofta påvra ekonomiska situationen för de enskilda författarna bakom de modesta ersättningarna. Istället för att ta extrajobb för sin försörjning har man tack vare Författarfondens utdelningar under kortare eller längre perioder kunnat få arbetsro.”

Läs hela den intressanta recensionen i BBL nr 3.

Fakta/ Sveriges författarfond

 • Fonden, som är en myndighet instiftades 1954 som ett resultat av fackliga påtryckningar från författarförbundet.

• Förordningen om Sveriges Författarfond kom 1962.

 • År 2013  utgörs biblioteksersättningens grundbelopp 1, 37 kronor per lån

• Fondens anslag var 2012 134 163 000 kr.

• 2012 delade man ut 124 002 000 kr i stipendier, ersättningar och bidrag.

• 2012t fick 4 329 författare och översättare ersättningar som varierade mellan 1 620 och ca 223 000 kr.

176 upphovsmän har särskild författarpenning. Fondstyrelsen bestämmer, för ett år i taget, storleken på den särskilda författarpenningen. 2012 var beloppet 178 000 kronor.

 Författarfondens styrelse består av ordförande Mats Sjöstrand och 13 ledamöter.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min