Välbesökt årsmöte

16 maj 2013 • 2 min

Förnyat förtroende för delar av sittande styrelse jämte ordförande samt inval av två nya styrelseledamöter; Därtill en engagerad debatt kring...

Förnyat förtroende för delar av sittande styrelse jämte ordförande samt inval av två nya styrelseledamöter; Därtill en engagerad debatt kring vilka bilder av biblioteken som Svensk Biblioteksförening ska förmedla. Föreningens årsmöte i Örebro var ovanligt välbesökt.

Kombinationen attraktivt program kring själva årsmötet samt snilledraget att plocka upp en favorit i repris – radioteaterchefen Stina Oscarsson – och låta henne inleda Svensk Biblioteksförenings årsmöte 2013, kan vara det som bidrog till en ovanligt stor uppslutning till årsmötet. Mellan tummen och pekfingret kan det ha varit en 120-130 personer som fattade beslut om medlemsavgifter, styrelse, ekonomi, budget etc.

En punkt som ägnades lite extra omsorg var BTJ och det faktum att företaget nyligen såldes för 1 krona och föreningen gick miste om en fordran om 30 miljoner kronor – ersättning för de sista 9,64 % av aktierna i BTJ Group. Caroline Fellbom Franke, Svensk Biblioteksförenings jurist, redogjorde kronologiskt för den utveckling som lett fram till detta. Andemeningen i den redogörelsen får nog ändå sägas vara att trots 30 miljoner förlorade kronor är Svensk Biblioteksförening att betrakta som en vinnare genom att man tidigt – innan företaget började gå dåligt – sålde majoriteten av sitt innehav och fick bra betalt, över 230 miljoner kronor. Ratos lär å sin sida ha konstaterat att BTJ är den sämsta affär som företaget någonsin gjort.

I samband med de redogörelser som handlade om föreningens ekonomi och de olika förstärkningar av kompetenser av Svensk Biblioteksförenings kansli som genomförts, beklagade Lena Lundgren att föreningen Bis motion från föregående år, om inrättandet av en internationell sekreterare, hade avslagits.

– Det utrymmet, ser man ju nu, hade funnits, menade Lena Lundgren som tycker sig se en utveckling där föreningen satsar ”innåt”, dvs nationellt på bekostnad av ett internationellt engagemang.

Lite debatt blev det också kring föreningens verksamhetsinriktning. Både Anette Eliasson, chef för Bibliotek Mölndal och Christina Persson, chef för Stadsbiblioteket i Göteborg, ifrågasatte om föreningen ska bidra till att med utgångspunkt i t ex biblioteksstatistiken återge ”negativa bilder” av bibliotek som handlar om minskade besök, minskade utlån etc.

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, hävdade med emfas att föreningen ska BÅDE bidra med goda exempel OCH kärva besked. Man kan inte blunda för de nedåtgående siffror som bitit sig fast sedan flera år nu.

Inga Lundén, ordförande i föreningens styrelse fick förnyat förtroende, och två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Cecilia Gärdén, universitetslektor Bibliotekshögskolan i Borås, samt Nicholas Haldosen, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek. Dessa efterträder Margareta Lundberg Rodin och Inger Edebro Sikström som i samband med årsmötet lämnade styrelsen.

Inger Edebro Sikström återkommer däremot i en ny roll: som sammankallande i valberedningen efter Ellen Åberg.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min