Respons - tidskrift för facklitteratur

29 feb 2012 • 2 min

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst...

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst sagt, välmatade sidor som sätter facklitteraturen i centrum. Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap heter den nya tidskriften som har ambitionen att recensera all ”viktig” facklitteratur som utkommer på svenska, också inom ämnen som berör medicin, naturvetenskap och teknik ”i deras samhälleliga sammanhang”. Därutöver rymmer tidskriften även essäer, debatt och intervjuer – i detta första nummer t ex en intervju med den franske historikern Emmanuel Todd och den tyske sociologen Richard Münch (om marknadsekonomin som kolonialiserat universiteten).

Chefredaktör är Kay Glans, författare med ett förflutet på Svenska Dagbladet och som tidigare chefredaktör för Axess. Till sig har han knutit ett redaktionsråd av kvalificerade akademiker och även skribenterna är i huvudsak akademiker.

Respons ska utkomma med sex nummer om året och bibliotekarier är en av de målgrupper man vänder sig till: ”Om Du är bibliotekarie får Du både överblick och djupare belysning av den svenska fackboksutgivningen”.

Och i sin programförklaring säger man bl a så här:

”Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken.”

BBL har ingalunda läst alla 75 sidor men så mycket kan sägas: det här är en tidskrift där varje nummer räcker länge, betoning ligger på text. Och här finner man texter kring ett urval av uppmärksammade fackbokstitlar av hyfsat färskt datum: från Fanny Ambjörnssons Rosa – den farliga färgen till Lovisa lamms nyligen utkomna bok om Sveriges relation till Nordkorea. Och massor som lockar under rubriken filosofi och psykologi…

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min