Svenska Akademien instiftar nytt pris till bibliotekarier

1 jul 2022 • < 1 min

Svenska Akademien instiftar ytterligare ett bibliotekariepris. Från och med 2023 blir det ett pris riktat till skolbibliotekarier och ett till folkbibliotekarier.

Ellen Mattson, Svenska Akademien. Foto: Rickard L Eriksson

I samband med Bokmässan i september ska Cilla Dalén ta emot Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022. Biblioteksbladet har tidigare skrivit om skolbibliotekarien som arbetar på Enbacksskolan i Tensta. Nu står det klart att Svenska Akademiens årliga bibliotekariepris utökas med ett till från och med 2023.

Akademiledamoten Ellen Mattson är juryordförande för priset och hon menar att Svenska Akademiens mindre kända priser, svensklärarpriset och bibliotekariepriset, är oerhört viktiga.

– De priserna handlar om precis det som Svenska Akademien en gång instiftades för, nämligen att värna det svenska språket och litteraturen, säger Ellen Mattson.

Bibliotekariepriset instiftades 2005 och är tänkt att delas ut till en folkbibliotekarie eller en skolbibliotekarie.

– Vi tycker att det är tråkigt att behöva ställa skolbibliotekarier och folkbibliotekarier emot varandra när vi ska utse årets pristagare. Vi vill därför instifta ett pris till så att vi varje år kan dela ut till både skolbibliotekarier och folkbibliotekarier. Båda de rollerna är så viktiga, inte minst i dessa tider då alla goda krafter behövs när det kommer till läsfrämjande, läsförståelse och läskunnighet, förklarar Ellen Mattson.

Hon understryker vikten av att fler ska få tillgång till läsning och till litteratur. Hon påpekar också att Svenska Akademien vill ha in fler nomineringar än tidigare och att de därför ska försöka underlätta nomineringsförfarandet genom ett enkelt och tydligt formulär.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min