Befolkningens kunskaper i mik ska mätas

31 jan 2022 • < 1 min

Att befolkningen kritiskt kan värdera information är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle. Men det är okänt hur kunskapen ser ut i de nordiska länderna. Nu ska Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ta fram en metod för att mäta mik.

Anette Novak, Statens medieråd, har tagit initiativ till mätningen. Foto: Ylva Sundgren

Arbetet för att öka befolkningens medie- och informationskunnighet pågår i alla de nordiska länderna. Men det saknas kunskap om nivån på mik i befolkningen och de nordiska länderna vill gemensamt utveckla en metod för att ta reda på detta.

Därför söker de nordiska mediemyndigheterna en aktör som ska ta utveckla en vetenskapligt förankrad metod för att mäta befolkningens kunskaper. En offentlig upphandling inleds för att hitta rätt aktör.

Anette Novak, direktör vid Statens medieråd i Sverige, har tagit initiativ till samverkansprojektet.

– I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger hon i ett pressmeddelande.

Tanken är att återkommande undersökningar om vilken nivå befolkningen i de olika länderna befinner sig på när det gäller mik ska ge en uppfattning om förändringar över tid och skillnader mellan länder, målgrupper och regioner.

Fakta Mik

  • Mik handlar om kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.
  • Detta är något som människor i alla åldrar behöver för att kunna vara demokratiskt delaktiga och stå emot otillbörlig informationspåverkan.
  • Källa: Statens medieråd

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Samtal om folkbibliotekens ekonomi

Hur ska folkbiblioteken hantera det ekonomiska stålbad som väntar i landets kommuner? Det är temat för ett samtal på kultureventet Folk och kultur i Eskilstuna i dag, torsdag.

9 feb 2023 • < 1 min

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min