Spretig biblioteksverksamhet

4 okt 2013 • < 1 min

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat...

Tre fjärdedelar av Sveriges folkhögskolor har ett bibliotek men bara en tredjedel är bemannade. Det är ett av flera resultat i en enkätundersökning som BIFF – Bibliotek i folkhögskola & folkbildning – genomförde våren 2013 och vars resultat man nu sammanställt och analyserat.

Som BBL tidigare kunnat berätta (se BBL nr 4 2013 eller biblioteksbladet.se 10.4.2013)  skickades enkäten ut till landets alla 150 folkhögskolor. I april hade cirka hälften besvarat enkäten men siffran steg och totalt besvarades enkäten av 127 folkhögskolor. Av dessa angav 93 skolor att de har ett bibliotek. 30 skolor uppgav att de har ett bibliotek bemannat minst 10 timmar i veckan. Endast 15 skolor har en fackutbildad bibliotekarie minst 10 timmar i veckan.

Resurserna till landets folkhögskolebibliotek spretar, menar BIFF som anser att ett skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet. BIFF menar vidare att framtidens folkbildning/folkhögskola i informationssamhället behöver en bibliotekaries kompetens: ”Vi vet att bibliotekarier i samverkan med lärare kan stötta och stärka kunskapsbildande och läsförmåga”.

Och även om spännvidden är stor bland landets folkhögskolor både vad det gäller bemanning, utbud (från levande bibliotek till ödsliga och övergivna boksamlingar) bibliotekariekompetens samt samarbete mellan lärare och bibliotekarier, gläds man från BIFF:s sida över de folkhögskolor (med framsynta ledare) som insett att bemannade bibliotek tillför kvalitet.

BIFF är en ideell, partipolitiskt obunden förening med uppgift att stötta folkbildningens biblioteksverksamhet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min