Kuhnke om strategin: Detta är prioriterat för regeringen

8 maj 2018 • 2 min

Utkastet till den nationella biblioteksstrategin presenterades under tisdagsförmiddagen. "Exakt hur vi kommer arbeta vidare med förslagen är för tidigt att säga, men detta är något som är prioriterat för regeringen", säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

– Jag har ännu inte tagit del av rapporten. Redan i regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram en nationell biblioteksstrategi lyftes utmaningar som biblioteken står inför. Det gäller bland annat den sjunkande läsförmågan och att klyftan i kunskap och utbildning mellan olika grupper i samhället ökar. Biblioteken har en viktig roll att spela för att vända denna utveckling. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, och med den ändras människors medievanor och användningen av och förväntningarna på bibliotekens utbud av medier och tjänster, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Vilka områden i rapporten tycker regeringen är högsta prio? 

– Bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att främja fri åsiktsbildning, litteraturens ställning och kulturell verksamhet framgår av vår bibliotekslag. Lagen är ett bra och tydligt ramverk för bibliotekens arbete. Men för att långsiktigt bibehålla och utveckla en biblioteksverksamhet av hög kvalitet som är förberedd för framtidens utmaningar krävs en nationell samsyn och en gemensam strategi.

Vad händer nu, finns det pengar för att genomföra strategins förslag? 

– Kungliga biblioteket har nu ett viktigt arbete framför sig att under hösten att föra en dialog och förankra och diskutera förslagen med bibliotekssektorn, berörda myndigheter, bibliotekshuvudmän och andra aktörer. I mars 2019 kommer sedan uppdraget att slutredovisas till regeringen.

– Exakt hur vi kommer arbeta vidare med förslagen är för tidigt att säga, men detta är något som är prioriterat för regeringen och vi har redan under denna mandatperiod stärkt biblioteksverksamhet runt om i landet på flera sätt.

Vad händer efter att strategin är klar i mars 2019, kommer den att bli praktisk politik? 

– Tanken är givetvis att den nationella biblioteks strategin ska bidra till att stärka biblioteksverksamheten i hela landet och främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Vi får dock återkomma till detta när vi ser slutrapporten i mars nästa år, säger Alice Bah Kuhnke.

Biblioteksbladet har även sökt Utbildningsdepartementet och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), men de har avböjt att kommentera. 

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/har-ar-nationella-biblioteksstrategins-utkast/

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min