Biblioteksförening på offensiven

27 jan 2012 • 2 min

Nu agerar  Svensk Biblioteksförening och DIK på offensivt  med anledning av Statskontorets myndighetsanalys av Kungliga biblioteket (KB) som rymmer förslag...

Nu agerar  Svensk Biblioteksförening och DIK på offensivt  med anledning av Statskontorets myndighetsanalys av Kungliga biblioteket (KB) som rymmer förslag där bärande delar av KB:s uppdrag  tonas ner eller kan komma att lyftas bort från myndigheten. De båda organisationerna menar i ett pressmeddelande att det står i strid med fattade riksdagsbeslut samt tidigare initiativ och besked från regeringen. Samtidigt aviseras uppvaktningar av Utbildnings- och Kulturdepartementet.I pressmeddelandet säger sig de båda organisationerna vara kritiska till regeringens hantering av Kungliga Bibliotekets uppdrag att utveckla det svenska biblioteksväsendet. Därför begär man en uppvaktning av både kulturministern och utbildningsministern där man vill att  regeringen redogör för 1) på vilket sätt man avser säkerställa att KB:s uppdrag genomförs och utveckla;
2) behovet av en utvidgad instruktion för KB:s uppdrag samt 3) redogör för vilka initiativ regeringen kan ta för att få till stånd arbetet med en nationell biblioteksstrategi.

Svensk Biblioteksförening och DIK stod gemensamt bakom kravet på en nationell biblioteksmyndighet och välkomnade såväl kulturutredningens som regeringens förslag och riksdagens beslut. Inte minst för att de anser att en stark nationell biblioteksmyndighet behövs för att gemensamt kunna ta tag i och hantera ett antal viktiga framtidsutmaningar som biblioteken står inför.

Nu har fokus på kort tid förskjutits från att mana på KB att ta fram riktlinjer för en nationell biblioteksstrategi till att säkra själva uppdraget. I BBL nr 1 kommenterar Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening, KB:s plan för Nationell biblioteksutveckling & samverkan.

– Den är en början och är ett uttryck för att det finns goda ambitioner och vilja. Men det saknas en genomarbetad omvärlds- och problemanalys som svarar på vilka samhällsmål biblioteken ska bidra till, säger Niclas Lindberg.

Och nationell biblioteksstrategi är något man också diskutera vid uppvaktningen av de båda departementen. I brevet till utbildningsministern aviserar de båda organisationerna också en diskussion kring en utvidgad instruktion för KB:s uppdrag som nationell samordnare för Sveriges bibliotek.

”Utöver en tydlig och utvecklad instruktion ser vi också behovet av att KB skaffar sig en nationell biblioteksstrategi som utgångspunkt för sitt samordnade och utvecklande uppdrag. Vi menar att Sverige bör sträva efter att skapa ett bibliotekssystem som bidrar till att utveckla ett långsiktigt hållbart kunskapssamhälle som inkluderar alla. För att lyckas med det behövs en väl förankrad och genomarbetad strategi för bibliotekets och ett klargörande av mål och huvuduppgifter för de offentliga biblioteken”, skriver de båda organisationerna.

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min