Ännu inget beslut om biblioteksplan i Sölvesborg

14 okt 2019 • 4 min

Det blev ingen ny biblioteksplan i Sölvesborg. I alla fall inte den här veckan. Ärendet återremitterades efter krav från oppositionen.

Aulan i Furulundsskolan i Sölvesborg är fullsatt när kommunfullmäktige håller sammanträde. Foto: Annika Clemens

Furulundsskolans aula var fullsatt. Här höll Sölvesborgs kommunfullmäktige måndagskvällens sammanträde. Efter en debatt om den reviderade biblioteksplanen krävde Willy Söderdahl (V) en återremiss av ärendet. Han efterlyste ytterligare utredning av ärendet av två skäl.

– Vi får stöd från kulturrådet och det är riktade insatser för prioriterade grupper, bland annat med andra modersmål. Vi måste veta hur de pengarna påverkas när vi gör de här ändringarna. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att planen inte har granskats av jurister mot språklagen. Jag har varit i kontakt med folk på Malmö högskola och de hävdar att den här inte klarar språklagen. Därför tycker jag att vi måste utreda det.

Efter votering stod det klart att oppositionen hade röstat igenom en minoritetsåterremiss och att ärendet ska utredas ännu en gång.

Rolf Berg (SD) i talarstolen i Sölvesborgs kommunfullmäktige. Foto: Annika Clemens

Strax innan hade Rolf Berg (SD), ordförande i fritids- och kulturnämnden, inlett debatten om den nya biblioteksplanen. Det finns många utmaningar, sade han.

– Vi behöver blicka in i framtiden kanske tio år så att vi gör rätt investeringar.

Roine Olsson (S), oppositionsråd under tiden Johanna Beijer är föräldraledig, sade från talarstolen att den reviderade biblioteksplanen låter fin inledningsvis men förändras vartefter man läser.

– Sedan präglas den av främlingsfientlighet. Så fort integration nämns ska det veck från dokumentet.

Flera ledamöter från oppositionen var uppe i talarstolen.

– I en tid då Sverige och Sölvesborg blir mer och mer del av en global omvärld så värdesätter vi att människor lär sig andra språk. Och jag förbehåller mig skeptisk till ett politiskt styre som vill detaljstyra så till den grad, sade Ayman Fares (S).

Rolf Berg försvarade ändringarna i biblioteksplanen som Samstyret har lagt fram tillsammans.

– Det har sagts att vi vill förbjuda och inte låta människor läsa vilka böcker de vill. Det är inte sant, vi vill bara inte ha alla böcker i våra bibliotek, för de finns inte plats för dem.

Här möttes han av skratt från delar av åhörarna som satt och lyssnade på debatten och ordförande kände sig tvingad att markera.

– Jag får be åhörarna vara tysta, sade kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren (M).

Flera kritiker ställde sig frågande till de ändringar som har gjorts i biblioteksplanen. Kommunalrådet Louise Erixon (SD) sade från talarstolen att hon aldrig har sett något liknande som den reaktion som ändringarna har lett till.

– Det är mest redaktionella ändringar, men det har lett till ett socialliberalt ilske- och vredesutbrott. Och jag har aldrig sett något liknande.

Louise Erixon (SD), kommunalråd i Sölvesborg. Foto: Annika Clemens

Den lilla kommunen Sölvesborg på Blekingekusten har tagit stor plats i medierna under senaste året sedan Sverigedemokraterna kom till makten och nu styr kommunen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet Sölvesborg och Lister.

Det nya Samstyret har under året infört en ny policy för konstinköp, beslutat att prideflaggan inte ska hissas framför kommunhuset och att kommunen inte ska ta emot nyanlända flyktingar. Men redan i början av året inledde Samstyret arbetet med förändrad biblioteksplan.

Flera skrivningar om litteratur på främmande språk har strukits i den nya versionen av biblioteksplan.

Ett förslag fanns färdigt att klubbas i fullmäktige redan i januari. En biblioteksplan hade antagits i nämnderna utan invändningar eller yttranden under förra hösten. Men det drogs alltså tillbaka för att justeras ytterligare.

Läs mer: Svår sits för bibliotekschefen i Sölvesborg

I den plan som var uppe för beslut i kväll är flera skrivningar som handlar om litteratur på främmande språk strukna. Även skrivningar om samverkan med modersmålslärare och invandrarföreningar har strukits.

När planen skulle klubbas i fritids- och kulturnämnden i våras röstade oppositionen igenom en återremiss och planen granskades av jurister under sommaren. Den visade sig hålla sig till bibliotekslagen och var alltså uppe igen för beslut. Men det visade sig alltså att ärendet ska ta ett varv till hos juristerna innan det kan klubbas i fullmäktige.

Läs mer: Ersättaren kom försent när nämnden skulle fatta beslut – oppositionen vann omröstningen

Biblioteksplanen ska klubbas i fullmäktige i Sölvesborg. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min