Oro för bristande engagemang i föreningen

16 apr 2024 • 2 min

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

När årsmötet 2022 hölls digitalt deltog 61 medlemmar och Helene Öberg valdes till ny ordförande.

Sedan årsmötet i Svensk biblioteksförening började hållas digitalt och separat från Biblioteksdagarna har antalet deltagare sjunkit drastiskt. I en av motionerna till årsmötet 2024 har motionärerna sammanställt deltagarlistan från 2020 och framåt och det visar sig att antalet deltagare har minskat från 90 till endast 23 deltagare 2023.

Åren innan ägde årsmötet rum i direkt anslutning till Biblioteksdagarna och då med nästan hundra eller en bra bit över hundra deltagare vissa år. Siffrorna talar sitt tydliga språk, anser motionärerna.

Siffrorna talar sitt tydliga språk om hur viktigt det är för medlemmarna att träffas på riktigt.

De listar även antalet nomineringar till styrelsen som har sjunkit från 19 år 2019 till endast tre nomineringar i år. Också det en oroande utveckling, slår motionärerna fast. De önskar att årsmötet beslutar att kommande årsmöten förläggs i direkt anslutning till Biblioteksdagarna, samtidigt som de medlemmar som så önskar ges möjlighet att delta digitalt.

Även årets andra motion konstaterar att de digitala årsmötena lockar färre medlemmar. Motionärerna noterar också att föreningens engagemang på Bokmässan har minskat och att höga avgifter på vissa evenemang gör det svårt för många att delta. Det finns stora möjligheter att förbättra engagemanget och delaktigheten, något som också skulle få fler medlemmar involverade i föreningens verksamheter, anser de. I motionen föreslås att det ska skapas fler möjligheter för medlemmarna att engagera sig. Även här föreslås att årsmötet ska hållas i samband med Biblioteksdagarna. Dessutom önskas regelbundna regionala aktiviteter och att styrelsen får i uppdrag att ta initiativ till geografiskt spridda engagemang.

Föreningens aktiviteter på Bokmässan har skurits ner till ett minimum. De höga avgifterna vid vissa evenemang omöjliggör för många medlemmar att delta.

Styrelsen svarar att den till viss del håller med om det sjunkande medlemsengagemanget och att det finns ett behov av aktivt medlemsengagemang och rekrytering. Styrelsen delar oron över det sjunkande deltagandet på årsmötena.

Men svaret på båda motionerna blir en hänvisning till 2024 års verksamhetsplan som säger att kansliet ska arbeta fram en ny medlemsstrategi. Strategin ska innehålla en översyn av de större evenemang som föreningen arrangerar, exempelvis årsmötet. Den ska också lämna förslag på hur engagemanget bland medlemmarna ska öka. Medlemmar kommer att bjudas in för att bidra till arbetet, skriver styrelsen i sitt svar.

Daniel Forsman förmedlade styrelsens förslag att rösta nej till motionen om ett humorpris. Årsmötet 2022.

Fakta Årsmöte 2024

 • När? 15 maj 2024
 • Var? Vid datorn
 • Hur? Digitalt, men föranmälan behövs, görs via medlemssidan.
 • Handlingarna? Finns att ladda ner på föreningens hemsida.
 

1 kommentarer

 1. Hej Biblioteketsbladet!

  Ett lägre föreningsengagemang har synts sedan länge i hela samhället, oavsett förening egentligen. En väldigt viktig del i detta, vad gäller biblioteksanställdas engagemang i ex vis Biblioteksföreningen, är att chefer på respektive arbetsplats ska ha en självklar inställning till att anställda kan sitta i styrelsen för lokalföreningen m.m. Det betyder i klartext att styrelsearbete ska kunna genomföras på arbetstid. Denna inställning från chefshåll ser väldigt olika ut beroende på vem du har som chef vilket är väldigt olyckligt…

  Varma hälsningar
  /Anna

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min