Läsa, skapa, locka...

6 nov 2013 • < 1 min

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet...

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet är ett försök att få förskolebarnen att hitta till biblioteket men också till sitt eget skapande.

På Kulturrådets webbplats bolla.se kan man läsa mer om projektet där femåringar från förskolan får hjälp av författare och konstnärer att finna sina egna berättelser och skapa bilder kring dem. Upplägget anknyter mycket till den förskoledidaktik som betonar vikten av närläsning och den upprepande läsningen för små barn och som bland annat ventilerades på ett av seminarierna under Bok & Bibliotek i Göteborg (där Svensk Biblioteksförening bl a var medarrangör, BBL nr 8, s 27). Det handlar om att skapa förutsättningar för att väcka barnens lust och nyfikenhet genom att även inkludera bilden och samspelet mellan bild och text. I projektet får barnen en bok som läses högt både på förskolan och hemmavid – ett mål är att engagera föräldrarna genom att få dem att läsa högt och sedan besöka biblioteket tillsammans med barnen. Man läser, leker, sjunger, dramatiserar eller som på Björksätra bibliotek, skapar bilder kring en och samma bok. Och hela tiden är det barnen som styr medan de vuxna är uppmärksamma på barnens icke verbala signaler.

Projektet Bokomotivet pågår i hela Sandvikens kommun, på huvudbiblioteket samt de fem kommundelsbiblioteken. Totalt berörs 70 barn av projektet. Inom projektet har man avsatt tid för utvärdering. En handledning kommer att tas fram för den som vill arbeta med liknande satsningar.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min