Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

17 jan 2023 • < 1 min

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

Som Biblioteksbladet redan rapporterat har kulturutskottets ordförande Lawen Redar (S) riktat två interpellationer till kulturminister Parisa Liljestrand (M), som nu debatteras i riksdagen. Interpellationerna rör Tidöavtalets så kallade anmälningsplikt – kommer bibliotekarier att omfattas och kan bibliotek fortsätta vara till för alla? – respektive armlängdsprincipen och hat och hot mot bibliotekspersonal och kulturutövare.

I sitt ena skriftliga svar slår Liljestrand fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgängliga för alla och betonar dess betydelse för det demokratiska samhällets utveckling, främjande av litteraturens ställning, intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Samtidigt betonar hon vikten av att ”bekämpa skuggsamhället” och att ett av regeringens grepp för att göra detta är att utreda anmälningsplikt. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

I sitt svar på Lawen Redars andra interpellation skriver Parisa Liljestrand att det inte råder någon tvekan om att regeringen står bakom principen om armlängds avstånd.

”I min roll som kulturminister kommer jag därför fortsatt att arbeta för värnandet om principen.”

Hat och hot mot kulturutövare är ”mycket allvarligt”, fortsätter ministern och framhåller att Konstnärsnämnden ska uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier samt att Myndigheten för kulturanalys producerar rapporter som gör det möjligt att ”följa utvecklingen och hålla arbetet levande med att uppnå de nationella kulturpolitiska målen”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min