Fängelser måste spara - avslutar samarbete med bibliotek

5 feb 2020 • 3 min

Kriminalvården måste spara pengar och både Hinseberg och Salberga väljer att avsluta samarbete med folkbiblioteken. I stället ska anstalterna sköta biblioteken själva.

Salberga-anstalten avslutar samarbetet med biblioteket i Sala till våren. Foto: Kriminalvården

Efter flera års samarbete väljer anstalten Hinseberg att inte förlänga avtalet med Lindesbergs bibliotek.

– Det är flera skäl, det största skälet är att vi har ett pressat budgetläge inom Kriminalvården, säger Daniel Hultman, anstaltschef på Hinseberg.

Hinseberg är Sveriges största fängelse för kvinnor. Här finns 93 platser i säkerhetsklass två, alltså inte den högsta säkerhetsnivån.

På anstalten finns ett mindre bibliotek och verksamheten har skötts i samarbete med kommunens bibliotek i många år. Men nu är det alltså slut med det.

– Vi avser att driva biblioteket vidare i någon form, men det är inte klart än i vilken form det blir, säger Daniel Hultman.

Biblioteksbladet har fått indikationer på att utvecklingen är densamma på flera håll inom Kriminalvården. I Örebro ska häktet ha dragit ner på biblioteksverksamheten redan förra året, också det för att spara pengar.

I Sala kommun har anstalten Salberga valt att inte upphandla bibliotekstjänster när nuvarande avtalet med kommunbiblioteket löper ut i vår. I nuläget har kommunens bibliotek en 75-procentig tjänst på fängelset och ansvarar för hela biblioteksservicen på anstalten. Folkbiblioteket har skött bland annat bestånd, fjärrlån och katalogisering.

– Det är ett bra bestånd som vi genom åren har byggt upp. Dessutom kompletterar vi med stadsbibliotekets bestånd, säger Boel Simonsson, bibliotekschef i Sala kommun.

När anstalten inte skriver nytt avtal med kommunbiblioteket och i stället ska sköta biblioteket på egen hand finns risk för en mer begränsad service för internerna, tror hon.

– Jag tror att alla har tyckt att biblioteket har varit till nytta. Nu ska de sköta det själva, men jag tänker att de missbedömer lite vad det är att ha ett bibliotek.

Salberga är en av Sveriges största anstalter med plats för 264 intagna. Säkerhetsklassen är den högsta och anstalten är anpassad för de mest riskfyllda intagna.

Hinseberg utanför Lindesberg är sedan 1960 Sveriges största kvinnoanstalt. Foto: Kriminalvården

På Hinseberg får de intagna gå gruppvis till biblioteket under övervakning. Verksamheten har fungerat bra och utlånen påminner om dem utanför stängslet, berättar Per Andersson, bibliotekarie vid Lindesbergs bibliotek.

– Biblioteket fyller en viktig funktion för de intagna, säger han.

Anstalter ska enligt Kriminalvårdens interna riktlinjer erbjuda de intagna någon form av biblioteksverksamhet. Hittills har Lindesbergs bibliotek bland annat skött inköp och möjliggjort fjärrlån för internerna.

– Vi får titta på i vilken omfattning vi kan nyanskaffa böcker. Det som kan bli ett problem är att det inte går att nyttja fjärrlån, säger Daniel Hultman.

Fjärrlån har tagits bort på andra anstalter då problem med svinn har förekommit. Det har dock fungerat bra på Hinseberg.

Biblioteket kommer inte heller att kunna ha tillgång till en utbildad bibliotekarie i samma utsträckning, förklarar Daniel Hultman.

Det pressade ekonomiska läget på Hinseberg och inom stora delar av Kriminalvården beror, enligt Daniel Hultman, på hög beläggning med många intagna och på besparingskrav från regeringen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min