Läs och ha hälsan!

29 nov 2013 • < 1 min

Arvika bibliotek har under hösten drivit ett lite udda läsfrämjande projekt med utlån av gå-stavar och mp3-spelare i paket kallat...

Arvika bibliotek har under hösten drivit ett lite udda läsfrämjande projekt med utlån av gå-stavar och mp3-spelare i paket kallat ”bokstavar”. Försöket, som fallit väl ut, har finansierats av folkhälsoprojektet Friskare Arvika.

Man kan ta del av böcker på olika sätt och det ville man på Arvika bibliotek visa – gärna i ett sammanhang.

– Stavgång är en utmärkt motionsform som lätt kan anpassas till varje individs enskilda förutsättningar. Både att lyssna på böcker och att promenera med stavar är ytterst demokratiska former av hälsofrämjande verksamhet som verkligen kan passa alla. Vi ville marknadsföra aktiviteten utlån av bokstavar som ett alternativt sätt att läsa böcker och göra kommuninnevånarna uppmärksamma på möjligheten att ladda ner böcker från bibliotekets mediejukebox, berättar bibliotekarien Ulla-Carin Stenberg.

Målet med verksamheten har varit att fånga upp personer som inte tidigare kommit i kontakt med bibliotekets verksamhet och att rent allmänt bidra till att främja Arvikabornas hälsa.

Hanteringen av mp3-spelare och nedladdning av ljudböcker krävde nya tekniska kunskaper av personalen. I det pågående fortbildningsprojektet KUB, där Värmland är ett av de deltagande länen, har personalen möjlighet att lära sig hantera nedladdning av ljudböcker till mp3-spelare för att sedan kunna vägleda låntagarna.

Försöksperioden är nu slut och resultaten har varit goda. Därför kommer utlånen av bokstavar att permanentas på Arvika Bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min