MP vill satsa på skolbibliotek

29 sep 2013 • < 1 min

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok...

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok & Bibliotek presenterar man idag ett program i fem punkter för bemannade skolbibliotek och en stärkt lärarkår.

 Bakom programmet står bl a Tina Ehn och språkröret Gustav Fridolin. Alla elevers tillgång till bemannade skolbibliotek är en av de fem punkterna och man skriver bl a: ”Den nya skollagens krav har fastnat i definitionsstrider om hur många hyllor som behövs. För oss är svaret enkelt: det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek. Det är bibliotekarien som kan väcka intresse och hjälpa till att finna böcker som ger stöd i alla ämnens läsning. Informationsålderns mest värdefulla kunskap är att kunna hantera information. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Vi vill skärpa skollagen så att alla elever får tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie.”

Övriga insatser är fortbildning i modern läsdidaktik för lärare, bibliotekarier och läsombud i förskolan. Man vill också att lärare ska få ordinationsrätt att snabbt och utan byråkratiska omvägar kunna sätta in extra stöd för de elever som behöver det samt införa en läsa-skriva-räkna-garanti före årskurs fyra. Ingen elev ska behöva lämna tredje klass utan att ha fått med sig grunden för att klara resten av skolan

Miljöpartiet vill även stödja skolornas inköp av moderna läromedel, och ge lärare möjlighet till IT-kompetens. Sist men inte minst: alla elever på gymnasienivå ska undervisas i litteratur och läsning dvs kunna ta del av minst ett estetiskt ämne och svenskundervisningen ska vara närvarande i alla skolår.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min