MP vill satsa på skolbibliotek

29 sep 2013 • < 1 min

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok...

Miljöpartiet vill satsa 2,4 miljarder för att bl a öka läsförståelsen bland svenska skolelever. På DN debatt och på Bok & Bibliotek presenterar man idag ett program i fem punkter för bemannade skolbibliotek och en stärkt lärarkår.

 Bakom programmet står bl a Tina Ehn och språkröret Gustav Fridolin. Alla elevers tillgång till bemannade skolbibliotek är en av de fem punkterna och man skriver bl a: ”Den nya skollagens krav har fastnat i definitionsstrider om hur många hyllor som behövs. För oss är svaret enkelt: det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek. Det är bibliotekarien som kan väcka intresse och hjälpa till att finna böcker som ger stöd i alla ämnens läsning. Informationsålderns mest värdefulla kunskap är att kunna hantera information. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Vi vill skärpa skollagen så att alla elever får tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie.”

Övriga insatser är fortbildning i modern läsdidaktik för lärare, bibliotekarier och läsombud i förskolan. Man vill också att lärare ska få ordinationsrätt att snabbt och utan byråkratiska omvägar kunna sätta in extra stöd för de elever som behöver det samt införa en läsa-skriva-räkna-garanti före årskurs fyra. Ingen elev ska behöva lämna tredje klass utan att ha fått med sig grunden för att klara resten av skolan

Miljöpartiet vill även stödja skolornas inköp av moderna läromedel, och ge lärare möjlighet till IT-kompetens. Sist men inte minst: alla elever på gymnasienivå ska undervisas i litteratur och läsning dvs kunna ta del av minst ett estetiskt ämne och svenskundervisningen ska vara närvarande i alla skolår.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min