Kuhnke om strategin: Detta är prioriterat för regeringen

8 maj 2018 • 2 min

Utkastet till den nationella biblioteksstrategin presenterades under tisdagsförmiddagen. "Exakt hur vi kommer arbeta vidare med förslagen är för tidigt att säga, men detta är något som är prioriterat för regeringen", säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

– Jag har ännu inte tagit del av rapporten. Redan i regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram en nationell biblioteksstrategi lyftes utmaningar som biblioteken står inför. Det gäller bland annat den sjunkande läsförmågan och att klyftan i kunskap och utbildning mellan olika grupper i samhället ökar. Biblioteken har en viktig roll att spela för att vända denna utveckling. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, och med den ändras människors medievanor och användningen av och förväntningarna på bibliotekens utbud av medier och tjänster, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Vilka områden i rapporten tycker regeringen är högsta prio? 

– Bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att främja fri åsiktsbildning, litteraturens ställning och kulturell verksamhet framgår av vår bibliotekslag. Lagen är ett bra och tydligt ramverk för bibliotekens arbete. Men för att långsiktigt bibehålla och utveckla en biblioteksverksamhet av hög kvalitet som är förberedd för framtidens utmaningar krävs en nationell samsyn och en gemensam strategi.

Vad händer nu, finns det pengar för att genomföra strategins förslag? 

– Kungliga biblioteket har nu ett viktigt arbete framför sig att under hösten att föra en dialog och förankra och diskutera förslagen med bibliotekssektorn, berörda myndigheter, bibliotekshuvudmän och andra aktörer. I mars 2019 kommer sedan uppdraget att slutredovisas till regeringen.

– Exakt hur vi kommer arbeta vidare med förslagen är för tidigt att säga, men detta är något som är prioriterat för regeringen och vi har redan under denna mandatperiod stärkt biblioteksverksamhet runt om i landet på flera sätt.

Vad händer efter att strategin är klar i mars 2019, kommer den att bli praktisk politik? 

– Tanken är givetvis att den nationella biblioteks strategin ska bidra till att stärka biblioteksverksamheten i hela landet och främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Vi får dock återkomma till detta när vi ser slutrapporten i mars nästa år, säger Alice Bah Kuhnke.

Biblioteksbladet har även sökt Utbildningsdepartementet och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), men de har avböjt att kommentera. 

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/har-ar-nationella-biblioteksstrategins-utkast/

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min