Välbesökt årsmöte

16 maj 2013 • 2 min

Förnyat förtroende för delar av sittande styrelse jämte ordförande samt inval av två nya styrelseledamöter; Därtill en engagerad debatt kring...

Förnyat förtroende för delar av sittande styrelse jämte ordförande samt inval av två nya styrelseledamöter; Därtill en engagerad debatt kring vilka bilder av biblioteken som Svensk Biblioteksförening ska förmedla. Föreningens årsmöte i Örebro var ovanligt välbesökt.

Kombinationen attraktivt program kring själva årsmötet samt snilledraget att plocka upp en favorit i repris – radioteaterchefen Stina Oscarsson – och låta henne inleda Svensk Biblioteksförenings årsmöte 2013, kan vara det som bidrog till en ovanligt stor uppslutning till årsmötet. Mellan tummen och pekfingret kan det ha varit en 120-130 personer som fattade beslut om medlemsavgifter, styrelse, ekonomi, budget etc.

En punkt som ägnades lite extra omsorg var BTJ och det faktum att företaget nyligen såldes för 1 krona och föreningen gick miste om en fordran om 30 miljoner kronor – ersättning för de sista 9,64 % av aktierna i BTJ Group. Caroline Fellbom Franke, Svensk Biblioteksförenings jurist, redogjorde kronologiskt för den utveckling som lett fram till detta. Andemeningen i den redogörelsen får nog ändå sägas vara att trots 30 miljoner förlorade kronor är Svensk Biblioteksförening att betrakta som en vinnare genom att man tidigt – innan företaget började gå dåligt – sålde majoriteten av sitt innehav och fick bra betalt, över 230 miljoner kronor. Ratos lär å sin sida ha konstaterat att BTJ är den sämsta affär som företaget någonsin gjort.

I samband med de redogörelser som handlade om föreningens ekonomi och de olika förstärkningar av kompetenser av Svensk Biblioteksförenings kansli som genomförts, beklagade Lena Lundgren att föreningen Bis motion från föregående år, om inrättandet av en internationell sekreterare, hade avslagits.

– Det utrymmet, ser man ju nu, hade funnits, menade Lena Lundgren som tycker sig se en utveckling där föreningen satsar ”innåt”, dvs nationellt på bekostnad av ett internationellt engagemang.

Lite debatt blev det också kring föreningens verksamhetsinriktning. Både Anette Eliasson, chef för Bibliotek Mölndal och Christina Persson, chef för Stadsbiblioteket i Göteborg, ifrågasatte om föreningen ska bidra till att med utgångspunkt i t ex biblioteksstatistiken återge ”negativa bilder” av bibliotek som handlar om minskade besök, minskade utlån etc.

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, hävdade med emfas att föreningen ska BÅDE bidra med goda exempel OCH kärva besked. Man kan inte blunda för de nedåtgående siffror som bitit sig fast sedan flera år nu.

Inga Lundén, ordförande i föreningens styrelse fick förnyat förtroende, och två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Cecilia Gärdén, universitetslektor Bibliotekshögskolan i Borås, samt Nicholas Haldosen, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek. Dessa efterträder Margareta Lundberg Rodin och Inger Edebro Sikström som i samband med årsmötet lämnade styrelsen.

Inger Edebro Sikström återkommer däremot i en ny roll: som sammankallande i valberedningen efter Ellen Åberg.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min