Svenska Akademien instiftar nytt pris till bibliotekarier

1 jul 2022 • < 1 min

Svenska Akademien instiftar ytterligare ett bibliotekariepris. Från och med 2023 blir det ett pris riktat till skolbibliotekarier och ett till folkbibliotekarier.

Ellen Mattson, Svenska Akademien. Foto: Rickard L Eriksson

I samband med Bokmässan i september ska Cilla Dalén ta emot Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022. Biblioteksbladet har tidigare skrivit om skolbibliotekarien som arbetar på Enbacksskolan i Tensta. Nu står det klart att Svenska Akademiens årliga bibliotekariepris utökas med ett till från och med 2023.

Akademiledamoten Ellen Mattson är juryordförande för priset och hon menar att Svenska Akademiens mindre kända priser, svensklärarpriset och bibliotekariepriset, är oerhört viktiga.

– De priserna handlar om precis det som Svenska Akademien en gång instiftades för, nämligen att värna det svenska språket och litteraturen, säger Ellen Mattson.

Bibliotekariepriset instiftades 2005 och är tänkt att delas ut till en folkbibliotekarie eller en skolbibliotekarie.

– Vi tycker att det är tråkigt att behöva ställa skolbibliotekarier och folkbibliotekarier emot varandra när vi ska utse årets pristagare. Vi vill därför instifta ett pris till så att vi varje år kan dela ut till både skolbibliotekarier och folkbibliotekarier. Båda de rollerna är så viktiga, inte minst i dessa tider då alla goda krafter behövs när det kommer till läsfrämjande, läsförståelse och läskunnighet, förklarar Ellen Mattson.

Hon understryker vikten av att fler ska få tillgång till läsning och till litteratur. Hon påpekar också att Svenska Akademien vill ha in fler nomineringar än tidigare och att de därför ska försöka underlätta nomineringsförfarandet genom ett enkelt och tydligt formulär.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Oro för hot och politisk inblandning

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

6 dec 2022 • 2 min

Politik

Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

6 dec 2022 • 3 min

Internationellt

I otakt med tiden

Vittnesmål om hans ledarstil hörs även från hans förra arbetsplats. Ändå fick Gerald Leitner Iflas uppdrag att modernisera världens bibliotekssektor.

5 dec 2022 • 3 min

Nyheter

Ojämlika ekonomiska villkor påverkar läsningen hos unga

Sveriges förmånliga skatter på tillgångar har lett till stor ekonomisk ojämlikhet och riskerar att urholka välfärden. Hur många bibliotek skulle man kunna bygga om reglerna som har skapat flest dollarmiljardärer per capita i nästan hela västvärlden skulle förändras? Det frågar sig författare Andreas Cervenka.

2 dec 2022 • 3 min

Debatt

Fem elefanter i Iflas rum

Iflas kris handlar inte bara om en sparkad generalsekretare och havererat förtroende mellan ledning och medarbetare. Ytterligare fyra stora problem måste lösas innan alla kan återgå till det normala, skriver Ifla-medlemmen och biblioteksdebattören Mikael Böök.

1 dec 2022 • 2 min

Nyheter

Kultursektorn illa förberedd för krig

Det saknas planering för hur kulturverksamhet ska upprätthållas om det blir krig, konstaterar MSB. Mycket behöver göras, bland annat i bibliotekssektorn. "Vi har vaknat upp ganska bryskt", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

29 nov 2022 • 3 min