Storfors inför en tuff tid – "väldigt lite resurser"

10 feb 2023 • 2 min

Storfors är en av de många små kommuner där 2023 blir tufft för biblioteket. "Vår budget har varken höjts eller indexreglerats", säger bibliotekschefen Michael Nordeman.

Storfors i östra Värmland har nästan 4 000 invånare. I själva tätorten bor det runt 2 000 invånare. Kommunens budget är så knapp att samarbetet med Bibliotek Värmland är det som på många sätt räddar verksamheten.

16 kommuner ingår i det regionala bibliotekssamarbetet kring medieutbud, idéer och tankar vad gäller programverksamhet, webben, bibliotekssystem och katalogisering.

– Utan det skulle vi inte kunna ha webbsida eller en fullt fungerande katalog. Men det handlar också om att kunna leva upp till bibliotekslagen, till exempel att kunna ha ett utbud för minoritetsspråken och att erbjuda storstilsböcker, säger Michael Nordeman.

Skolan håller väldigt hög kvalitet i Storfors men man glömmer lite det här med att biblioteken är en mycket användbar resurs i arbetet med läsfrämjande och läsförståelse.

De använder sig mycket av Kulturrådets litteraturstöd, förklarar han. Utan det hade de helt saknat bredd på facklitteratur för vuxna.

– Samtidigt är det så att begränsningarna gör oss mer uppfinningsrika och kanske bättre på att använda de resurser som finns. Men ändå, jag önskar ibland att vi själva kunde bidra mer till Bibliotek Värmland, vi kan ju inte bara suga kraft ur det samarbetet, poängterar Michael Nordeman.

Han lägger till att det är väldigt roligt att vara bibliotekschef i Storfors kommun, att det verkligen finns en vilja och en positiv anda framåt. Dessutom är det inte bara hans verksamhet som drabbas i kommunen.

Det finns en tendens att glömma att kultur också är folkhälsa, säger Michael Nordeman, bibliotekschef i Storfors.

– Det är svårt för en liten kommun. Vi ska göra allt som alla andra kommuner ska göra, men vi har väldigt lite resurser till det som ska utföras. Men en sak som jag skulle vilja vara tydlig med är att även om kommunen gör sitt allra bästa så finns det en tendens i kommuner i stort att glömma när man får pengar för folkhälsa och andra liknande insatser, att kultur är också folkhälsa, säger Michael Nordeman.

De anställda på folkbiblioteket i Storfors kommun motsvarar 2,35 tjänster. Förutom den dagliga verksamheten ska de också, på egen hand eller i samarbete med föreningar, studieförbund och andra, hålla i programverksamheten, seniorsurfande, bokcirklar och sagostunder.

Folkbiblioteket i Storfors säljer i dagsläget en tjänst på 40 procent till skolbiblioteket.

– Det har varit tal om att dra in den tjänsten och det skulle indirekt innebära att vi kanske inte kan erbjuda vår barnbibliotekarie en heltidstjänst. Det skulle vara katastrofalt. Med små resurser i en liten kommun går det inte att locka hit en bibliotekarie på en dryg halvtidstjänst. Skolan håller väldigt hög kvalitet i Storfors men man glömmer lite det här med att biblioteken är en mycket användbar resurs i arbetet med läsfrämjande och läsförståelse, menar Michael Nordeman.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min