Läs och ha hälsan!

29 nov 2013 • < 1 min

Arvika bibliotek har under hösten drivit ett lite udda läsfrämjande projekt med utlån av gå-stavar och mp3-spelare i paket kallat...

Arvika bibliotek har under hösten drivit ett lite udda läsfrämjande projekt med utlån av gå-stavar och mp3-spelare i paket kallat ”bokstavar”. Försöket, som fallit väl ut, har finansierats av folkhälsoprojektet Friskare Arvika.

Man kan ta del av böcker på olika sätt och det ville man på Arvika bibliotek visa – gärna i ett sammanhang.

– Stavgång är en utmärkt motionsform som lätt kan anpassas till varje individs enskilda förutsättningar. Både att lyssna på böcker och att promenera med stavar är ytterst demokratiska former av hälsofrämjande verksamhet som verkligen kan passa alla. Vi ville marknadsföra aktiviteten utlån av bokstavar som ett alternativt sätt att läsa böcker och göra kommuninnevånarna uppmärksamma på möjligheten att ladda ner böcker från bibliotekets mediejukebox, berättar bibliotekarien Ulla-Carin Stenberg.

Målet med verksamheten har varit att fånga upp personer som inte tidigare kommit i kontakt med bibliotekets verksamhet och att rent allmänt bidra till att främja Arvikabornas hälsa.

Hanteringen av mp3-spelare och nedladdning av ljudböcker krävde nya tekniska kunskaper av personalen. I det pågående fortbildningsprojektet KUB, där Värmland är ett av de deltagande länen, har personalen möjlighet att lära sig hantera nedladdning av ljudböcker till mp3-spelare för att sedan kunna vägleda låntagarna.

Försöksperioden är nu slut och resultaten har varit goda. Därför kommer utlånen av bokstavar att permanentas på Arvika Bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min