Skolministern ställs till svars om skolbiblioteken

7 mar 2023 • 2 min

Den ojämna tillgången till skolbibliotekarie bland landets elever är bakgrunden till Ewa Pihl Krabbes fråga till skolminister Lotta Edholm. Ministern hänvisar till Tidöavtalet och lovar att regeringen ska återkomma i frågan om skolbibliotek.

”Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkra alla skolbarns tillgång till bemannade skolbibliotek i enlighet med förslaget i SOU 2021:3?”

Så löd den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ewa Pihl Krabbes (S) skriftliga fråga till skolministern Lotta Edholm.

Regeringen avser att återkomma i frågan.

Sedan i höstas sitter hon i riksdagen, Ewa Pihl Krabbe. Tidigare har hon som är utbildad psykolog, arbetat närmare 40 år i skolans värld. Hon läste en undersökning gjord av Föreningen Bibliotekets vänner i Kristianstad. Undersökningen som syftade till att titta närmare på skolbibliotekens budget och bemanning, visade att en del skolor har bibliotekarie någon gång per termin, andra en halv dag per vecka och större skolor har bibliotekarie i större omfattning.

Budgeten var påtagligt ojämlik mellan de jämförda skolorna. Vanligt är 100–150 kronor per elev och år, med ett lägsta belopp på 34 kronor.

Den nya Kristianstadbaserade undersökningen och dess resultat, tillsammans med statistik från Kungliga biblioteket, gjorde att Ewa Pihl Krabbe bestämde sig för att ställa frågan till skolministern Lotta Edholm. I Sverige finns det i dag 881 enskilda skolbibliotek och inte ens hälften av landets elever har tillgång till ett bemannat bibliotek.

Ministerns svar gör att jag kan följa upp ärendet längre fram.

Ewa Pihl Krabbe (S)
I sitt svar på frågan om hon avser att vidta åtgärder för att säkra alla skolbarns tillgång till bemannade skolbibliotek i enlighet med förslaget i Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning, skriver Lotta Edholm (L) bland annat så här: ”Skolbiblioteken spelar en viktig roll i att väcka läslusten och främja elevers läskunnighet, bildning och utbildning. En god läsförmåga är avgörande för att elever ska klara sina studier i alla skolans ämnen. Läsförståelse är också viktigt för att elever ska ha möjlighet att delta i det demokratiska samtalet i samhället. Skolbiblioteken bidrar också till att främja elevernas medie- och informationskunnighet och öka elevers förmåga att söka, analysera och kritiskt värdera information”.

Lotta Edholm konstaterar också att den förra regeringen inte beslutade någon proposition om skolbibliotek och att utredningens förslag därför fortsatt bereds inom Regeringskansliet.

”I Tidöavtalet framgår att det ska genomföras författningsändringar alternativt myndighetsuppdrag om föreskrifter för mer likvärdig kvalitet på skolans verksamhet bland annat avseende tillgången till skolbibliotek. Regeringen avser därmed att återkomma i frågan”.

– Ministerns svar gör att jag kan följa upp ärendet längre fram, kanske med en interpellation. Det är så viktigt att det finns utbildade människor, både i förskolan och i skolan, som kan se till att barnen får tillgång till bra litteratur och litteratur som de är intresserade av, säger Ewa Pihl Krabbe.

Hon understryker vikten av att en eventuell satsning på skolbiblioteken inte blir ett nollsummespel där pengarna tas från någon annan del av skolan.

– Det får inte vara så ojämlikt i skolorna som det är i dag, påpekar Ewa Pihl Krabbe.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min