Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

16 jan 2023 • < 1 min

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

Några dagar före jul riktade kulturutskottets ordförande Lawen Redar (S) två interpellationer till kulturminister Parisa Liljestrand (M). Den ena rör frågan om offentliganställdas plikt att anmäla papperslösa som finns med i det så kallade Tidöavtalet mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna.

Kommer denna plikt att omfatta bibliotekarier? Leder Tidöavtalets innehåll till förändringar av bibliotekslagen? Avser kulturministern att säkerställa att folkbiblioteken förblir öppna för alla?

Den andra handlar om kritiken som företrädare för Sverigedemokraterna riktat mot program på bibliotek där dragqueens läser sagor för barn. ”Uppmärksamheten har lett till att sagostunderna utsatts för allvarliga hot där man har behövt anlita vakter”, skriver Lawen Redar.

Hon välkomnar att Parisa Liljestrand har markerat mot de hatiska reaktionerna och slagit fast att principen om armlängds avstånd gäller. ”… trots detta är det företrädare för hennes egna regeringsunderlag som kräver att sagostunderna ska stoppas. Flera företrädare från Sverigedemokraterna menar att detta är verksamhet som ska upphöra”, skriver Lawen Redar.

De tre frågorna i interpellatioen handlar om hur ministern kommer att agera för att armlängds avstånd ska respekteras på alla politiska nivåer samt vad hon gör för att motverka hat och hot som riktas mot bibliotek och andra kulturverksamheter samt mot enskilda konst- och kulturutövare.

Interpellationsdebatten startar klockan 13 på tisdagen och går att följa via riksdagens webb. Utöver dessa frågor om bibliotek debatteras även fri entré på museer samt skyddet av kulturutövare som är hbtq-plus.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min