Barn- och ungdomsstrategi

5 feb 2013 • < 1 min

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga...

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga bedrivs strukturerat, målinriktat och långsiktigt. Strategin gäller från den 1 januari i år fram till den sista december 2015. Därefter ska den revideras.Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken där Kulturrådets arbete ska bidra till att barns och ungas kulturella rättigheter och tillgång till konst, kultur och information, tillvaratas. Andra viktiga utgångspunkter i Kulturrådets arbete på området är FN:s barnkonvention samt de nationella kulturpolitiska målen.

Den nu antagna barn- och ungdomsstrategin innebär bland annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela myndighetens verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

Ett av målen i strategin är att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp; Ett annat är att barn- och ungdomsperspektivet ska vara integrerat i kultursamverkansmodellen. Ytterligare ett viktigt mål är att utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Meningen är att målen i strategin ska brytas ned till aktiviteter som inkluderas i Kulturrådets verksamhetsplanering och som följs upp varje år.

Läs mer här

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min