Ett inlägg i debatten

14 mar 2013 • < 1 min

I nästa nummer av BBL recenserar Gunnel Furuland Anna Gunders vetenskapliga studie av biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010. Arbetet...

I nästa nummer av BBL recenserar Gunnel Furuland Anna Gunders vetenskapliga studie av biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010. Arbetet Garanterade författare: om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972-2010 (Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2012) kartläggger ett viktigt område inom svensk kulturpolitik. Enligt Gunnel Furuland  drar Anna Gunder slutsatsen att den garanterade författarpenningen i stort sett är ett väl fungerande system som ger författarna möjlighet att bedriva ”fri litterär grundforskning”. Anna Gunder har, så Furuland, ”på ett skickligt sätt kunnat belysa ett komplicerat maskineri på den litterära scenen, som nog många på biblioteken inte tänker på när de sänder in den årliga statistiken till Sveriges författarfond. Hon har lagt fakta på bordet, men också glimtvis fått oss att fatta den ofta påvra ekonomiska situationen för de enskilda författarna bakom de modesta ersättningarna. Istället för att ta extrajobb för sin försörjning har man tack vare Författarfondens utdelningar under kortare eller längre perioder kunnat få arbetsro.”

Läs hela den intressanta recensionen i BBL nr 3.

Fakta/ Sveriges författarfond

 • Fonden, som är en myndighet instiftades 1954 som ett resultat av fackliga påtryckningar från författarförbundet.

• Förordningen om Sveriges Författarfond kom 1962.

 • År 2013  utgörs biblioteksersättningens grundbelopp 1, 37 kronor per lån

• Fondens anslag var 2012 134 163 000 kr.

• 2012 delade man ut 124 002 000 kr i stipendier, ersättningar och bidrag.

• 2012t fick 4 329 författare och översättare ersättningar som varierade mellan 1 620 och ca 223 000 kr.

176 upphovsmän har särskild författarpenning. Fondstyrelsen bestämmer, för ett år i taget, storleken på den särskilda författarpenningen. 2012 var beloppet 178 000 kronor.

 Författarfondens styrelse består av ordförande Mats Sjöstrand och 13 ledamöter.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min