Ännu inget beslut om biblioteksplan i Sölvesborg

14 okt 2019 • 4 min

Det blev ingen ny biblioteksplan i Sölvesborg. I alla fall inte den här veckan. Ärendet återremitterades efter krav från oppositionen.

Aulan i Furulundsskolan i Sölvesborg är fullsatt när kommunfullmäktige håller sammanträde. Foto: Annika Clemens

Furulundsskolans aula var fullsatt. Här höll Sölvesborgs kommunfullmäktige måndagskvällens sammanträde. Efter en debatt om den reviderade biblioteksplanen krävde Willy Söderdahl (V) en återremiss av ärendet. Han efterlyste ytterligare utredning av ärendet av två skäl.

– Vi får stöd från kulturrådet och det är riktade insatser för prioriterade grupper, bland annat med andra modersmål. Vi måste veta hur de pengarna påverkas när vi gör de här ändringarna. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att planen inte har granskats av jurister mot språklagen. Jag har varit i kontakt med folk på Malmö högskola och de hävdar att den här inte klarar språklagen. Därför tycker jag att vi måste utreda det.

Efter votering stod det klart att oppositionen hade röstat igenom en minoritetsåterremiss och att ärendet ska utredas ännu en gång.

Rolf Berg (SD) i talarstolen i Sölvesborgs kommunfullmäktige. Foto: Annika Clemens

Strax innan hade Rolf Berg (SD), ordförande i fritids- och kulturnämnden, inlett debatten om den nya biblioteksplanen. Det finns många utmaningar, sade han.

– Vi behöver blicka in i framtiden kanske tio år så att vi gör rätt investeringar.

Roine Olsson (S), oppositionsråd under tiden Johanna Beijer är föräldraledig, sade från talarstolen att den reviderade biblioteksplanen låter fin inledningsvis men förändras vartefter man läser.

– Sedan präglas den av främlingsfientlighet. Så fort integration nämns ska det veck från dokumentet.

Flera ledamöter från oppositionen var uppe i talarstolen.

– I en tid då Sverige och Sölvesborg blir mer och mer del av en global omvärld så värdesätter vi att människor lär sig andra språk. Och jag förbehåller mig skeptisk till ett politiskt styre som vill detaljstyra så till den grad, sade Ayman Fares (S).

Rolf Berg försvarade ändringarna i biblioteksplanen som Samstyret har lagt fram tillsammans.

– Det har sagts att vi vill förbjuda och inte låta människor läsa vilka böcker de vill. Det är inte sant, vi vill bara inte ha alla böcker i våra bibliotek, för de finns inte plats för dem.

Här möttes han av skratt från delar av åhörarna som satt och lyssnade på debatten och ordförande kände sig tvingad att markera.

– Jag får be åhörarna vara tysta, sade kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren (M).

Flera kritiker ställde sig frågande till de ändringar som har gjorts i biblioteksplanen. Kommunalrådet Louise Erixon (SD) sade från talarstolen att hon aldrig har sett något liknande som den reaktion som ändringarna har lett till.

– Det är mest redaktionella ändringar, men det har lett till ett socialliberalt ilske- och vredesutbrott. Och jag har aldrig sett något liknande.

Louise Erixon (SD), kommunalråd i Sölvesborg. Foto: Annika Clemens

Den lilla kommunen Sölvesborg på Blekingekusten har tagit stor plats i medierna under senaste året sedan Sverigedemokraterna kom till makten och nu styr kommunen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet Sölvesborg och Lister.

Det nya Samstyret har under året infört en ny policy för konstinköp, beslutat att prideflaggan inte ska hissas framför kommunhuset och att kommunen inte ska ta emot nyanlända flyktingar. Men redan i början av året inledde Samstyret arbetet med förändrad biblioteksplan.

Flera skrivningar om litteratur på främmande språk har strukits i den nya versionen av biblioteksplan.

Ett förslag fanns färdigt att klubbas i fullmäktige redan i januari. En biblioteksplan hade antagits i nämnderna utan invändningar eller yttranden under förra hösten. Men det drogs alltså tillbaka för att justeras ytterligare.

Läs mer: Svår sits för bibliotekschefen i Sölvesborg

I den plan som var uppe för beslut i kväll är flera skrivningar som handlar om litteratur på främmande språk strukna. Även skrivningar om samverkan med modersmålslärare och invandrarföreningar har strukits.

När planen skulle klubbas i fritids- och kulturnämnden i våras röstade oppositionen igenom en återremiss och planen granskades av jurister under sommaren. Den visade sig hålla sig till bibliotekslagen och var alltså uppe igen för beslut. Men det visade sig alltså att ärendet ska ta ett varv till hos juristerna innan det kan klubbas i fullmäktige.

Läs mer: Ersättaren kom försent när nämnden skulle fatta beslut – oppositionen vann omröstningen

Biblioteksplanen ska klubbas i fullmäktige i Sölvesborg. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min