Att främja berättande har stärkt biblioteket

29 jun 2023 • 3 min

I ett år har författarna Sven Olov Karlsson och Sami Said samlat in kommuninvånarnas egna berättelser, som en del i projektet Hela Norberg berättar. Nu hoppas biblioteket på fler besökare och att arrangera egna skrivarkurser.

Författaren Sven Olov Karlsson har intervjuat kommuninvånare inom ramarna för projektet Hela Norberg berättar. Här med 92-åriga Bult-Einar Eriksson som har börjat trappa ner aktiviteten i sin mekaniska verkstad. Foto: Åke Ericson.

Förra hösten sedan skrev Biblioteksbladet om Hela Norberg berättar, projektet där, bland mycket annat, författarna Sven Olov Karlsson och Sami Said har intervjuat Norbergsbor, unga såväl som gamla. Helgen som kommer står de båda på scen i Norberg när festivalen Kultursommar i Bergslagen firas för tredje året i rad och i september går satsningen i mål.

– Det är ett projekt som är svårt att mäta i form av utlåningstal och så, men det har stärkt bibliotekets roll på många sätt, det har stärkt relationen mellan biblioteket och invånarna i Norberg, säger Brita Westerman, teamledare på Norbergs kommunbibliotek.

Brita Westerman, teamledare på Norbergs kommunbibliotek.

Marit Kaplas bok Osebol, den nämnde Sven Olov Karlsson redan då på försommaren 2022, på en restaurang mitt i Norberg. Något åt det hållet kunde det bli, resultatet av de många intervjuerna med människor från trakten. Nu är han och Sami Said färdiga med insamlandet av berättelser och det finns redan ett manus av Sven Olov Karlsson med arbetstiteln Travers.

– En titel ska ju ha flera betydelser. Travers är ju traverse på engelska. Travestera, korsa, ordet har sin språkliga betydelse. Men travers är också ett lyftredskap och den första jag intervjuade var Inga-Stina Hesselius som bland annat var Spännarhyttans första kvinnliga traversförare. Jag insåg också efter ett tag att många av texterna handlar om personer som lyfter varandra eller som lyfter sig själva upp ur ett ibland ganska gräsligt djup, till en mer dräglig tillvaro, säger Sven Olov Karlsson.

Projektet har stöd av Kulturrådet, och är ett samarbete mellan Norbergs kommunbibliotek, Norbergs kommun och Region Västmanland. Manuset finns där, men om och när det kommer att ges ut i bokform, det återstår att se. Klart är att Sven Olov Karlsson, som också har arbetat som journalist, länge tycker om det dokumentära, att få lyssna på folks berättelser och att inte behöva bry sig om textlängd eller att språket måste vara någorlunda städat.

– Det här är heller inte den fullständiga berättelsen om Norberg. Det finns inte ett statistiskt rättvist tvärsnitt av Norbergare utan det är de som råkade ställa upp. Då har det blivit en övervikt av äldre, för det är då man har tid att delta i sådana här projekt. Och att intervjua folk som är äldre, som har varit med länge, det kan bli en hisnande berättelse om hur mycket Sverige har utvecklats bara inom spannet av en livstid, konstaterar Sven Olov Karlsson.

Han säger att han har inspirerats av Osebol som nämndes i början av artikeln. Han har vågat ge texten väldigt mycket luft per sida och han erkänner att han, liksom Marit Kapla, närmar sig poesins språk och uttryck i sina Norbergstexter.

Den elfte september blir det stor final på Hela Norberg berättar. Då ska både Sami Said och Sven Olov Karlsson framföra texter, berättelser som de har samlat in och tanken är att så många som möjligt av de intervjuade ska vara på plats. Kvar är också en skrivarkurs hållen av just Sven Olov Karlsson. Teamledaren Brita Westerman poängterar att Hela Norberg berättar har varit mycket mer än kommunförfattarna Karlsson och Said. Den på sommaren rullande Pärlan, husvagnen som fungerar som ett ambulerande bibliotek för barn, den kommer att fortsätta rulla även nästa år. Även kulturkvällarna som arrangerats en måndag i månaden, är tänkta att leva vidare.

Brita Westerman lyfter även andra delar av projektet. Som exempelvis Norbergs unga berättar, satsningen på ungas berättelser och berättarkaféer.

– Det handlar också om att invånarna ska kunna vara delaktiga, medskapande och få chans att uttrycka egna berättelser. Att vi som bibliotek kliver lite utanför rollen som läsfrämjare. Det kan gå hand i hand. Vi jobbar både med läsning och med invånarnas berättelser och egna uttryck. Kulturkvällarna är tänkta att vara lite öppnare sammanhang eller arrangemang där vi inte bokar in externa föreläsare och författare utan mer låter lokalbefolkningen ta plats och berätta, säger Brita Westerman.

Nu hoppas hon att biblioteket ska bli mer välbesökt, att Hela Norberg berättar har skapat ringar på vattnet. Hon hoppas också att de ska kunna arrangera fler skrivarkurser i framtiden.

– Men det beror ju på om vi får loss pengar till det. Det är inte helt lätt att tänka att vi ska kunna genomföra stora satsningar av det här slaget framöver. Vi fick pengar från Stärkta bibliotek för att kunna starta Hela Norberg berättar och det är ju ovisst om det bidraget blir kvar. Men det finns mycket kreativitet här, människor vill verkligen göra saker, skapa saker, understryker Brita Westerman.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min