Nytt råd ska rädda kulturarvet

1 mar 2024 • < 1 min

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

Riksbibliotekarie Karin Grönvall välkomnar regeringens besked och säger i ett pressmeddelande att frågan om hur kulturarvet ska bevaras står högt på Kungliga bibliotekets agenda.

– Möjligheten att, såväl nu som i framtiden, ta del av både historiska och nutida oförvanskade källor är en demokratisk rättighet. Den är mer angelägen än någonsin att värna, säger hon.

– I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.

Rådet består av cheferna för KB, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk. Även museer och Svenska kyrkan ska erbjudas plats i rådet.

Rådet ska identifiera behoven av beredskapsåtgärder för att skydda kulturarvet. Syftet är att få en effektiv beredskapsplanering för att skydda samlingar och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer.

Karin Grönvall betonar vikten av att även skydda det digitala kulturarvet, inte minst med tanke på hotet från cyberattacker som har ökat. KB samlar in stora mängder digitalt material och digitaliserar också de fysiska samlingarna för att öka tillgängligheten.

Arbetet ska pågå i tre år och vid två tillfällen, den 1 mars 2025 och samma dag 2026, ska Riksantivarieämbetet, som är sammankallande, lämna en redogörelse för de behov som rådet bedömer finns för att skydda kulturarvet. En slutredovisning med en bedömning av fortsatta behov ska lämnas till kulturdepartementet senast den 18 december 2026.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min