Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

16 jan 2023 • < 1 min

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

Några dagar före jul riktade kulturutskottets ordförande Lawen Redar (S) två interpellationer till kulturminister Parisa Liljestrand (M). Den ena rör frågan om offentliganställdas plikt att anmäla papperslösa som finns med i det så kallade Tidöavtalet mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna.

Kommer denna plikt att omfatta bibliotekarier? Leder Tidöavtalets innehåll till förändringar av bibliotekslagen? Avser kulturministern att säkerställa att folkbiblioteken förblir öppna för alla?

Den andra handlar om kritiken som företrädare för Sverigedemokraterna riktat mot program på bibliotek där dragqueens läser sagor för barn. ”Uppmärksamheten har lett till att sagostunderna utsatts för allvarliga hot där man har behövt anlita vakter”, skriver Lawen Redar.

Hon välkomnar att Parisa Liljestrand har markerat mot de hatiska reaktionerna och slagit fast att principen om armlängds avstånd gäller. ”… trots detta är det företrädare för hennes egna regeringsunderlag som kräver att sagostunderna ska stoppas. Flera företrädare från Sverigedemokraterna menar att detta är verksamhet som ska upphöra”, skriver Lawen Redar.

De tre frågorna i interpellatioen handlar om hur ministern kommer att agera för att armlängds avstånd ska respekteras på alla politiska nivåer samt vad hon gör för att motverka hat och hot som riktas mot bibliotek och andra kulturverksamheter samt mot enskilda konst- och kulturutövare.

Interpellationsdebatten startar klockan 13 på tisdagen och går att följa via riksdagens webb. Utöver dessa frågor om bibliotek debatteras även fri entré på museer samt skyddet av kulturutövare som är hbtq-plus.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min