Barn- och ungdomsstrategi

5 feb 2013 • < 1 min

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga...

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga bedrivs strukturerat, målinriktat och långsiktigt. Strategin gäller från den 1 januari i år fram till den sista december 2015. Därefter ska den revideras.Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken där Kulturrådets arbete ska bidra till att barns och ungas kulturella rättigheter och tillgång till konst, kultur och information, tillvaratas. Andra viktiga utgångspunkter i Kulturrådets arbete på området är FN:s barnkonvention samt de nationella kulturpolitiska målen.

Den nu antagna barn- och ungdomsstrategin innebär bland annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela myndighetens verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

Ett av målen i strategin är att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp; Ett annat är att barn- och ungdomsperspektivet ska vara integrerat i kultursamverkansmodellen. Ytterligare ett viktigt mål är att utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Meningen är att målen i strategin ska brytas ned till aktiviteter som inkluderas i Kulturrådets verksamhetsplanering och som följs upp varje år.

Läs mer här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min