Storfors inför en tuff tid – "väldigt lite resurser"

10 feb 2023 • 2 min

Storfors är en av de många små kommuner där 2023 blir tufft för biblioteket. "Vår budget har varken höjts eller indexreglerats", säger bibliotekschefen Michael Nordeman.

Storfors i östra Värmland har nästan 4 000 invånare. I själva tätorten bor det runt 2 000 invånare. Kommunens budget är så knapp att samarbetet med Bibliotek Värmland är det som på många sätt räddar verksamheten.

16 kommuner ingår i det regionala bibliotekssamarbetet kring medieutbud, idéer och tankar vad gäller programverksamhet, webben, bibliotekssystem och katalogisering.

– Utan det skulle vi inte kunna ha webbsida eller en fullt fungerande katalog. Men det handlar också om att kunna leva upp till bibliotekslagen, till exempel att kunna ha ett utbud för minoritetsspråken och att erbjuda storstilsböcker, säger Michael Nordeman.

Skolan håller väldigt hög kvalitet i Storfors men man glömmer lite det här med att biblioteken är en mycket användbar resurs i arbetet med läsfrämjande och läsförståelse.

De använder sig mycket av Kulturrådets litteraturstöd, förklarar han. Utan det hade de helt saknat bredd på facklitteratur för vuxna.

– Samtidigt är det så att begränsningarna gör oss mer uppfinningsrika och kanske bättre på att använda de resurser som finns. Men ändå, jag önskar ibland att vi själva kunde bidra mer till Bibliotek Värmland, vi kan ju inte bara suga kraft ur det samarbetet, poängterar Michael Nordeman.

Han lägger till att det är väldigt roligt att vara bibliotekschef i Storfors kommun, att det verkligen finns en vilja och en positiv anda framåt. Dessutom är det inte bara hans verksamhet som drabbas i kommunen.

Det finns en tendens att glömma att kultur också är folkhälsa, säger Michael Nordeman, bibliotekschef i Storfors.

– Det är svårt för en liten kommun. Vi ska göra allt som alla andra kommuner ska göra, men vi har väldigt lite resurser till det som ska utföras. Men en sak som jag skulle vilja vara tydlig med är att även om kommunen gör sitt allra bästa så finns det en tendens i kommuner i stort att glömma när man får pengar för folkhälsa och andra liknande insatser, att kultur är också folkhälsa, säger Michael Nordeman.

De anställda på folkbiblioteket i Storfors kommun motsvarar 2,35 tjänster. Förutom den dagliga verksamheten ska de också, på egen hand eller i samarbete med föreningar, studieförbund och andra, hålla i programverksamheten, seniorsurfande, bokcirklar och sagostunder.

Folkbiblioteket i Storfors säljer i dagsläget en tjänst på 40 procent till skolbiblioteket.

– Det har varit tal om att dra in den tjänsten och det skulle indirekt innebära att vi kanske inte kan erbjuda vår barnbibliotekarie en heltidstjänst. Det skulle vara katastrofalt. Med små resurser i en liten kommun går det inte att locka hit en bibliotekarie på en dryg halvtidstjänst. Skolan håller väldigt hög kvalitet i Storfors men man glömmer lite det här med att biblioteken är en mycket användbar resurs i arbetet med läsfrämjande och läsförståelse, menar Michael Nordeman.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min