Läsa, skapa, locka...

6 nov 2013 • < 1 min

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet...

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet är ett försök att få förskolebarnen att hitta till biblioteket men också till sitt eget skapande.

På Kulturrådets webbplats bolla.se kan man läsa mer om projektet där femåringar från förskolan får hjälp av författare och konstnärer att finna sina egna berättelser och skapa bilder kring dem. Upplägget anknyter mycket till den förskoledidaktik som betonar vikten av närläsning och den upprepande läsningen för små barn och som bland annat ventilerades på ett av seminarierna under Bok & Bibliotek i Göteborg (där Svensk Biblioteksförening bl a var medarrangör, BBL nr 8, s 27). Det handlar om att skapa förutsättningar för att väcka barnens lust och nyfikenhet genom att även inkludera bilden och samspelet mellan bild och text. I projektet får barnen en bok som läses högt både på förskolan och hemmavid – ett mål är att engagera föräldrarna genom att få dem att läsa högt och sedan besöka biblioteket tillsammans med barnen. Man läser, leker, sjunger, dramatiserar eller som på Björksätra bibliotek, skapar bilder kring en och samma bok. Och hela tiden är det barnen som styr medan de vuxna är uppmärksamma på barnens icke verbala signaler.

Projektet Bokomotivet pågår i hela Sandvikens kommun, på huvudbiblioteket samt de fem kommundelsbiblioteken. Totalt berörs 70 barn av projektet. Inom projektet har man avsatt tid för utvärdering. En handledning kommer att tas fram för den som vill arbeta med liknande satsningar.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min