Nu är det upp till bevis!

22 okt 2014 • 2 min

En ny kulturminister i en ny kombination: Exit idrotten som får en egen minister, entré för ett departement som mixar...

En ny kulturminister i en ny kombination: Exit idrotten som får en egen minister, entré för ett departement som mixar kultur och demokrati samt en ny minister som knappt hade hunnit tillträda innan hon tog ordet tillgänglighet och bokbuss i sin mun. ”Jag skulle aldrig vara den jag är om inte bokbussen hade kommit till min by i Horda i Värnamo kommun varje onsdag”, sade hon bl a i SVT kulturnyheterna.

Och bokbussen, Värnamo kommuns mobila bibliotek som för övrigt tilldelades utmärkelsen Årets bokbuss 2007 av Svensk biblioteksförening, stannar alltjämt i Horda – varje torsdag mellan kl 18 och 20.

Ur biblioteksperspektiv är det klockrent med en ministär för kultur och demokrati. Kulturen ”som navet i att upprätthålla de demokratiska processerna”, som Alice Bah Kuhnke, uttryckte sig kort efter utnämningen. Och biblioteken är ju själva inkarnationen av en demokratisk infrastruktur: till alla, för alla och gratis för användarna; bildningens och kulturens public service som sedan årsskiftet nu också kan luta sig mot en skarpare och tydligare lag. Vi har inga rekordår framför oss, tillskottsökningar i de olika bibliotekshuvudmännens budgetar kan man troligen inte förvänta sig. Ändå: framtiden ter sig ljus. De rödgröna partierna har alla sagt sig vilja verka för att få till stånd en nationell biblioteksstrategi (BBL nr 5/2014).

Nu är det upp till bevis.

Före valet sade sig de rödgröna vilja höja kulturbudgeten (Gefle Dagblad 7.9.2014) – mest av alla ville (V) öka på med en höjning om sammanlagt 1,7 miljarder. Förmodligen utopiskt men i alla fall.

Det man kan förvänta sig är att det åter blir fritt inträde på de statliga museerna (redan aviserat) och att insatserna inom ramen Skapande skola lär sannolikt få vara kvar. Kultursamverkansmodellen lever även den i orubbat bo.

Mindre sannolikt är att vi får se arbetsmarknadsinsatser på kulturområdet. Kulturarvslyftet skulle mellan 2012 och 2014 ge jobb till 4 400 personer som stod långt från arbetsmarknaden. Men resultatet blev magert: knappt 400 personer hade tagit del av en utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet sedan det startade 2012, enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2013.

Ett fiasko som inget parti vill upprepa. Socialdemokraterna kunde dock före valet tänka sig att åter pröva accessprojekt riktade mot arbetslösa kulturarbetare.

*

En utvärdering av BBL har genomförts av ett externt företag. Den rymmer mycket som är positivt och som man kan vara stolt över men pekar inte oväntat också ut förbättringsområden – sådana finns alltid på en tidning. På agendan står att dessa i en eller annan form ska processas framöver.

Hur framtiden ter sig för BBL och för dess chefredaktör är för mig i skrivande stund oklart men det kommer att utkristallisera sig under hösten. Klart är att tidningen på relativt kort tid står inför sin andra omorganisation. På styrelsemötet i september fattade föreningens styrelse beslut om att det är generalsekreteraren och inte styrelsen genom sin ordförande som har det övergripande ansvaret för tidningen samt har personalansvar för chefredaktör. Det är generalsekreteraren och inte chefredaktören som anställer tidningens personal och det är också generalsekreteraren som svarar för ”hur tidningsproduktionen ska organiseras för att uppfylla direktiven om att tidningen ska ha en fri och självständig ställning”.

Själv ställer jag mig frågande till om den genomdrivna omorganisationen är förenlig med just denna målsättning: att föreningens tidning ska stå fri och oberoende.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min