Rollen i kris behöver bli tydligare

17 maj 2021 • 2 min

”Ja, vi behöver absolut nationella riktlinjer för bibliotekens roll i kris och konflikt.” Det sade Annicka Engblom (M) i inledningen av årets branschdagar som handlade om bibliotekens roll i totalförsvaret.

Efter en presentation av hur Västerås arbetar med biblioteken som en samhällsviktig verksamhet i kris kommenterade såväl Björn von Sydow, styrelseordförande vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och tidigare försvarsminister (S), som Annicka Engblom (M), riksdagsledamot, att det är en bra modell.

– Det låter väldigt intressant med Västeråsmodellen, sade Björn von Sydow.

– Det gäller bland annat invandrarnas situation, det finns ett ganska stort avstånd mellan den på svenska språket pågående samhällsdebatten och information, till exempel när det gäller vaccineringen. Där kan biblioteken ha en roll.

Annicka Engblom, som bland annat är ledamot i kulturutskottet i riksdagen, driver frågan att biblioteken bör ha en roll i totalförsvaret.

– Vi är redan i dag i en gråzon med desinformation och historieförfalskningar. Den kompetens och de yrkeskategorier som finns på biblioteken är så oerhört värdefulla när vi utsätts för desinformation.

Dessutom skulle biblioteken med dess personal kunna fungera som en hub för internetuppkoppling om annan uppkoppling försvinner i exempelvis en konflikt, sade hon under förmiddagens diskussion.

Folkbibliotekens olika agerande under pandemin har tydliggjort avsaknaden på nationella riktlinjer över hur biblioteken ska agera när samhället utsätts för påfrestningar. Och det är något som behöver ses över, tycker Annicka Engblom.

– Jag kan hålla med, det saknas. Biblioteken bedömdes så olika över landet och jag kan inte annat än understryka att ja, vi behöver absolut nationella riktlinjer för bibliotekens och bibliotekspersonalens roll i kris och konflikt.

Pandemin har varit en ögonöppnare, sade både Annicka Engblom och Björn von Sydow. Och bibliotekens roll har blivit viktigare med tanke på att det digitala informationslandskapet har förändrats.

– I dag har vi den digitalt formade världsbilden som aktörerna vill sätta och förhindra andra aktörer att sätta, sade Björn von Sydow.

Människor behöver känna sig trygga med att det finns platser där de får rätt information i en kris.

– Rädda människor och oinformerade människor kan ställa till med mycket oreda. Här spelar bibliotekens kompetenser en viktig roll, sade Annicka Engblom.

Vilken kompetensutveckling som behövs är en diskussion som behöver föras i branschen, men Annicka Engblom gav några exempel på hur biblioteken skulle kunna fungera i en kris. Det kan handla om att upprätthålla digitala arenor, lära sig brandbekämpning eller sjukvård.

Talman Andreas Norlén invigningstalade på Svensk biblioteksförenings branschdagar.

Branschdagarna pågår i tre dagar och de invigdes på måndagsmorgonen med ett tal av riksdagens talman Andreas Norlén som tackade alla bibliotek med personal för nytänkande och strävsamt arbete under pandemin.

– Under det gångna året har vi fått tänka om och tänka nytt. Vi saknar den kultur och de mötesplatser som vi kanske tog för givna innan pandemin, sade han.

– Vi har saknat er. Bibliotek är just mötesplatser och kulturbärare och i tider av kris är detta extra viktigt.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min