Spretig biblioteksverksamhet

4 okt 2013 • < 1 min

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat...

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat i en enkätundersökning som BIFF – Bibliotek i folkhögskola & folkbildning – genomförde våren 2013 och vars resultat man nu sammanställt och analyserat.

Som BBL tidigare kunnat berätta (se BBL nr 4 2013 eller biblioteksbladet.se 10.4.2013)  skickades enkäten ut till landets alla 150 folkhögskolor. I april hade cirka hälften besvarat enkäten men siffran steg och totalt besvarades enkäten av 127 folkhögskolor. Av dessa angav 93 skolor att de har ett bibliotek. 30 skolor uppgav att de har ett bibliotek bemannat minst 10 timmar i veckan. Endast 15 skolor har en fackutbildad bibliotekarie minst 10 timmar i veckan.

Resurserna till landets folkhögskolebibliotek spretar, menar BIFF som anser att ett skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet. BIFF menar vidare att framtidens folkbildning/folkhögskola i informationssamhället behöver en bibliotekaries kompetens: ”Vi vet att bibliotekarier i samverkan med lärare kan stötta och stärka kunskapsbildande och läsförmåga”.

Och även om spännvidden är stor bland landets folkhögskolor både vad det gäller bemanning, utbud (från levande bibliotek till ödsliga och övergivna boksamlingar) bibliotekariekompetens samt samarbete mellan lärare och bibliotekarier, gläds man från BIFF:s sida över de folkhögskolor (med framsynta ledare) som insett att bemannade bibliotek tillför kvalitet.

BIFF är en ideell, partipolitiskt obunden förening med uppgift att stötta folkbildningens biblioteksverksamhet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min