Privat drift ingen fråga för föreningen

12 maj 2021 • 2 min

Nu är det beslutat. Svensk biblioteksförening tar inte ställning för eller mot folkbibliotek på entreprenad. ”Det finns inget som säger att det skulle vara bättre eller sämre.”

Frågan har varit uppe för diskussion i flera år. Det finns starka åsikter och det finns en oro bland medlemmarna. Det har Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening, märkt.

– Jag kan inte säga att vi har utsatts för hårt tryck, men jag vet och förstår att många medlemmar har en stark uppfattning för eller mot välfärdstjänster på entreprenad, säger hon.

Men när föreningen skulle ta ställning i frågan handlade det om hur den bäst driver på för starka bibliotek. Och Johanna Hansson konstaterar att det finns väldigt lite fakta kring hur privat drift i någon form, antingen föreningsdrivet eller drivet av företag som i fallet Nacka, påverkar folkbiblioteken. Framför allt eftersom det finns så få exempel på folkbibliotek som inte drivs i kommunal regi.

Den oro som finns bland medlemmar om att biblioteken har en svag ställning i vissa kommuner och inte får tillräckligt med resurser, delar Johanna Hansson i grunden. Hon tror också att det kan påverka hur vissa ser på själva driftfrågan.

– Jag tror att många tänker att entreprenadfrågan i de fallen inte skulle hjälpa, utan kanske göra det sämre.

Men det finns det alltså inga exempel som tyder på. Än. Om människors rätt att fritt använda sina bibliotek hotas är föreningen beredd att uppmärksamma det, poängterar hon.

– Skulle vi se att det fanns något som tydde på att biblioteken blir mycket sämre, eller bättre, eller har svårare med vissa frågor skulle vi inte tveka att lyfta det. Men vi ser inget sånt i dag.

– Kommuner kan organisera sin verksamhet på olika sätt och det är upp till varje kommun att göra det. Det är en del av den demokratiska processen och det tycker vi inte att vi som förening kan ha synpunkter på. Däremot kan vi ha synpunkter på om utfallet blir dåligt.

De viktiga frågorna som föreningen kommer att följa handlar om finansiering, armlängds avstånd från politiken, kompetens och samverkan.

Beslutet fattades på ett extrainsatt styrelsemöte. Inför beslutet har styrelsen tagit del av rapporten Folkbibliotek på entreprenad samt hållit rundabordssamtal med representanter för regionföreningar.

Nästa vecka hålls föreningens årsmöte och då väljs en ny styrelse.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min