Svenska Akademien instiftar nytt pris till bibliotekarier

1 jul 2022 • < 1 min

Svenska Akademien instiftar ytterligare ett bibliotekariepris. Från och med 2023 blir det ett pris riktat till skolbibliotekarier och ett till folkbibliotekarier.

Ellen Mattson, Svenska Akademien. Foto: Rickard L Eriksson

I samband med Bokmässan i september ska Cilla Dalén ta emot Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022. Biblioteksbladet har tidigare skrivit om skolbibliotekarien som arbetar på Enbacksskolan i Tensta. Nu står det klart att Svenska Akademiens årliga bibliotekariepris utökas med ett till från och med 2023.

Akademiledamoten Ellen Mattson är juryordförande för priset och hon menar att Svenska Akademiens mindre kända priser, svensklärarpriset och bibliotekariepriset, är oerhört viktiga.

– De priserna handlar om precis det som Svenska Akademien en gång instiftades för, nämligen att värna det svenska språket och litteraturen, säger Ellen Mattson.

Bibliotekariepriset instiftades 2005 och är tänkt att delas ut till en folkbibliotekarie eller en skolbibliotekarie.

– Vi tycker att det är tråkigt att behöva ställa skolbibliotekarier och folkbibliotekarier emot varandra när vi ska utse årets pristagare. Vi vill därför instifta ett pris till så att vi varje år kan dela ut till både skolbibliotekarier och folkbibliotekarier. Båda de rollerna är så viktiga, inte minst i dessa tider då alla goda krafter behövs när det kommer till läsfrämjande, läsförståelse och läskunnighet, förklarar Ellen Mattson.

Hon understryker vikten av att fler ska få tillgång till läsning och till litteratur. Hon påpekar också att Svenska Akademien vill ha in fler nomineringar än tidigare och att de därför ska försöka underlätta nomineringsförfarandet genom ett enkelt och tydligt formulär.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min