Ovisst hur medlemskapet påverkar Nato-biblioteket

4 apr 2024 • 2 min

Sverige är nybliven medlem i Nato, men ett Nato-bibliotek har funnits i över tio år. Än har verksamheten inte påverkats av medlemskapet, men biblioteket håller kontakt med kollegorna på andra försvarsbibliotek i Norden.

Sedan 2012 är Anna Lindh-biblioteket på Försvarshögskolan är Natos depåbibliotek. Anna-Karin Larsson är biträdande avdelningschef på lärosätesbiblioteket som är informationsresurs för vetenskaplig forskning och högre studier.

– Medlemskapet är hyfsat färskt så vad som händer med vår roll, det vet inte. Det vi i vår egenskap av bibliotek stöttar med, är öppna resurser. Vi fortsätter nog att göra det vi gör nu, stöttar våra studenter i att söka det öppna material som man redan nu kan söka via de länkar som finns på vår webb, säger Anna-Karin Larsson.

Hon konstaterar att när det handlar om så kallade standarder från Nato hänvisar Anna Lindh-biblioteket till Försvarets materielverks standardbibliotek. Andra standarder finns på Natos Webbplats.

Anna Lindh-biblioteket är ett av flera bibliotek i världen som är ett depåbibliotek för Nato-material och man samarbetar med Nato Multimedia Library i Bryssel. Samarbetet omfattar endast öppet material som är allmänt tillgängligt och handlar bland annat om fjärrlån.

Anna-Karin Larsson, biträdande avdelningschef på Anna Lindh-biblioteket.

– Det är jättelite, kanske ett eller två lån per år, så det är ingen stor verksamhet. För några år sedan fick vi en del tryckt material att tillhandahålla i biblioteksrummet. Men numera är det inte så mycket tryckt material. Mycket av det material som finns öppet från Nato är nu kopplat till deras webbplats och samarbetet är inte så omfattande i dagsläget, förklarar Anna-Karin Larsson.

Ju närmare Sverige har kommit Nato-medlemskapet har antalet frågor från till exempel studenter och forskare ökat i antal, men den ökningen som främst rör vetenskapliga artiklar, är hittills ganska liten, poängterar Anna-Karin Larsson. Medlemskapet har inte förändrat deras sätt att arbeta.

– Naturligtvis har vi en dialog med övriga försvarsbibliotek i Norden. De, som Norge och Danmark, har varit i den här situationen längre och har lite mer erfarenhet, säger Anna-Karin Larsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min