Barn- och ungdomsstrategi

5 feb 2013 • < 1 min

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga...

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga bedrivs strukturerat, målinriktat och långsiktigt. Strategin gäller från den 1 januari i år fram till den sista december 2015. Därefter ska den revideras.Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken där Kulturrådets arbete ska bidra till att barns och ungas kulturella rättigheter och tillgång till konst, kultur och information, tillvaratas. Andra viktiga utgångspunkter i Kulturrådets arbete på området är FN:s barnkonvention samt de nationella kulturpolitiska målen.

Den nu antagna barn- och ungdomsstrategin innebär bland annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela myndighetens verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

Ett av målen i strategin är att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp; Ett annat är att barn- och ungdomsperspektivet ska vara integrerat i kultursamverkansmodellen. Ytterligare ett viktigt mål är att utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Meningen är att målen i strategin ska brytas ned till aktiviteter som inkluderas i Kulturrådets verksamhetsplanering och som följs upp varje år.

Läs mer här

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min