Söker bibliotekens nya roll

19 apr 2023 • 2 min

Tio kommuner i södra Sverige deltar i ett utvecklingsarbete som har fått namnet Biblioteken som tankesmedjor. Tanken är att undersöka bibliotekens demokratiuppdrag.

Max Valentin är processledare i projektet Biblioteken som tankesmedjor. Foto: privat

– Bibliotekets roll behöver utvecklas eftersom det finns ett informationsöverflöd i samhället. Det är inte relevant att bara erbjuda litteratur och information för folks individuella bildningsresor, när man så lätt kan hitta saker och ting på andra sätt, säger Max Valentin som är processledare för projektet Biblioteken som tankesmedjor som kommer att pågå under 2023 och 2024.

Hur kan då biblioteken utveckla sina arbetsmetoder för att vara relevanta i vårt samhälle, det är frågan projektet ställer. För, som Max Valentin säger, bibliotek är bara en spegel av den värld de finns i.

– Biblioteken pressas mot en ny roll på grund av digitaliseringen och på grund av att sammansättningen av information ser annorlunda ut. Samtidigt finns frågan där, hur blir man en demokratisk aktör i den situationen, undrar Max Valentin.

Det är inte relevant att bara erbjuda litteratur och information för folks individuella bildningsresor, när man så lätt kan hitta saker och ting på andra sätt.

Han lägger snabbt till att projektets namn, Biblioteken som tankesmedjor, är ett slags metafor, att tankesmedjor ofta handlar om några initiativtagare som ”sitter i ett elfenbenstorn” och skickar ut policyförslag till exempelvis partier. Här handlar det i stället om att låta alla bibliotek vara tankesmedjor och låta dem hitta sin roll lokalt.

– I de sex regionerna ser det väldigt olika ut. Vissa är landsortskommuner med jättestora ytor och ganska små samhällen där det kanske knappt finns någon lokaljournalistik. Andra är storstäder som Malmö med varierande valdeltagande i olika distrikt. Det gäller att hitta de lokala utmaningar som finns och försöka matcha dem med bra och passande metoder, säger Max Valentin.

Tanken är att kartlägga och analysera för att sedan fösa ihop kommuner eller orter med liknande problem. Under hösten kommer alla inblandade att ha någon form av testprocess och då kan det röra sig om mötesformat eller programläggning med särskild inriktning eller, som han säger det: Något mer fysiskt påtagligt i rummet.

– Vilka uppfinningar de gör, det vågar jag inte föregå men förhoppningsvis ska jag vara ett gott stöd i att leverera bra metoder för vägledning, för att ta fram effektiva verktyg, säger Max Valentin.

Han är väl medveten om att det kan låta både abstrakt och flummigt men tror att förändringarna som kan skapas kan bli fysiska i biblioteksrummen men lika gärna i att man kommer fram till att nya yrkesroller behövs på biblioteken.

– En av de stora utmaningarna för biblioteken är det här med fake news, källkritik och källtillit, hela fältet inom informationssäkerhet. Det är ganska troligt att många saker kommer att landa där, kanske mer än i många andra områden. Men jag hoppas att några kan tycka att det är spännande att fundera på hur man kan bidra till ett ökat valdeltagande. Även om det kanske inte är den första rollen man tänker på för bibliotek, säger Max Valentin.

Projektet är ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Halland, Jönköping, Kalmar, Blekinge/Kronoberg och Skåne.

Läs också ››
Brit Stakston om bibliotek som tankesmedjor: ”Om ni duckar blir ni obsoleta”

3 kommentarer

 1. Jag tillhör dem som tror att biblioteken har en lysande framtid framför oss om vi bara är villiga att utforska vart vårt uppdrag kan föra oss (som jag också tycker att den här tankesmedjan gör).

  Det är intressant att diskutera framtiden, ofta utgår man utifrån att allt ska vara precis som det är nu, bara lite annorlunda, men det vet vi inte egentligen. Hur kommer exempelvis Ai att påverka arbetsmarknaden? Kommer vi att jobba 6 timmar i framtiden och hur påverkar det oss? Kommer demokratin att se likadan ut? Om 10 år kanske tekniska lösningar eller helt enkelt andra sätt ändrar hur vi tillsammans beslutar saker och där kan biblioteken komma att få en större roll. För att inte tala om vad snabba samhällsförändringar kan ställa till med och vilka som kan lämnas på efterkälken.

  När det gäller själva litteraturförmedling så kommer saker att ändras där också och där kommer vi säkert att få en annan roll, men det behöver inte betyda att den försvinner.

  Men vi behöver vara lyhörda för förändringar och kunna anpassa oss. Vi har ett flexibelt uppdrag och alla förutsättningar men vi kan behöva lägga manken till (nått vi iof inte alltid är särskilt bra på att göra)

 2. Denna desperata jakt på ny relevans i samhället… Kanske bör vi helt enkelt acceptera att de fysiska biblioteken inom några få decennier inte längre har något existensberättigande, annat än undantagsvis? Att de delar av vår verksamhet som ännu kommer att efterfrågas antingen kan skötas digitalt eller så av personer med helt annan utbildning än en bibliotekaries? En sorglig tanke för många av oss givetvis, men utvecklingen tycks mig obeveklig.

  Att biblioteken trots allt skulle kunna ha en roll när det kommer till källkritik trodde jag själv länge på, men en sektor vilken är så politiskt avvikande i förhållande till allmänheten som bibliotekssektorn kommer nog aldrig att kunna få bred trovärdighet på det området.

 3. Biblioteken har en framtid i det livslånga lärandet på plats. Som biblioteksutredningen föreslog ett folkbildnings och demokraticentrum. Där samlas studiecirklar, seminarier, universitetsutbildningar, och konstnärliga grupper för att tillsammans få bildning och skapa.
  Etnologi kursen på Umeå universitet har kanske fem deltagare i Luleå som får disponera ett grupprum med storbildsskärm, och övrig utrustning. Man hör en föreläsning , har ett seminarium digitalt och ett samtal efter sessionen samt att några söker litteratur med hjälp av bibliotekariens fackkunskaper.
  I rummet bredvid sitter ett gäng från LO sektionen och följer ett seminarium från Arena Katalys där en ny bok om Ernst Wigfors presenteras. De samtalar också ”privat” sedan man lämnat seminariet och vännerna från hela landet samt går naturligtvis och undersöker hyllan med Ernst Wigfors verk på biblioteket.
  I skapanderummet har ett gäng PRO pensionärer samlat sig kring ett projekt för att ge ett nytt äldreboende en estetisk touch . Konstböcker ligger på bordet och man ser just en film om Edward Munch på skärmen i rummet. Alla gillar inte kaffet från det digitala automatiska caféet men det finns även the som serveringsrobotarna serverar deltagarna. I stora samlingssalen sitter kommunens sociala nämnds AU och har just pausat mötet för en informativ föreläsning av en tjänsteperson på socialstyrelsen som berättar hur man skall tolka nya regler för sociala nämnders yttranden till byggnadsnämndens stadsplanearbeten. Man diskuterar ivrigt reglernas implementering tills mötet återupptas.
  På de enskilda studieplatserna i biblioteket sitter alla sorters studenter, från 80 åringen som studerar Afrikas historia på en kurs från Malmö universitet till 8 åringen som uppslukats av ”Skattkammarön” i en pappersupplaga som mormor rekommenderat. De flesta är dock gymnasister och studenter som studerar för sin examen men främst för den kunskap man kan få tillsammans på biblioteket.

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min