MP vill satsa på skolbibliotek

29 sep 2013 • < 1 min

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok...

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok & Bibliotek presenterar man idag ett program i fem punkter för bemannade skolbibliotek och en stärkt lärarkår.

 Bakom programmet står bl a Tina Ehn och språkröret Gustav Fridolin. Alla elevers tillgång till bemannade skolbibliotek är en av de fem punkterna och man skriver bl a: ”Den nya skollagens krav har fastnat i definitionsstrider om hur många hyllor som behövs. För oss är svaret enkelt: det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek. Det är bibliotekarien som kan väcka intresse och hjälpa till att finna böcker som ger stöd i alla ämnens läsning. Informationsålderns mest värdefulla kunskap är att kunna hantera information. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Vi vill skärpa skollagen så att alla elever får tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie.”

Övriga insatser är fortbildning i modern läsdidaktik för lärare, bibliotekarier och läsombud i förskolan. Man vill också att lärare ska få ordinationsrätt att snabbt och utan byråkratiska omvägar kunna sätta in extra stöd för de elever som behöver det samt införa en läsa-skriva-räkna-garanti före årskurs fyra. Ingen elev ska behöva lämna tredje klass utan att ha fått med sig grunden för att klara resten av skolan

Miljöpartiet vill även stödja skolornas inköp av moderna läromedel, och ge lärare möjlighet till IT-kompetens. Sist men inte minst: alla elever på gymnasienivå ska undervisas i litteratur och läsning dvs kunna ta del av minst ett estetiskt ämne och svenskundervisningen ska vara närvarande i alla skolår.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min