Privat drift ingen fråga för föreningen

12 maj 2021 • 2 min

Nu är det beslutat. Svensk biblioteksförening tar inte ställning för eller mot folkbibliotek på entreprenad. ”Det finns inget som säger att det skulle vara bättre eller sämre.”

Frågan har varit uppe för diskussion i flera år. Det finns starka åsikter och det finns en oro bland medlemmarna. Det har Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening, märkt.

– Jag kan inte säga att vi har utsatts för hårt tryck, men jag vet och förstår att många medlemmar har en stark uppfattning för eller mot välfärdstjänster på entreprenad, säger hon.

Men när föreningen skulle ta ställning i frågan handlade det om hur den bäst driver på för starka bibliotek. Och Johanna Hansson konstaterar att det finns väldigt lite fakta kring hur privat drift i någon form, antingen föreningsdrivet eller drivet av företag som i fallet Nacka, påverkar folkbiblioteken. Framför allt eftersom det finns så få exempel på folkbibliotek som inte drivs i kommunal regi.

Den oro som finns bland medlemmar om att biblioteken har en svag ställning i vissa kommuner och inte får tillräckligt med resurser, delar Johanna Hansson i grunden. Hon tror också att det kan påverka hur vissa ser på själva driftfrågan.

– Jag tror att många tänker att entreprenadfrågan i de fallen inte skulle hjälpa, utan kanske göra det sämre.

Men det finns det alltså inga exempel som tyder på. Än. Om människors rätt att fritt använda sina bibliotek hotas är föreningen beredd att uppmärksamma det, poängterar hon.

– Skulle vi se att det fanns något som tydde på att biblioteken blir mycket sämre, eller bättre, eller har svårare med vissa frågor skulle vi inte tveka att lyfta det. Men vi ser inget sånt i dag.

– Kommuner kan organisera sin verksamhet på olika sätt och det är upp till varje kommun att göra det. Det är en del av den demokratiska processen och det tycker vi inte att vi som förening kan ha synpunkter på. Däremot kan vi ha synpunkter på om utfallet blir dåligt.

De viktiga frågorna som föreningen kommer att följa handlar om finansiering, armlängds avstånd från politiken, kompetens och samverkan.

Beslutet fattades på ett extrainsatt styrelsemöte. Inför beslutet har styrelsen tagit del av rapporten Folkbibliotek på entreprenad samt hållit rundabordssamtal med representanter för regionföreningar.

Nästa vecka hålls föreningens årsmöte och då väljs en ny styrelse.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min