Läsa, skapa, locka...

6 nov 2013 • < 1 min

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet...

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet är ett försök att få förskolebarnen att hitta till biblioteket men också till sitt eget skapande.

På Kulturrådets webbplats bolla.se kan man läsa mer om projektet där femåringar från förskolan får hjälp av författare och konstnärer att finna sina egna berättelser och skapa bilder kring dem. Upplägget anknyter mycket till den förskoledidaktik som betonar vikten av närläsning och den upprepande läsningen för små barn och som bland annat ventilerades på ett av seminarierna under Bok & Bibliotek i Göteborg (där Svensk Biblioteksförening bl a var medarrangör, BBL nr 8, s 27). Det handlar om att skapa förutsättningar för att väcka barnens lust och nyfikenhet genom att även inkludera bilden och samspelet mellan bild och text. I projektet får barnen en bok som läses högt både på förskolan och hemmavid – ett mål är att engagera föräldrarna genom att få dem att läsa högt och sedan besöka biblioteket tillsammans med barnen. Man läser, leker, sjunger, dramatiserar eller som på Björksätra bibliotek, skapar bilder kring en och samma bok. Och hela tiden är det barnen som styr medan de vuxna är uppmärksamma på barnens icke verbala signaler.

Projektet Bokomotivet pågår i hela Sandvikens kommun, på huvudbiblioteket samt de fem kommundelsbiblioteken. Totalt berörs 70 barn av projektet. Inom projektet har man avsatt tid för utvärdering. En handledning kommer att tas fram för den som vill arbeta med liknande satsningar.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min