"Verksamheten försvinner inte"

9 jan 2014 • 2 min

Nu förtydligar och nyanserar MTM sitt remissvar till Lättlästutredningen som ett svar på den kritik som framförts från framför allt...

Nu förtydligar och nyanserar MTM sitt remissvar till Lättlästutredningen som ett svar på den kritik som framförts från framför allt Centrum för lättläst. Lättlästutredningens förslag om att verksamheten vid Centrum för Lättläst (CFLL) ska flyttas över till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har som bekant oroat Centrum för lättläst men även andra företrädare och inte minst sedan MTM:s remissvar blev känt i december förra året. Häromdagen var det Svt:s Kulturnyheterna som uppmärksammade Lättlästutredningens förslag på nytt. Ann Katrin Agebäck, direktör på Centrum för lättläst, varnade då igen för riskerna med det förslag som ligger nämligen att allt färre får tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på lättläst svenska och att det blir ett demokratiskt problem i förhållande till dessa målgrupper.

Med anledning av debatten har MTM på sin hemsida valt att förtydliga och nyansera vissa punkter i sitt remissvar, bland annat att 8 SIDOR ska finnas kvar också i tryckt form så länge efterfrågan finns.

– Ett annat förtydligande vi gör är att de tryckta LL-böckerna ska finnas i en biblioteksupplaga för utlåning men att efterförsäljningen  ska ske via print on demand, säger Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM.

Beträffande den kompetens som byggts upp inom ramen för CFLL säger MTM också i sitt förtydligande att ”merparten av CFLL:s personal följer med in i MTM för att säkerställa kompetensen för det lättlästa materialet”.

Roland Esaiasson förstår den oro som finns på Centrum på Lättläst men säger att verksamheten inte kommer att försvinna.

– Man avvecklar stiftelsen för Centrum för Lättläst men verksamheten fortsätter – det är organisationen och formerna för hur man arbetar som förändras. Det är en naturlig del i en sammanslagning av två verksamheter. Det viktiga är att det lättlästa materialet utvecklas och får nya kanaler så att en större andel människor för del av det lättlästa materialet.

– Jag kan mycket väl förstå att man på CFLL är orolig som organisation: vad händer med mig, vad händer med mitt jobb, hur ska det bli? Det har jag stor respekt för.

På frågan om det ändå inte finns en risk att den kompetens som byggts upp inom ramen för CFLL inte tillvaratas när vissa delar av verksamheten ska upphandlas externt svarar Roland Esaiasson:

– Det är klart att man ska peka på att det finns en risk men då kommer det an på oss att se till att undanröja den risken. Vi vill inte utveckla något som har dålig kvalitet, vi är inte precis kända för att skapa dåliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar. Vi har höga ambitioner med att utveckla det här i en riktning till någonting bättre.

I morgon går Lättlästutredningens remissrunda i må. Svensk biblioteksförenings yttrande återfinns på föreningens hemsida.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min