En Greta till Larry

28 aug 2012 • < 1 min

Grattis, Larry Lempert, Internationella biblioteket, som tilldelas Greta Renborgs pris för marknadsföring 2012.Juryns motivering lyder som följer: ”Greta Renborgs pris...

Grattis, Larry Lempert, Internationella biblioteket, som tilldelas Greta Renborgs pris för marknadsföring 2012.Juryns motivering lyder som följer:

”Greta Renborgs pris 2012 tilldelas Larry Lempert, Internationella biblioteket, Stockholm, som gediget och långvarigt, i skilda positioner, nationellt som internationellt arbetat för att biblioteket skall vara en plats för alla – oavsett ålder och nationalitet. När han marknadsför biblioteket handlar det om att förmedla nya tankar och lyfta biblioteksarbetet som ett sätt att skapa läslust och främja fantasi och kunskap.”

Larry Lempert, är född 1947 i Malmö och har en gedigen bakgrund inom biblioteksvärlden, både som barnbibliotekarie och som barn- och ungdomskonsulent. Idag är han chef för Internationella biblioteket i Stockholm som för övrigt utsågs till Årets bibliotek 2011.

Han har tidigare drivit det läsfrämjande projektet ”Läsår Stockholm”, vars syfte var att stimulera läsning för alla åldrar och att utveckla nya arbetsmetoder för det läsfrämjande arbetet.

Larry Lempert är ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, och sedan 1997 styrelsemedlem i IBBY Sverige (International Board on Books for Young People). Han har tidigare suttit i Augustjuryn och i Svenska barnboksinstitutets styrelse (SBI), och har ingått i Kulturrådets arbetsgrupp för stöd till barn- och ungdomslitteratur och serier. Under 1990-talet var han dessutom styrelsemedlem i IFLA:s (International Federation of Library Associations) barnbibliotekssektion.

Larry Lempert har föreläst och presenterat svensk barnbiblioteks- och litteraturverksamhet vid seminarier och konferenser för författare, bibliotekarier och forskare runt om i världen.

Greta Renborgs pris är på 25 000 kronor och delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordförande, Göteborg; Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm; Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef, Helsingborg; Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Region Halland, och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min