Spretig biblioteksverksamhet

4 okt 2013 • < 1 min

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat...

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat i en enkätundersökning som BIFF – Bibliotek i folkhögskola & folkbildning – genomförde våren 2013 och vars resultat man nu sammanställt och analyserat.

Som BBL tidigare kunnat berätta (se BBL nr 4 2013 eller biblioteksbladet.se 10.4.2013)  skickades enkäten ut till landets alla 150 folkhögskolor. I april hade cirka hälften besvarat enkäten men siffran steg och totalt besvarades enkäten av 127 folkhögskolor. Av dessa angav 93 skolor att de har ett bibliotek. 30 skolor uppgav att de har ett bibliotek bemannat minst 10 timmar i veckan. Endast 15 skolor har en fackutbildad bibliotekarie minst 10 timmar i veckan.

Resurserna till landets folkhögskolebibliotek spretar, menar BIFF som anser att ett skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet. BIFF menar vidare att framtidens folkbildning/folkhögskola i informationssamhället behöver en bibliotekaries kompetens: ”Vi vet att bibliotekarier i samverkan med lärare kan stötta och stärka kunskapsbildande och läsförmåga”.

Och även om spännvidden är stor bland landets folkhögskolor både vad det gäller bemanning, utbud (från levande bibliotek till ödsliga och övergivna boksamlingar) bibliotekariekompetens samt samarbete mellan lärare och bibliotekarier, gläds man från BIFF:s sida över de folkhögskolor (med framsynta ledare) som insett att bemannade bibliotek tillför kvalitet.

BIFF är en ideell, partipolitiskt obunden förening med uppgift att stötta folkbildningens biblioteksverksamhet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min