Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

17 jan 2023 • < 1 min

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

Som Biblioteksbladet redan rapporterat har kulturutskottets ordförande Lawen Redar (S) riktat två interpellationer till kulturminister Parisa Liljestrand (M), som nu debatteras i riksdagen. Interpellationerna rör Tidöavtalets så kallade anmälningsplikt – kommer bibliotekarier att omfattas och kan bibliotek fortsätta vara till för alla? – respektive armlängdsprincipen och hat och hot mot bibliotekspersonal och kulturutövare.

I sitt ena skriftliga svar slår Liljestrand fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgängliga för alla och betonar dess betydelse för det demokratiska samhällets utveckling, främjande av litteraturens ställning, intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Samtidigt betonar hon vikten av att ”bekämpa skuggsamhället” och att ett av regeringens grepp för att göra detta är att utreda anmälningsplikt. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

I sitt svar på Lawen Redars andra interpellation skriver Parisa Liljestrand att det inte råder någon tvekan om att regeringen står bakom principen om armlängds avstånd.

”I min roll som kulturminister kommer jag därför fortsatt att arbeta för värnandet om principen.”

Hat och hot mot kulturutövare är ”mycket allvarligt”, fortsätter ministern och framhåller att Konstnärsnämnden ska uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier samt att Myndigheten för kulturanalys producerar rapporter som gör det möjligt att ”följa utvecklingen och hålla arbetet levande med att uppnå de nationella kulturpolitiska målen”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min