Befolkningens kunskaper i mik ska mätas

31 jan 2022 • < 1 min

Att befolkningen kritiskt kan värdera information är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle. Men det är okänt hur kunskapen ser ut i de nordiska länderna. Nu ska Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ta fram en metod för att mäta mik.

Anette Novak, Statens medieråd, har tagit initiativ till mätningen. Foto: Ylva Sundgren

Arbetet för att öka befolkningens medie- och informationskunnighet pågår i alla de nordiska länderna. Men det saknas kunskap om nivån på mik i befolkningen och de nordiska länderna vill gemensamt utveckla en metod för att ta reda på detta.

Därför söker de nordiska mediemyndigheterna en aktör som ska ta utveckla en vetenskapligt förankrad metod för att mäta befolkningens kunskaper. En offentlig upphandling inleds för att hitta rätt aktör.

Anette Novak, direktör vid Statens medieråd i Sverige, har tagit initiativ till samverkansprojektet.

– I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger hon i ett pressmeddelande.

Tanken är att återkommande undersökningar om vilken nivå befolkningen i de olika länderna befinner sig på när det gäller mik ska ge en uppfattning om förändringar över tid och skillnader mellan länder, målgrupper och regioner.

Fakta Mik

  • Mik handlar om kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.
  • Detta är något som människor i alla åldrar behöver för att kunna vara demokratiskt delaktiga och stå emot otillbörlig informationspåverkan.
  • Källa: Statens medieråd

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min