Kulturrådets uppmaning: Gå vidare med bemannade skolbibliotek

1 mar 2023 • 2 min

Kulturrådet vill att regeringen går vidare med Gustav Fridolins förslag om bemannade skolbibliotek, säger generaldirektör Kajsa Ravin. Att frågan inte fanns bland rådets rekommendationer beror på att det betonas i övriga rapporten, samt att remissvar redan har lämnats i frågan.

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin bemöter nu kritiken mot att bemannade skolbibliotek inte lyfts fram som rekommendation i Kulturrådets nya rapport.

– Biblioteksbladet indikerade att Kulturrådet skulle mörka behovet av bemannade skolbibliotek. Det anser inte jag att vi gör. Vi lyfter upp den här frågan.

Det handlar om den rapport som Kulturrådet, med stöd av Läsrådet, precis har släppt, Nuläge om barns och ungas läsning. Som Biblioteksbladet tidigare har skrivit reserverar sig tre av Läsrådets ordinarie ledamöter mot att en del av rapporten, den som kallas för Läsrådets rekommendationer, saknar rekommendationer om tillgång till bemannade skolbibliotek.

I stället lyfts tre områden som särskilt viktiga att arbeta vidare inom: Utveckla kunskap och samla goda exempel, motivera läsande hos unga och unga vuxna och främja läsande i skola och förskola.

– Kulturrådet som myndighet har redan lämnat ett remissvar till regeringen när det gäller skolbiblioteksutredningen. Kulturrådet lyfter frågan och synliggör den, säger att den är viktig och nu är det viktigt att regeringen fattar ett beslut i frågan, säger Kajsa Ravin.

Hon menar att vikten av skolbibliotek och bemannade sådana, betonas mycket i den övriga rapporten och hon understryker att Kulturrådet som myndighet tycker att det är viktigt att regeringen går vidare utifrån den skolbiblioteksutredning som Gustav Fridolin lade fram för drygt två år sedan.

– Läsrådet är ett organ inom Kulturrådet och man förstärker vår kompetens och våra relationer till det läsfrämjande fältet på ett otroligt positivt sätt. Kulturrådet har ett antal rekommendationer som Läsrådet står bakom, men det är viktigt att Läsrådets ledamöter ska kunna yttra sig. Det synliggör vi genom att ha med det särskilda yttrandet i rapporten. De tre ledamöterna tyckte att det behövde tydliggöras på ett annorlunda sätt, säger Kajsa Ravin som också är ordförande i Läsrådet.

Rapporten pekar på tre viktiga områden och det rör sig om att stärka läsning för unga och unga vuxna, att överbrygga läsklyftor som beror på socioekonomiska skillnader och att öka ungas delaktighet.

Kajsa Ravin konstaterar också att Kulturrådet i budgetunderlaget som i går lämnades till regeringen, skriver en hel del om vikten av det fortsatta läsfrämjande arbetet. Kulturrådet anser att satsningarna på Stärkta bibliotek och läsfrämjandelyft bör förlängas. Kulturrådet ber om anslag på 150 miljoner kronor från och med 2024 till Stärkta bibliotek, vilket är dubbelt så mycket som årets anslag.

När det gäller Läsfrämjandelyftet vill Kulturrådet att det tillförs 30 miljoner kronor 2024-2025.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min