Befolkningens kunskaper i mik ska mätas

31 jan 2022 • < 1 min

Att befolkningen kritiskt kan värdera information är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle. Men det är okänt hur kunskapen ser ut i de nordiska länderna. Nu ska Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ta fram en metod för att mäta mik.

Anette Novak, Statens medieråd, har tagit initiativ till mätningen. Foto: Ylva Sundgren

Arbetet för att öka befolkningens medie- och informationskunnighet pågår i alla de nordiska länderna. Men det saknas kunskap om nivån på mik i befolkningen och de nordiska länderna vill gemensamt utveckla en metod för att ta reda på detta.

Därför söker de nordiska mediemyndigheterna en aktör som ska ta utveckla en vetenskapligt förankrad metod för att mäta befolkningens kunskaper. En offentlig upphandling inleds för att hitta rätt aktör.

Anette Novak, direktör vid Statens medieråd i Sverige, har tagit initiativ till samverkansprojektet.

– I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger hon i ett pressmeddelande.

Tanken är att återkommande undersökningar om vilken nivå befolkningen i de olika länderna befinner sig på när det gäller mik ska ge en uppfattning om förändringar över tid och skillnader mellan länder, målgrupper och regioner.

Fakta Mik

  • Mik handlar om kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.
  • Detta är något som människor i alla åldrar behöver för att kunna vara demokratiskt delaktiga och stå emot otillbörlig informationspåverkan.
  • Källa: Statens medieråd

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min