En Greta till Larry

28 aug 2012 • < 1 min

Grattis, Larry Lempert, Internationella biblioteket, som tilldelas Greta Renborgs pris för marknadsföring 2012.Juryns motivering lyder som följer: ”Greta Renborgs pris...

Grattis, Larry Lempert, Internationella biblioteket, som tilldelas Greta Renborgs pris för marknadsföring 2012.Juryns motivering lyder som följer:

”Greta Renborgs pris 2012 tilldelas Larry Lempert, Internationella biblioteket, Stockholm, som gediget och långvarigt, i skilda positioner, nationellt som internationellt arbetat för att biblioteket skall vara en plats för alla – oavsett ålder och nationalitet. När han marknadsför biblioteket handlar det om att förmedla nya tankar och lyfta biblioteksarbetet som ett sätt att skapa läslust och främja fantasi och kunskap.”

Larry Lempert, är född 1947 i Malmö och har en gedigen bakgrund inom biblioteksvärlden, både som barnbibliotekarie och som barn- och ungdomskonsulent. Idag är han chef för Internationella biblioteket i Stockholm som för övrigt utsågs till Årets bibliotek 2011.

Han har tidigare drivit det läsfrämjande projektet ”Läsår Stockholm”, vars syfte var att stimulera läsning för alla åldrar och att utveckla nya arbetsmetoder för det läsfrämjande arbetet.

Larry Lempert är ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, och sedan 1997 styrelsemedlem i IBBY Sverige (International Board on Books for Young People). Han har tidigare suttit i Augustjuryn och i Svenska barnboksinstitutets styrelse (SBI), och har ingått i Kulturrådets arbetsgrupp för stöd till barn- och ungdomslitteratur och serier. Under 1990-talet var han dessutom styrelsemedlem i IFLA:s (International Federation of Library Associations) barnbibliotekssektion.

Larry Lempert har föreläst och presenterat svensk barnbiblioteks- och litteraturverksamhet vid seminarier och konferenser för författare, bibliotekarier och forskare runt om i världen.

Greta Renborgs pris är på 25 000 kronor och delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordförande, Göteborg; Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm; Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef, Helsingborg; Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Region Halland, och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min