Läsa, skapa, locka...

6 nov 2013 • < 1 min

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet...

På Björksätra bibliotek utanför Sandviken bygger förskolebarnen berättelser med egna ord och eget skapande inom ramen för projektet Bokomotivet. Projektet är ett försök att få förskolebarnen att hitta till biblioteket men också till sitt eget skapande.

På Kulturrådets webbplats bolla.se kan man läsa mer om projektet där femåringar från förskolan får hjälp av författare och konstnärer att finna sina egna berättelser och skapa bilder kring dem. Upplägget anknyter mycket till den förskoledidaktik som betonar vikten av närläsning och den upprepande läsningen för små barn och som bland annat ventilerades på ett av seminarierna under Bok & Bibliotek i Göteborg (där Svensk Biblioteksförening bl a var medarrangör, BBL nr 8, s 27). Det handlar om att skapa förutsättningar för att väcka barnens lust och nyfikenhet genom att även inkludera bilden och samspelet mellan bild och text. I projektet får barnen en bok som läses högt både på förskolan och hemmavid – ett mål är att engagera föräldrarna genom att få dem att läsa högt och sedan besöka biblioteket tillsammans med barnen. Man läser, leker, sjunger, dramatiserar eller som på Björksätra bibliotek, skapar bilder kring en och samma bok. Och hela tiden är det barnen som styr medan de vuxna är uppmärksamma på barnens icke verbala signaler.

Projektet Bokomotivet pågår i hela Sandvikens kommun, på huvudbiblioteket samt de fem kommundelsbiblioteken. Totalt berörs 70 barn av projektet. Inom projektet har man avsatt tid för utvärdering. En handledning kommer att tas fram för den som vill arbeta med liknande satsningar.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min