Läsa, skapa, locka...

6 nov 2013 • < 1 min

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet...

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet är ett försök att få förskolebarnen att hitta till biblioteket men också till sitt eget skapande.

På Kulturrådets webbplats bolla.se kan man läsa mer om projektet där femåringar från förskolan får hjälp av författare och konstnärer att finna sina egna berättelser och skapa bilder kring dem. Upplägget anknyter mycket till den förskoledidaktik som betonar vikten av närläsning och den upprepande läsningen för små barn och som bland annat ventilerades på ett av seminarierna under Bok & Bibliotek i Göteborg (där Svensk Biblioteksförening bl a var medarrangör, BBL nr 8, s 27). Det handlar om att skapa förutsättningar för att väcka barnens lust och nyfikenhet genom att även inkludera bilden och samspelet mellan bild och text. I projektet får barnen en bok som läses högt både på förskolan och hemmavid – ett mål är att engagera föräldrarna genom att få dem att läsa högt och sedan besöka biblioteket tillsammans med barnen. Man läser, leker, sjunger, dramatiserar eller som på Björksätra bibliotek, skapar bilder kring en och samma bok. Och hela tiden är det barnen som styr medan de vuxna är uppmärksamma på barnens icke verbala signaler.

Projektet Bokomotivet pågår i hela Sandvikens kommun, på huvudbiblioteket samt de fem kommundelsbiblioteken. Totalt berörs 70 barn av projektet. Inom projektet har man avsatt tid för utvärdering. En handledning kommer att tas fram för den som vill arbeta med liknande satsningar.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min