Ny chef på Arab

11 nov 2013 • < 1 min

Nu står det klart vem som efterträder Lars Ilshammar som chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det blir Nina Sjöberg...

Nu står det klart vem som efterträder Lars Ilshammar som chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det blir Nina Sjöberg som närmast kommer från Riksdagsbiblioteket.Där är hon för närvarande är sektionschef över Riksdagsbibliotekets externa verksamhet. Under de senaste tio åren har hon också bland annat varit huvudredaktör för utgivningen av ståndsriksdagens protokoll och vikarierat som arkivchef.

Nina Sjöberg är teologie doktor i kyrkohistoria och disputerade 2003 på avhandlingen Hustru och man i Birgittas uppenbarelser. Hon tillträder som institutionschef på Arab den 3 februari 2014.

Lars Ilshammar är sedan mitten av oktober avdelningschef på Kungliga Biblioteket.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min