MP vill satsa på skolbibliotek

29 sep 2013 • < 1 min

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok...

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok & Bibliotek presenterar man idag ett program i fem punkter för bemannade skolbibliotek och en stärkt lärarkår.

 Bakom programmet står bl a Tina Ehn och språkröret Gustav Fridolin. Alla elevers tillgång till bemannade skolbibliotek är en av de fem punkterna och man skriver bl a: ”Den nya skollagens krav har fastnat i definitionsstrider om hur många hyllor som behövs. För oss är svaret enkelt: det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek. Det är bibliotekarien som kan väcka intresse och hjälpa till att finna böcker som ger stöd i alla ämnens läsning. Informationsålderns mest värdefulla kunskap är att kunna hantera information. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Vi vill skärpa skollagen så att alla elever får tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie.”

Övriga insatser är fortbildning i modern läsdidaktik för lärare, bibliotekarier och läsombud i förskolan. Man vill också att lärare ska få ordinationsrätt att snabbt och utan byråkratiska omvägar kunna sätta in extra stöd för de elever som behöver det samt införa en läsa-skriva-räkna-garanti före årskurs fyra. Ingen elev ska behöva lämna tredje klass utan att ha fått med sig grunden för att klara resten av skolan

Miljöpartiet vill även stödja skolornas inköp av moderna läromedel, och ge lärare möjlighet till IT-kompetens. Sist men inte minst: alla elever på gymnasienivå ska undervisas i litteratur och läsning dvs kunna ta del av minst ett estetiskt ämne och svenskundervisningen ska vara närvarande i alla skolår.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min