Nu är det upp till bevis!

22 okt 2014 • 2 min

En ny kulturminister i en ny kombination: Exit idrotten som får en egen minister, entré för ett departement som mixar...

En ny kulturminister i en ny kombination: Exit idrotten som får en egen minister, entré för ett departement som mixar kultur och demokrati samt en ny minister som knappt hade hunnit tillträda innan hon tog ordet tillgänglighet och bokbuss i sin mun. ”Jag skulle aldrig vara den jag är om inte bokbussen hade kommit till min by i Horda i Värnamo kommun varje onsdag”, sade hon bl a i SVT kulturnyheterna.

Och bokbussen, Värnamo kommuns mobila bibliotek som för övrigt tilldelades utmärkelsen Årets bokbuss 2007 av Svensk biblioteksförening, stannar alltjämt i Horda – varje torsdag mellan kl 18 och 20.

Ur biblioteksperspektiv är det klockrent med en ministär för kultur och demokrati. Kulturen ”som navet i att upprätthålla de demokratiska processerna”, som Alice Bah Kuhnke, uttryckte sig kort efter utnämningen. Och biblioteken är ju själva inkarnationen av en demokratisk infrastruktur: till alla, för alla och gratis för användarna; bildningens och kulturens public service som sedan årsskiftet nu också kan luta sig mot en skarpare och tydligare lag. Vi har inga rekordår framför oss, tillskottsökningar i de olika bibliotekshuvudmännens budgetar kan man troligen inte förvänta sig. Ändå: framtiden ter sig ljus. De rödgröna partierna har alla sagt sig vilja verka för att få till stånd en nationell biblioteksstrategi (BBL nr 5/2014).

Nu är det upp till bevis.

Före valet sade sig de rödgröna vilja höja kulturbudgeten (Gefle Dagblad 7.9.2014) – mest av alla ville (V) öka på med en höjning om sammanlagt 1,7 miljarder. Förmodligen utopiskt men i alla fall.

Det man kan förvänta sig är att det åter blir fritt inträde på de statliga museerna (redan aviserat) och att insatserna inom ramen Skapande skola lär sannolikt få vara kvar. Kultursamverkansmodellen lever även den i orubbat bo.

Mindre sannolikt är att vi får se arbetsmarknadsinsatser på kulturområdet. Kulturarvslyftet skulle mellan 2012 och 2014 ge jobb till 4 400 personer som stod långt från arbetsmarknaden. Men resultatet blev magert: knappt 400 personer hade tagit del av en utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet sedan det startade 2012, enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2013.

Ett fiasko som inget parti vill upprepa. Socialdemokraterna kunde dock före valet tänka sig att åter pröva accessprojekt riktade mot arbetslösa kulturarbetare.

*

En utvärdering av BBL har genomförts av ett externt företag. Den rymmer mycket som är positivt och som man kan vara stolt över men pekar inte oväntat också ut förbättringsområden – sådana finns alltid på en tidning. På agendan står att dessa i en eller annan form ska processas framöver.

Hur framtiden ter sig för BBL och för dess chefredaktör är för mig i skrivande stund oklart men det kommer att utkristallisera sig under hösten. Klart är att tidningen på relativt kort tid står inför sin andra omorganisation. På styrelsemötet i september fattade föreningens styrelse beslut om att det är generalsekreteraren och inte styrelsen genom sin ordförande som har det övergripande ansvaret för tidningen samt har personalansvar för chefredaktör. Det är generalsekreteraren och inte chefredaktören som anställer tidningens personal och det är också generalsekreteraren som svarar för ”hur tidningsproduktionen ska organiseras för att uppfylla direktiven om att tidningen ska ha en fri och självständig ställning”.

Själv ställer jag mig frågande till om den genomdrivna omorganisationen är förenlig med just denna målsättning: att föreningens tidning ska stå fri och oberoende.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min