Spretig biblioteksverksamhet

4 okt 2013 • < 1 min

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat...

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat i en enkätundersökning som BIFF – Bibliotek i folkhögskola & folkbildning – genomförde våren 2013 och vars resultat man nu sammanställt och analyserat.

Som BBL tidigare kunnat berätta (se BBL nr 4 2013 eller biblioteksbladet.se 10.4.2013)  skickades enkäten ut till landets alla 150 folkhögskolor. I april hade cirka hälften besvarat enkäten men siffran steg och totalt besvarades enkäten av 127 folkhögskolor. Av dessa angav 93 skolor att de har ett bibliotek. 30 skolor uppgav att de har ett bibliotek bemannat minst 10 timmar i veckan. Endast 15 skolor har en fackutbildad bibliotekarie minst 10 timmar i veckan.

Resurserna till landets folkhögskolebibliotek spretar, menar BIFF som anser att ett skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet. BIFF menar vidare att framtidens folkbildning/folkhögskola i informationssamhället behöver en bibliotekaries kompetens: ”Vi vet att bibliotekarier i samverkan med lärare kan stötta och stärka kunskapsbildande och läsförmåga”.

Och även om spännvidden är stor bland landets folkhögskolor både vad det gäller bemanning, utbud (från levande bibliotek till ödsliga och övergivna boksamlingar) bibliotekariekompetens samt samarbete mellan lärare och bibliotekarier, gläds man från BIFF:s sida över de folkhögskolor (med framsynta ledare) som insett att bemannade bibliotek tillför kvalitet.

BIFF är en ideell, partipolitiskt obunden förening med uppgift att stötta folkbildningens biblioteksverksamhet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min