Privat drift ingen fråga för föreningen

12 maj 2021 • 2 min

Nu är det beslutat. Svensk biblioteksförening tar inte ställning för eller mot folkbibliotek på entreprenad. ”Det finns inget som säger att det skulle vara bättre eller sämre.”

Frågan har varit uppe för diskussion i flera år. Det finns starka åsikter och det finns en oro bland medlemmarna. Det har Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening, märkt.

– Jag kan inte säga att vi har utsatts för hårt tryck, men jag vet och förstår att många medlemmar har en stark uppfattning för eller mot välfärdstjänster på entreprenad, säger hon.

Men när föreningen skulle ta ställning i frågan handlade det om hur den bäst driver på för starka bibliotek. Och Johanna Hansson konstaterar att det finns väldigt lite fakta kring hur privat drift i någon form, antingen föreningsdrivet eller drivet av företag som i fallet Nacka, påverkar folkbiblioteken. Framför allt eftersom det finns så få exempel på folkbibliotek som inte drivs i kommunal regi.

Den oro som finns bland medlemmar om att biblioteken har en svag ställning i vissa kommuner och inte får tillräckligt med resurser, delar Johanna Hansson i grunden. Hon tror också att det kan påverka hur vissa ser på själva driftfrågan.

– Jag tror att många tänker att entreprenadfrågan i de fallen inte skulle hjälpa, utan kanske göra det sämre.

Men det finns det alltså inga exempel som tyder på. Än. Om människors rätt att fritt använda sina bibliotek hotas är föreningen beredd att uppmärksamma det, poängterar hon.

– Skulle vi se att det fanns något som tydde på att biblioteken blir mycket sämre, eller bättre, eller har svårare med vissa frågor skulle vi inte tveka att lyfta det. Men vi ser inget sånt i dag.

– Kommuner kan organisera sin verksamhet på olika sätt och det är upp till varje kommun att göra det. Det är en del av den demokratiska processen och det tycker vi inte att vi som förening kan ha synpunkter på. Däremot kan vi ha synpunkter på om utfallet blir dåligt.

De viktiga frågorna som föreningen kommer att följa handlar om finansiering, armlängds avstånd från politiken, kompetens och samverkan.

Beslutet fattades på ett extrainsatt styrelsemöte. Inför beslutet har styrelsen tagit del av rapporten Folkbibliotek på entreprenad samt hållit rundabordssamtal med representanter för regionföreningar.

Nästa vecka hålls föreningens årsmöte och då väljs en ny styrelse.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min