Privat drift ingen fråga för föreningen

12 maj 2021 • 2 min

Nu är det beslutat. Svensk biblioteksförening tar inte ställning för eller mot folkbibliotek på entreprenad. ”Det finns inget som säger att det skulle vara bättre eller sämre.”

Frågan har varit uppe för diskussion i flera år. Det finns starka åsikter och det finns en oro bland medlemmarna. Det har Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening, märkt.

– Jag kan inte säga att vi har utsatts för hårt tryck, men jag vet och förstår att många medlemmar har en stark uppfattning för eller mot välfärdstjänster på entreprenad, säger hon.

Men när föreningen skulle ta ställning i frågan handlade det om hur den bäst driver på för starka bibliotek. Och Johanna Hansson konstaterar att det finns väldigt lite fakta kring hur privat drift i någon form, antingen föreningsdrivet eller drivet av företag som i fallet Nacka, påverkar folkbiblioteken. Framför allt eftersom det finns så få exempel på folkbibliotek som inte drivs i kommunal regi.

Den oro som finns bland medlemmar om att biblioteken har en svag ställning i vissa kommuner och inte får tillräckligt med resurser, delar Johanna Hansson i grunden. Hon tror också att det kan påverka hur vissa ser på själva driftfrågan.

– Jag tror att många tänker att entreprenadfrågan i de fallen inte skulle hjälpa, utan kanske göra det sämre.

Men det finns det alltså inga exempel som tyder på. Än. Om människors rätt att fritt använda sina bibliotek hotas är föreningen beredd att uppmärksamma det, poängterar hon.

– Skulle vi se att det fanns något som tydde på att biblioteken blir mycket sämre, eller bättre, eller har svårare med vissa frågor skulle vi inte tveka att lyfta det. Men vi ser inget sånt i dag.

– Kommuner kan organisera sin verksamhet på olika sätt och det är upp till varje kommun att göra det. Det är en del av den demokratiska processen och det tycker vi inte att vi som förening kan ha synpunkter på. Däremot kan vi ha synpunkter på om utfallet blir dåligt.

De viktiga frågorna som föreningen kommer att följa handlar om finansiering, armlängds avstånd från politiken, kompetens och samverkan.

Beslutet fattades på ett extrainsatt styrelsemöte. Inför beslutet har styrelsen tagit del av rapporten Folkbibliotek på entreprenad samt hållit rundabordssamtal med representanter för regionföreningar.

Nästa vecka hålls föreningens årsmöte och då väljs en ny styrelse.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min