Befolkningens kunskaper i mik ska mätas

31 jan 2022 • < 1 min

Att befolkningen kritiskt kan värdera information är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle. Men det är okänt hur kunskapen ser ut i de nordiska länderna. Nu ska Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ta fram en metod för att mäta mik.

Anette Novak, Statens medieråd, har tagit initiativ till mätningen. Foto: Ylva Sundgren

Arbetet för att öka befolkningens medie- och informationskunnighet pågår i alla de nordiska länderna. Men det saknas kunskap om nivån på mik i befolkningen och de nordiska länderna vill gemensamt utveckla en metod för att ta reda på detta.

Därför söker de nordiska mediemyndigheterna en aktör som ska ta utveckla en vetenskapligt förankrad metod för att mäta befolkningens kunskaper. En offentlig upphandling inleds för att hitta rätt aktör.

Anette Novak, direktör vid Statens medieråd i Sverige, har tagit initiativ till samverkansprojektet.

– I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger hon i ett pressmeddelande.

Tanken är att återkommande undersökningar om vilken nivå befolkningen i de olika länderna befinner sig på när det gäller mik ska ge en uppfattning om förändringar över tid och skillnader mellan länder, målgrupper och regioner.

Fakta Mik

  • Mik handlar om kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.
  • Detta är något som människor i alla åldrar behöver för att kunna vara demokratiskt delaktiga och stå emot otillbörlig informationspåverkan.
  • Källa: Statens medieråd

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min