Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

17 jan 2023 • < 1 min

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

Som Biblioteksbladet redan rapporterat har kulturutskottets ordförande Lawen Redar (S) riktat två interpellationer till kulturminister Parisa Liljestrand (M), som nu debatteras i riksdagen. Interpellationerna rör Tidöavtalets så kallade anmälningsplikt – kommer bibliotekarier att omfattas och kan bibliotek fortsätta vara till för alla? – respektive armlängdsprincipen och hat och hot mot bibliotekspersonal och kulturutövare.

I sitt ena skriftliga svar slår Liljestrand fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgängliga för alla och betonar dess betydelse för det demokratiska samhällets utveckling, främjande av litteraturens ställning, intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Samtidigt betonar hon vikten av att ”bekämpa skuggsamhället” och att ett av regeringens grepp för att göra detta är att utreda anmälningsplikt. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

I sitt svar på Lawen Redars andra interpellation skriver Parisa Liljestrand att det inte råder någon tvekan om att regeringen står bakom principen om armlängds avstånd.

”I min roll som kulturminister kommer jag därför fortsatt att arbeta för värnandet om principen.”

Hat och hot mot kulturutövare är ”mycket allvarligt”, fortsätter ministern och framhåller att Konstnärsnämnden ska uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier samt att Myndigheten för kulturanalys producerar rapporter som gör det möjligt att ”följa utvecklingen och hålla arbetet levande med att uppnå de nationella kulturpolitiska målen”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min