Barn- och ungdomsstrategi

5 feb 2013 • < 1 min

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga...

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga bedrivs strukturerat, målinriktat och långsiktigt. Strategin gäller från den 1 januari i år fram till den sista december 2015. Därefter ska den revideras.Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken där Kulturrådets arbete ska bidra till att barns och ungas kulturella rättigheter och tillgång till konst, kultur och information, tillvaratas. Andra viktiga utgångspunkter i Kulturrådets arbete på området är FN:s barnkonvention samt de nationella kulturpolitiska målen.

Den nu antagna barn- och ungdomsstrategin innebär bland annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela myndighetens verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

Ett av målen i strategin är att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp; Ett annat är att barn- och ungdomsperspektivet ska vara integrerat i kultursamverkansmodellen. Ytterligare ett viktigt mål är att utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Meningen är att målen i strategin ska brytas ned till aktiviteter som inkluderas i Kulturrådets verksamhetsplanering och som följs upp varje år.

Läs mer här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min