Svenska Akademien instiftar nytt pris till bibliotekarier

1 jul 2022 • < 1 min

Svenska Akademien instiftar ytterligare ett bibliotekariepris. Från och med 2023 blir det ett pris riktat till skolbibliotekarier och ett till folkbibliotekarier.

Ellen Mattson, Svenska Akademien. Foto: Rickard L Eriksson

I samband med Bokmässan i september ska Cilla Dalén ta emot Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022. Biblioteksbladet har tidigare skrivit om skolbibliotekarien som arbetar på Enbacksskolan i Tensta. Nu står det klart att Svenska Akademiens årliga bibliotekariepris utökas med ett till från och med 2023.

Akademiledamoten Ellen Mattson är juryordförande för priset och hon menar att Svenska Akademiens mindre kända priser, svensklärarpriset och bibliotekariepriset, är oerhört viktiga.

– De priserna handlar om precis det som Svenska Akademien en gång instiftades för, nämligen att värna det svenska språket och litteraturen, säger Ellen Mattson.

Bibliotekariepriset instiftades 2005 och är tänkt att delas ut till en folkbibliotekarie eller en skolbibliotekarie.

– Vi tycker att det är tråkigt att behöva ställa skolbibliotekarier och folkbibliotekarier emot varandra när vi ska utse årets pristagare. Vi vill därför instifta ett pris till så att vi varje år kan dela ut till både skolbibliotekarier och folkbibliotekarier. Båda de rollerna är så viktiga, inte minst i dessa tider då alla goda krafter behövs när det kommer till läsfrämjande, läsförståelse och läskunnighet, förklarar Ellen Mattson.

Hon understryker vikten av att fler ska få tillgång till läsning och till litteratur. Hon påpekar också att Svenska Akademien vill ha in fler nomineringar än tidigare och att de därför ska försöka underlätta nomineringsförfarandet genom ett enkelt och tydligt formulär.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min