Svenska Akademien instiftar nytt pris till bibliotekarier

1 jul 2022 • < 1 min

Svenska Akademien instiftar ytterligare ett bibliotekariepris. Från och med 2023 blir det ett pris riktat till skolbibliotekarier och ett till folkbibliotekarier.

Ellen Mattson, Svenska Akademien. Foto: Rickard L Eriksson

I samband med Bokmässan i september ska Cilla Dalén ta emot Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022. Biblioteksbladet har tidigare skrivit om skolbibliotekarien som arbetar på Enbacksskolan i Tensta. Nu står det klart att Svenska Akademiens årliga bibliotekariepris utökas med ett till från och med 2023.

Akademiledamoten Ellen Mattson är juryordförande för priset och hon menar att Svenska Akademiens mindre kända priser, svensklärarpriset och bibliotekariepriset, är oerhört viktiga.

– De priserna handlar om precis det som Svenska Akademien en gång instiftades för, nämligen att värna det svenska språket och litteraturen, säger Ellen Mattson.

Bibliotekariepriset instiftades 2005 och är tänkt att delas ut till en folkbibliotekarie eller en skolbibliotekarie.

– Vi tycker att det är tråkigt att behöva ställa skolbibliotekarier och folkbibliotekarier emot varandra när vi ska utse årets pristagare. Vi vill därför instifta ett pris till så att vi varje år kan dela ut till både skolbibliotekarier och folkbibliotekarier. Båda de rollerna är så viktiga, inte minst i dessa tider då alla goda krafter behövs när det kommer till läsfrämjande, läsförståelse och läskunnighet, förklarar Ellen Mattson.

Hon understryker vikten av att fler ska få tillgång till läsning och till litteratur. Hon påpekar också att Svenska Akademien vill ha in fler nomineringar än tidigare och att de därför ska försöka underlätta nomineringsförfarandet genom ett enkelt och tydligt formulär.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Smart system delar bibliotekssektorn

För att frigöra tid och resurser införs intelligenta mediehanteringssystem på folk- och universitetsbibliotek. Det beskrivs som en vattendelare. ”Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan arbeta med denna teknik", säger Lovisa Liljegren, bibliotekarie som skrivit en mastersuppsats om systemet.

8 aug 2022 • 4 min

Reportage

De vill påverka samtalet om källkritik

Det som lyfts fram som lösningen på spridningen av desinformation – källkritik – riskerar att användas i motsatt syfte av dem som vill sprida falska uppgifter. Forskarna Olof Sundin och Jutta Haider synar komplexiteten i sin nya bok.

2 aug 2022 • 5 min

Internationellt

Elefant i rummet – och få frågor besvarade

Efter några turbulenta månader av vittnesmål om den giftiga kulturen i Iflas ledning bad organisationens ordförande Barbara Lison om ursäkt när bibliotekens världskongress avslutades i Dublin på torsdagen. Men de som väntat sig grundliga förklaringar och en konstruktiv plan för vägen framåt fick inte mycket med sig från Irland.

29 jul 2022 • 2 min

Internationellt

Krav på oberoende utredning av Ifla

De missförhållanden som har uppdagats inom Iflas kansli och ledning har lett till att medlemmar kräver en oberoende utredning. Den europeiska sektionen har undertecknat skrivelsen, liksom Svensk biblioteksförening.

12 jul 2022 • 2 min