Barn- och ungdomsstrategi

5 feb 2013 • < 1 min

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga...

Kulturrådets styrelse har antagit en barn- och ungdomsstrategi för att säkerställa att myndighetens arbete med kultur för barn och unga bedrivs strukturerat, målinriktat och långsiktigt. Strategin gäller från den 1 januari i år fram till den sista december 2015. Därefter ska den revideras.Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken där Kulturrådets arbete ska bidra till att barns och ungas kulturella rättigheter och tillgång till konst, kultur och information, tillvaratas. Andra viktiga utgångspunkter i Kulturrådets arbete på området är FN:s barnkonvention samt de nationella kulturpolitiska målen.

Den nu antagna barn- och ungdomsstrategin innebär bland annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela myndighetens verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

Ett av målen i strategin är att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp; Ett annat är att barn- och ungdomsperspektivet ska vara integrerat i kultursamverkansmodellen. Ytterligare ett viktigt mål är att utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Meningen är att målen i strategin ska brytas ned till aktiviteter som inkluderas i Kulturrådets verksamhetsplanering och som följs upp varje år.

Läs mer här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min