Spretig biblioteksverksamhet

4 okt 2013 • < 1 min

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat...

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat i en enkätundersökning som BIFF – Bibliotek i folkhögskola & folkbildning – genomförde våren 2013 och vars resultat man nu sammanställt och analyserat.

Som BBL tidigare kunnat berätta (se BBL nr 4 2013 eller biblioteksbladet.se 10.4.2013)  skickades enkäten ut till landets alla 150 folkhögskolor. I april hade cirka hälften besvarat enkäten men siffran steg och totalt besvarades enkäten av 127 folkhögskolor. Av dessa angav 93 skolor att de har ett bibliotek. 30 skolor uppgav att de har ett bibliotek bemannat minst 10 timmar i veckan. Endast 15 skolor har en fackutbildad bibliotekarie minst 10 timmar i veckan.

Resurserna till landets folkhögskolebibliotek spretar, menar BIFF som anser att ett skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet. BIFF menar vidare att framtidens folkbildning/folkhögskola i informationssamhället behöver en bibliotekaries kompetens: ”Vi vet att bibliotekarier i samverkan med lärare kan stötta och stärka kunskapsbildande och läsförmåga”.

Och även om spännvidden är stor bland landets folkhögskolor både vad det gäller bemanning, utbud (från levande bibliotek till ödsliga och övergivna boksamlingar) bibliotekariekompetens samt samarbete mellan lärare och bibliotekarier, gläds man från BIFF:s sida över de folkhögskolor (med framsynta ledare) som insett att bemannade bibliotek tillför kvalitet.

BIFF är en ideell, partipolitiskt obunden förening med uppgift att stötta folkbildningens biblioteksverksamhet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min