En Greta till Larry

28 aug 2012 • < 1 min

Grattis, Larry Lempert, Internationella biblioteket, som tilldelas Greta Renborgs pris för marknadsföring 2012.Juryns motivering lyder som följer: ”Greta Renborgs pris...

Grattis, Larry Lempert, Internationella biblioteket, som tilldelas Greta Renborgs pris för marknadsföring 2012.Juryns motivering lyder som följer:

”Greta Renborgs pris 2012 tilldelas Larry Lempert, Internationella biblioteket, Stockholm, som gediget och långvarigt, i skilda positioner, nationellt som internationellt arbetat för att biblioteket skall vara en plats för alla – oavsett ålder och nationalitet. När han marknadsför biblioteket handlar det om att förmedla nya tankar och lyfta biblioteksarbetet som ett sätt att skapa läslust och främja fantasi och kunskap.”

Larry Lempert, är född 1947 i Malmö och har en gedigen bakgrund inom biblioteksvärlden, både som barnbibliotekarie och som barn- och ungdomskonsulent. Idag är han chef för Internationella biblioteket i Stockholm som för övrigt utsågs till Årets bibliotek 2011.

Han har tidigare drivit det läsfrämjande projektet ”Läsår Stockholm”, vars syfte var att stimulera läsning för alla åldrar och att utveckla nya arbetsmetoder för det läsfrämjande arbetet.

Larry Lempert är ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, och sedan 1997 styrelsemedlem i IBBY Sverige (International Board on Books for Young People). Han har tidigare suttit i Augustjuryn och i Svenska barnboksinstitutets styrelse (SBI), och har ingått i Kulturrådets arbetsgrupp för stöd till barn- och ungdomslitteratur och serier. Under 1990-talet var han dessutom styrelsemedlem i IFLA:s (International Federation of Library Associations) barnbibliotekssektion.

Larry Lempert har föreläst och presenterat svensk barnbiblioteks- och litteraturverksamhet vid seminarier och konferenser för författare, bibliotekarier och forskare runt om i världen.

Greta Renborgs pris är på 25 000 kronor och delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordförande, Göteborg; Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm; Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef, Helsingborg; Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Region Halland, och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min