Ny biblioteksfunktion för romani chib

28 sep 2022 • < 1 min

Kungliga biblioteket vill införa en ny biblioteksfunktion för romani chib. I en utredning föreslås även en utredning av möjligheten att skapa ett specialbibliotek.

Målet med de förslag som lämnades till regeringen före sommaren, är att stödja landets kommunala biblioteksverksamheter. Syftet är att på ett bättre sätt möta lokalsamhället och erbjuda romer en likvärdig verksamhet oavsett bostadsort, på samma sätt som man gjort för övriga nationella minoriteter och minoritetsspråk som finska, jiddisch, meänkieli och samiska.

Som en del av forskningens infrastruktur vill Kungliga biblioteket även utreda möjligheterna att inrätta ett specialbibliotek för romernas kulturarv och forskningsmaterial.

Uppdraget att se över biblioteksverksamheten för romani chib kom efter 2020 då KB fick i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Då fanns inget bibliotek som bedömdes kunna utgöra en grund för ett nationellt uppdrag som resursbibliotek för romer och språket romani chib. I det nya förslaget vill KB att Biblioteken i Malmö blir värdbibliotek för det nya resursbiblioteksuppdraget.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min