Befolkningens kunskaper i mik ska mätas

31 jan 2022 • < 1 min

Att befolkningen kritiskt kan värdera information är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle. Men det är okänt hur kunskapen ser ut i de nordiska länderna. Nu ska Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ta fram en metod för att mäta mik.

Anette Novak, Statens medieråd, har tagit initiativ till mätningen. Foto: Ylva Sundgren

Arbetet för att öka befolkningens medie- och informationskunnighet pågår i alla de nordiska länderna. Men det saknas kunskap om nivån på mik i befolkningen och de nordiska länderna vill gemensamt utveckla en metod för att ta reda på detta.

Därför söker de nordiska mediemyndigheterna en aktör som ska ta utveckla en vetenskapligt förankrad metod för att mäta befolkningens kunskaper. En offentlig upphandling inleds för att hitta rätt aktör.

Anette Novak, direktör vid Statens medieråd i Sverige, har tagit initiativ till samverkansprojektet.

– I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger hon i ett pressmeddelande.

Tanken är att återkommande undersökningar om vilken nivå befolkningen i de olika länderna befinner sig på när det gäller mik ska ge en uppfattning om förändringar över tid och skillnader mellan länder, målgrupper och regioner.

Fakta Mik

  • Mik handlar om kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.
  • Detta är något som människor i alla åldrar behöver för att kunna vara demokratiskt delaktiga och stå emot otillbörlig informationspåverkan.
  • Källa: Statens medieråd

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Sluta göra skillnad på barn!

När det gäller digitala litteraturtjänster måste bibliotekarien göra skillnad på barn beroende på vilket språk de vill läsa på. Det känns inte alls bra, skriver Peter Axelsson, chef för Regionbibliotek Stockholm.

25 maj 2022 • 2 min

Debatt

Fler samtal behövs om e-böcker på bibliotek

De senaste veckornas händelser verkar tyda på att lösningen på den knepiga frågan om digitala böcker på svenska folkbibliotek kan vara nära. Låt oss dock fortsätta diskutera utmaningar som bibliotekssektorn måste bemöta, skriver Maciej Liguzinski och Birgitta Wallin. Kanske kan Danmark visa oss vägen?

23 maj 2022 • 3 min

Nyheter

Digitala böcker – varför så komplext?

Inga fasta högstapriser, blandade affärsmodeller och framför allt: tro inte att det finns en enda lösning som är varaktig. Det är några av slutsatserna i rapporten om digitala böcker som Regionbibliotek Stockholm presenterade på torsdagen.

19 maj 2022 • 3 min

Nyheter

Statistik: stor minskning av fysiska lån

Pandemin påverkade de svenska biblioteken under 2021 men ändå anordnades det fler aktiviteter än under 2020. Det visar Kungliga bibliotekets officiella statistik som samtidigt avslöjar att de fysiska besöken minskade med 27 procent jämfört med året innan.

18 maj 2022 • 2 min

Nyheter

Polarbibblo ger status åt minoritetsspråken

Polarbibblo är inget vanligt bibliotek. Det är en växande digital plattform för barn där de kan spela, rita, läsa och skriva – inte bara på svenska utan även på samiska språk, meänkieli och i framtiden också finska och romani chib.

17 maj 2022 • 4 min

Nyheter

Stockholms stadsbibliotek kan lämna Ifla

Biblioteksbladet har i flera artiklar avslöjat anklagelser om mobbning och trakasserier inom den internationella biblioteksfederationen Ifla. Nu överväger Stockholms stadsbibliotek att säga upp sitt medlemskap i organisationen.

10 maj 2022 • 3 min