Protester mot de stängda biblioteken

12 apr 2021 • 3 min

Positiva tillrop och tacksamhet över digitala tjänster har nått de stängda biblioteken. Men förtvivlade medborgare hörde också av sig och bad dem öppna igen.

Solen strålar in genom fönstret på Anne Holm som sitter vid köksbordet hemma i Nyköping och pluggar hindi. Vanligtvis går hon till biblioteket två eller tre gånger i veckan. Men i början av november stängde biblio­teket portarna och inga besökare fick längre komma in.
– De säger att de har biblioteket öppet för att man kan kvittera ut böcker, men det tycker inte jag. Det är bra att man kan beställa böcker, men jag har inte tillgång till hyllorna och till tidningarna som finns i biblioteket.
Strax före jul mejlade hon till Urban Granström (S), kommunalråd i Nyköping, och bad honom öppna biblioteket igen. ”Det är massor av kommuninvånare som sitter ensamma hemma i helgerna, både yngre och äldre som behöver biblioteket som andningshål!”

De säger att de har biblioteket öppet för att man kan kvittera ut böcker, men det tycker inte jag.

Anne Holm

– Självklart ska man skydda personalen så gott det bara går, men de tider jag har varit där har det varit glest med folk. Jag kan bedöma själv om jag vill ta den risken, säger hon.
– Jag är tacksam för de digitala tjänster som finns, men jag anser inte att det är tillräckligt. Och om pandemin pågår i två år, ska de fortsätta att hålla stängt då?

Hon är inte ensam. Biblioteken möttes av mycket tacksamhet för de digitala tjänster som ändå erbjöds under pandemin. Men många ifrågasatte också stängningen. Åtta JO-anmälningar har skickats in och i Karlstad och Sölvesborg har stängningsbesluten överklagats till förvaltningsrätten.
Och många har hört av sig till sina bibliotek. En Uppsalabo kallade stängningen ett ”…svidande beslut för oss trogna biblioteksbesökare”. I Valdemarsvik vände sig en biblioteksbesökare till kommunal­rådet Mattias Geving (S) och bad honom ompröva beslutet som han tyckte verkade vara verklighetsfrämmande och fattat i ”någon slags panik och lättja”.
Ett sms med texten: ”Vi kan inte leva utan biblioteket. Tyvärr, så är läget” kom till stadsbiblioteket i Norrköping. En annan Norrköpingsbo vände sig till kommun­styrelsen och frågade: ”Jag är nu utan en möjlighet att använda en dator pga att biblioteket stängde. Vad gör jag?”
”Inte för att jag missunnar personalen lite semester, men andra undrar…” skriver en gotlänning och frågar när biblioteket ska öppna igen. En annan gotlänning påpekar att det strider mot bibliotekslagen att stänga biblioteken. ”Det vore på sin plats att ni på era anslag inte bara förklarar biblioteken stängda utan också motiverar varför ni uppenbarligen struntar i lagtexten i sammanhanget.”

Innan Anne Holm gick i pension arbetade hon som internationell ekonom på bank- och försäkringsbolag. Hon tycker fortfarande om att hänga med och läser både dagstidningar och tidskrifter när hon är på biblioteket. Foto: Hugo Leijon

En kvinna i Tumba mejlade och påpekade att regeringen drog tillbaka sin rekommendation eftersom den stred mot lagen. ”Böcker har jag hemma och jag vet vad Corona innebär efter dödsfall i min krets.”
I Nyköping fattades aldrig något formellt beslut att stänga bibliotekslokalen och därmed fanns inget beslut att över­klaga. Men Anne Holm nöjde sig med att påpeka att biblioteket borde öppna. Det är viktigt inte bara för förströelse och för att låna böcker, utan för att läsa tidningar och ta del av information som är svår att få på annat håll, tycker hon. Hemma på soff­bordet ligger the Economist, men på biblioteket finns fler tidningar att läsa än hon har råd att köpa.
– Tack vare biblioteket läser jag flera dagstidningar, exempelvis The Times och Der Spiegel. Jag läser också olika tid­skrifter. Jag saknar urvalet. Nu ligger tidningarna bara där till ingen nytta. Det är helt vansinnigt.

Hon tycker att biblioteken borde vara extra viktiga att hålla öppna i kristid för att tillhandahålla information.
– Om det vore krig hade jag förväntat mig att biblioteket var öppet om det inte var direkt beskjutning. Jag förväntar mig att min bibliotekarie står där och att det fungerar som vanligt.

Stadsbiblioteket i Nyköping har öppnat igen, men med begränsade öppettider. Anne Holm ser fram emot att kunna gå dit igen. ”Jag kan tänka mig självbetjäning, jag förstår att personalen inte kan hjälpa till under pandemin, men jag tycker att de ska ha öppet.” Foto: Hugo Leijon

Fotonot 1: Nyköpings stadsbibliotek har öppnat igen, men med restriktioner.

Fotnot 2: JO-anmälningarna har lagts ner och förvaltningsrätten i Karlstad slog fast att kommunen inte gjorde fel när biblioteket stängde. Målet i Växjö förvaltningsrätt om stängningen i Sölvesborg pågår fortfarande.

JO friade

  • Åtta JO-anmälningar gjordes då det framkom att regeringens rekommendation att stänga bibliotek stred mot biblioteks­lagen. Sju anmälningar var riktade mot kommuner där folkbibliotek hade stängt lokalerna.
  • JO avskrev anmälningarna i början av februari, med hänvisning till att besluten kan överklagas och prövas i domstol. Även den åttonde anmälan, som var riktad mot Folkhälso­myndigheten och regeringen, avskrevs några dagar senare.
  • Sölvesborgs och Karlstads beslut att stänga biblioteken överklagades till förvaltningsrätten.
  • I Karlstad har förvaltningsrätten beslutat att kommunens beslut inte var olagligt. Målet om Sölvesborgs bibliotek pågår fortfarande i Växjö förvaltningsrätt.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min