Kuhnke om strategin: Detta är prioriterat för regeringen

8 maj 2018 • 2 min

Utkastet till den nationella biblioteksstrategin presenterades under tisdagsförmiddagen. "Exakt hur vi kommer arbeta vidare med förslagen är för tidigt att säga, men detta är något som är prioriterat för regeringen", säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

– Jag har ännu inte tagit del av rapporten. Redan i regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram en nationell biblioteksstrategi lyftes utmaningar som biblioteken står inför. Det gäller bland annat den sjunkande läsförmågan och att klyftan i kunskap och utbildning mellan olika grupper i samhället ökar. Biblioteken har en viktig roll att spela för att vända denna utveckling. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, och med den ändras människors medievanor och användningen av och förväntningarna på bibliotekens utbud av medier och tjänster, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Vilka områden i rapporten tycker regeringen är högsta prio? 

– Bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att främja fri åsiktsbildning, litteraturens ställning och kulturell verksamhet framgår av vår bibliotekslag. Lagen är ett bra och tydligt ramverk för bibliotekens arbete. Men för att långsiktigt bibehålla och utveckla en biblioteksverksamhet av hög kvalitet som är förberedd för framtidens utmaningar krävs en nationell samsyn och en gemensam strategi.

Vad händer nu, finns det pengar för att genomföra strategins förslag? 

– Kungliga biblioteket har nu ett viktigt arbete framför sig att under hösten att föra en dialog och förankra och diskutera förslagen med bibliotekssektorn, berörda myndigheter, bibliotekshuvudmän och andra aktörer. I mars 2019 kommer sedan uppdraget att slutredovisas till regeringen.

– Exakt hur vi kommer arbeta vidare med förslagen är för tidigt att säga, men detta är något som är prioriterat för regeringen och vi har redan under denna mandatperiod stärkt biblioteksverksamhet runt om i landet på flera sätt.

Vad händer efter att strategin är klar i mars 2019, kommer den att bli praktisk politik? 

– Tanken är givetvis att den nationella biblioteks strategin ska bidra till att stärka biblioteksverksamheten i hela landet och främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Vi får dock återkomma till detta när vi ser slutrapporten i mars nästa år, säger Alice Bah Kuhnke.

Biblioteksbladet har även sökt Utbildningsdepartementet och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), men de har avböjt att kommentera. 

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/har-ar-nationella-biblioteksstrategins-utkast/

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min