"Verksamheten försvinner inte"

9 jan 2014 • 2 min

Nu förtydligar och nyanserar MTM sitt remissvar till Lättlästutredningen som ett svar på den kritik som framförts från framför allt...

Nu förtydligar och nyanserar MTM sitt remissvar till Lättlästutredningen som ett svar på den kritik som framförts från framför allt Centrum för lättläst. Lättlästutredningens förslag om att verksamheten vid Centrum för Lättläst (CFLL) ska flyttas över till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har som bekant oroat Centrum för lättläst men även andra företrädare och inte minst sedan MTM:s remissvar blev känt i december förra året. Häromdagen var det Svt:s Kulturnyheterna som uppmärksammade Lättlästutredningens förslag på nytt. Ann Katrin Agebäck, direktör på Centrum för lättläst, varnade då igen för riskerna med det förslag som ligger nämligen att allt färre får tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på lättläst svenska och att det blir ett demokratiskt problem i förhållande till dessa målgrupper.

Med anledning av debatten har MTM på sin hemsida valt att förtydliga och nyansera vissa punkter i sitt remissvar, bland annat att 8 SIDOR ska finnas kvar också i tryckt form så länge efterfrågan finns.

– Ett annat förtydligande vi gör är att de tryckta LL-böckerna ska finnas i en biblioteksupplaga för utlåning men att efterförsäljningen  ska ske via print on demand, säger Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM.

Beträffande den kompetens som byggts upp inom ramen för CFLL säger MTM också i sitt förtydligande att ”merparten av CFLL:s personal följer med in i MTM för att säkerställa kompetensen för det lättlästa materialet”.

Roland Esaiasson förstår den oro som finns på Centrum på Lättläst men säger att verksamheten inte kommer att försvinna.

– Man avvecklar stiftelsen för Centrum för Lättläst men verksamheten fortsätter – det är organisationen och formerna för hur man arbetar som förändras. Det är en naturlig del i en sammanslagning av två verksamheter. Det viktiga är att det lättlästa materialet utvecklas och får nya kanaler så att en större andel människor för del av det lättlästa materialet.

– Jag kan mycket väl förstå att man på CFLL är orolig som organisation: vad händer med mig, vad händer med mitt jobb, hur ska det bli? Det har jag stor respekt för.

På frågan om det ändå inte finns en risk att den kompetens som byggts upp inom ramen för CFLL inte tillvaratas när vissa delar av verksamheten ska upphandlas externt svarar Roland Esaiasson:

– Det är klart att man ska peka på att det finns en risk men då kommer det an på oss att se till att undanröja den risken. Vi vill inte utveckla något som har dålig kvalitet, vi är inte precis kända för att skapa dåliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar. Vi har höga ambitioner med att utveckla det här i en riktning till någonting bättre.

I morgon går Lättlästutredningens remissrunda i må. Svensk biblioteksförenings yttrande återfinns på föreningens hemsida.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min