Nu är det upp till bevis!

22 okt 2014 • 2 min

En ny kulturminister i en ny kombination: Exit idrotten som får en egen minister, entré för ett departement som mixar...

En ny kulturminister i en ny kombination: Exit idrotten som får en egen minister, entré för ett departement som mixar kultur och demokrati samt en ny minister som knappt hade hunnit tillträda innan hon tog ordet tillgänglighet och bokbuss i sin mun. ”Jag skulle aldrig vara den jag är om inte bokbussen hade kommit till min by i Horda i Värnamo kommun varje onsdag”, sade hon bl a i SVT kulturnyheterna.

Och bokbussen, Värnamo kommuns mobila bibliotek som för övrigt tilldelades utmärkelsen Årets bokbuss 2007 av Svensk biblioteksförening, stannar alltjämt i Horda – varje torsdag mellan kl 18 och 20.

Ur biblioteksperspektiv är det klockrent med en ministär för kultur och demokrati. Kulturen ”som navet i att upprätthålla de demokratiska processerna”, som Alice Bah Kuhnke, uttryckte sig kort efter utnämningen. Och biblioteken är ju själva inkarnationen av en demokratisk infrastruktur: till alla, för alla och gratis för användarna; bildningens och kulturens public service som sedan årsskiftet nu också kan luta sig mot en skarpare och tydligare lag. Vi har inga rekordår framför oss, tillskottsökningar i de olika bibliotekshuvudmännens budgetar kan man troligen inte förvänta sig. Ändå: framtiden ter sig ljus. De rödgröna partierna har alla sagt sig vilja verka för att få till stånd en nationell biblioteksstrategi (BBL nr 5/2014).

Nu är det upp till bevis.

Före valet sade sig de rödgröna vilja höja kulturbudgeten (Gefle Dagblad 7.9.2014) – mest av alla ville (V) öka på med en höjning om sammanlagt 1,7 miljarder. Förmodligen utopiskt men i alla fall.

Det man kan förvänta sig är att det åter blir fritt inträde på de statliga museerna (redan aviserat) och att insatserna inom ramen Skapande skola lär sannolikt få vara kvar. Kultursamverkansmodellen lever även den i orubbat bo.

Mindre sannolikt är att vi får se arbetsmarknadsinsatser på kulturområdet. Kulturarvslyftet skulle mellan 2012 och 2014 ge jobb till 4 400 personer som stod långt från arbetsmarknaden. Men resultatet blev magert: knappt 400 personer hade tagit del av en utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet sedan det startade 2012, enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2013.

Ett fiasko som inget parti vill upprepa. Socialdemokraterna kunde dock före valet tänka sig att åter pröva accessprojekt riktade mot arbetslösa kulturarbetare.

*

En utvärdering av BBL har genomförts av ett externt företag. Den rymmer mycket som är positivt och som man kan vara stolt över men pekar inte oväntat också ut förbättringsområden – sådana finns alltid på en tidning. På agendan står att dessa i en eller annan form ska processas framöver.

Hur framtiden ter sig för BBL och för dess chefredaktör är för mig i skrivande stund oklart men det kommer att utkristallisera sig under hösten. Klart är att tidningen på relativt kort tid står inför sin andra omorganisation. På styrelsemötet i september fattade föreningens styrelse beslut om att det är generalsekreteraren och inte styrelsen genom sin ordförande som har det övergripande ansvaret för tidningen samt har personalansvar för chefredaktör. Det är generalsekreteraren och inte chefredaktören som anställer tidningens personal och det är också generalsekreteraren som svarar för ”hur tidningsproduktionen ska organiseras för att uppfylla direktiven om att tidningen ska ha en fri och självständig ställning”.

Själv ställer jag mig frågande till om den genomdrivna omorganisationen är förenlig med just denna målsättning: att föreningens tidning ska stå fri och oberoende.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min