Välbesökt årsmöte

16 maj 2013 • 2 min

Förnyat förtroende för delar av sittande styrelse jämte ordförande samt inval av två nya styrelseledamöter; Därtill en engagerad debatt kring...

Förnyat förtroende för delar av sittande styrelse jämte ordförande samt inval av två nya styrelseledamöter; Därtill en engagerad debatt kring vilka bilder av biblioteken som Svensk Biblioteksförening ska förmedla. Föreningens årsmöte i Örebro var ovanligt välbesökt.

Kombinationen attraktivt program kring själva årsmötet samt snilledraget att plocka upp en favorit i repris – radioteaterchefen Stina Oscarsson – och låta henne inleda Svensk Biblioteksförenings årsmöte 2013, kan vara det som bidrog till en ovanligt stor uppslutning till årsmötet. Mellan tummen och pekfingret kan det ha varit en 120-130 personer som fattade beslut om medlemsavgifter, styrelse, ekonomi, budget etc.

En punkt som ägnades lite extra omsorg var BTJ och det faktum att företaget nyligen såldes för 1 krona och föreningen gick miste om en fordran om 30 miljoner kronor – ersättning för de sista 9,64 % av aktierna i BTJ Group. Caroline Fellbom Franke, Svensk Biblioteksförenings jurist, redogjorde kronologiskt för den utveckling som lett fram till detta. Andemeningen i den redogörelsen får nog ändå sägas vara att trots 30 miljoner förlorade kronor är Svensk Biblioteksförening att betrakta som en vinnare genom att man tidigt – innan företaget började gå dåligt – sålde majoriteten av sitt innehav och fick bra betalt, över 230 miljoner kronor. Ratos lär å sin sida ha konstaterat att BTJ är den sämsta affär som företaget någonsin gjort.

I samband med de redogörelser som handlade om föreningens ekonomi och de olika förstärkningar av kompetenser av Svensk Biblioteksförenings kansli som genomförts, beklagade Lena Lundgren att föreningen Bis motion från föregående år, om inrättandet av en internationell sekreterare, hade avslagits.

– Det utrymmet, ser man ju nu, hade funnits, menade Lena Lundgren som tycker sig se en utveckling där föreningen satsar ”innåt”, dvs nationellt på bekostnad av ett internationellt engagemang.

Lite debatt blev det också kring föreningens verksamhetsinriktning. Både Anette Eliasson, chef för Bibliotek Mölndal och Christina Persson, chef för Stadsbiblioteket i Göteborg, ifrågasatte om föreningen ska bidra till att med utgångspunkt i t ex biblioteksstatistiken återge ”negativa bilder” av bibliotek som handlar om minskade besök, minskade utlån etc.

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, hävdade med emfas att föreningen ska BÅDE bidra med goda exempel OCH kärva besked. Man kan inte blunda för de nedåtgående siffror som bitit sig fast sedan flera år nu.

Inga Lundén, ordförande i föreningens styrelse fick förnyat förtroende, och två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Cecilia Gärdén, universitetslektor Bibliotekshögskolan i Borås, samt Nicholas Haldosen, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek. Dessa efterträder Margareta Lundberg Rodin och Inger Edebro Sikström som i samband med årsmötet lämnade styrelsen.

Inger Edebro Sikström återkommer däremot i en ny roll: som sammankallande i valberedningen efter Ellen Åberg.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min