Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

16 jan 2023 • < 1 min

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

Några dagar före jul riktade kulturutskottets ordförande Lawen Redar (S) två interpellationer till kulturminister Parisa Liljestrand (M). Den ena rör frågan om offentliganställdas plikt att anmäla papperslösa som finns med i det så kallade Tidöavtalet mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna.

Kommer denna plikt att omfatta bibliotekarier? Leder Tidöavtalets innehåll till förändringar av bibliotekslagen? Avser kulturministern att säkerställa att folkbiblioteken förblir öppna för alla?

Den andra handlar om kritiken som företrädare för Sverigedemokraterna riktat mot program på bibliotek där dragqueens läser sagor för barn. ”Uppmärksamheten har lett till att sagostunderna utsatts för allvarliga hot där man har behövt anlita vakter”, skriver Lawen Redar.

Hon välkomnar att Parisa Liljestrand har markerat mot de hatiska reaktionerna och slagit fast att principen om armlängds avstånd gäller. ”… trots detta är det företrädare för hennes egna regeringsunderlag som kräver att sagostunderna ska stoppas. Flera företrädare från Sverigedemokraterna menar att detta är verksamhet som ska upphöra”, skriver Lawen Redar.

De tre frågorna i interpellatioen handlar om hur ministern kommer att agera för att armlängds avstånd ska respekteras på alla politiska nivåer samt vad hon gör för att motverka hat och hot som riktas mot bibliotek och andra kulturverksamheter samt mot enskilda konst- och kulturutövare.

Interpellationsdebatten startar klockan 13 på tisdagen och går att följa via riksdagens webb. Utöver dessa frågor om bibliotek debatteras även fri entré på museer samt skyddet av kulturutövare som är hbtq-plus.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min