"Lagen kanske inte är något vi kommer använda särskilt ofta"

15 aug 2022 • 4 min

En och en halv månad har gått sedan biblioteken fick nya möjligheter att porta stökiga besökare. Än så länge väcker den färska lagstiftningen mest frågor om hur den ska tillämpas.

Den 1 juli trädde en lag i kraft som gör det möjligt att neka personer tillträde till bibliotek, simhallar och idrottsanläggningar. Har de nya möjligheterna kommit till användning än? Nej, inte på de bibliotek Biblioteksbladet har pratat med. Än så länge tycks frågan inte vara vem eller vilka som ska nekas tillträde med stöd av den nya lagen, utan om lagen alls ska tillämpas och hur det i så fall ska gå till.

– Vi har inte nyttjat lagen ännu och har i förväg inte heller förberett för att vi skulle tillämpa den på en gång, utan vi tänker att det är en process, säger Helena Karlström, chef för Umeå Stadsbibliotek.

– Vi får se tiden an, vi får sätta oss in i förutsättningarna nu, så att vi är förberedda om det blir aktuellt. Vi har under alla år som varit, tänkt att vi portar inte personer, utan vi portar beteenden från biblioteket. Det är tankesättet som vi har med oss även framöver, men sedan får vi se om vi nyttjar lagen.

Enligt Helena Karlström är det för tidigt att säga om lagen alls kommer att användas i Umeå.

–  Det handlar om ifall det är en person som man tror ska störa ordningen återkommande, på ett sådant sätt att personen ska portas, under den period som det i så fall beslutas om, och att man har beslutsunderlag för det. Men det kan ju komma till det, att vi känner att nu måste vi i alla fall pröva lagen. Det är ett nytt tankesätt vi får ha i vårt arbete.

Trelleborgs biblioteks- och kulturskolechef Michael Nordberg påpekar att lagen inte alls är särskilt enkel att tillämpa.

– Det är viktigt att vara tydlig med det så att det inte blir en övertro på att det finns en lag som med omedelbar verkan kommer att lösa alla stökiga situationer. Jag har ingenting emot lagen men alla måste ha klart för sig att det är en rätt komplicerad process innan ett tillträdesförbud vinner laga kraft.

En praktisk svårighet, framhåller Michael Nordberg, är att det krävs kännedom om en persons identitet för att ett bibliotek ska kunna ansöka om tillträdesförbud.

– Det är en svårlöst situation: ska man säga att man har för avsikt att ansöka om tillträdesförbud när man begär av personer att de ska legitimera sig?

Biblioteket i Trelleborg kommer till att börja med att ha en dialog med polisen för att få klarhet i vad som krävs för att använda lagen.

– Sedan är det en annan sak att lagstiftningen bara gäller från 15 år och uppåt. Den biter inte på de stökiga högstadieeleverna, säger Michael Nordberg och tillägger att det inte sällan är barn i årskurs sju och åtta som är besvärliga.

– Det är stolar som välts, böcker som slängs och det kan vara högljutt och stimmigt, stök som stör verksamheten.

Helena Jannert, enhetschef på Göteborgs bibliotek och kulturhus.

I Göteborg pågår arbetet med att ta fram rutiner för hur lagen ska användas, berättar Helena Jannert, enhetschef för utveckling och ledningsstöd på kulturförvaltningen.

– Vi har i uppdrag att ta fram underlag, omvärldsbevaka och ha en dialog med idrottsförvaltningen.

Helena Jannert framhåller vikten av god dokumentation av händelser och vidtagna åtgärder samt en beslutad delegationsordning för att det inte ska råda oklarheter kring vem som tar beslutet om att det behövs ett tillträdesförbud. Hon har ingen uppfattning om huruvida lagen kommer att ha betydelse.

– Lagen prövas i skarp läge, först då kan man ha synpunkter på om den fungerar.

Stephanie Reinbold, chef för fler bibliotek i Stockholmsstadsdelarna Bromma, Hässelby och Vällingby.

Stephanie Reinbold, chef för fler bibliotek i Stockholmsstadsdelarna Bromma, Hässelby och Vällingby, berättar att det ännu inte har varit aktuellt att överväga att använda lagen.

– Det har inte inträffat någon incident nu under sommaren så det har inte funnits något behov. Det har väl inte direkt inträffat något tidigare heller som gjort att vi behövt ha rutiner kring det här. Det har aldrig gått så långt att vi känt att nu måste vi avvisa den här människan från biblioteket.

När verksamheten kommit igång igen ordentligt efter semestern kommer frågan om lagens användning ändå att tas upp internt.

– Vi ska prata i slutet av augusti om hur vi ska arbeta med det här, diskutera med personalen och så vidare, säger Stephanie Reinbold.

Kulturnämnden i Örebro har fattat ett beslut som innebär att Lars Hilmersson, verksamhetschef för kommunens bibliotek och kulturskola, har delegation på att ansöka om att belägga personer med tillträdesförbud. Inför att lagen trädde i kraft har biblioteket haft kontakt med kommunens jurister som gett sin syn dess tillämpning.

–  Vi känner att det kontinuerliga förebyggande arbetet ändå är det viktigaste och att den här lagen kanske inte är något som vi kommer använda särskilt ofta. Det blir ytterligare ett verktyg som möjligen blir användbart någon gång.
Precis som sin kollega i Trelleborg är Lars Hilmersson inne på svårigheterna med att använda sig av lagen.

– Händelserna måste ha dokumenterats på ett eller annat sätt, man måste kunna visa att det är allvarligt, och det ska kunna härledas till personen. Det är inte helt lätt att göra den här ansökan.

Text: Thord Eriksson, Tommy Johansson, Martin Röshammar

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min