Respons - tidskrift för facklitteratur

29 feb 2012 • 2 min

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst...

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst sagt, välmatade sidor som sätter facklitteraturen i centrum. Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap heter den nya tidskriften som har ambitionen att recensera all ”viktig” facklitteratur som utkommer på svenska, också inom ämnen som berör medicin, naturvetenskap och teknik ”i deras samhälleliga sammanhang”. Därutöver rymmer tidskriften även essäer, debatt och intervjuer – i detta första nummer t ex en intervju med den franske historikern Emmanuel Todd och den tyske sociologen Richard Münch (om marknadsekonomin som kolonialiserat universiteten).

Chefredaktör är Kay Glans, författare med ett förflutet på Svenska Dagbladet och som tidigare chefredaktör för Axess. Till sig har han knutit ett redaktionsråd av kvalificerade akademiker och även skribenterna är i huvudsak akademiker.

Respons ska utkomma med sex nummer om året och bibliotekarier är en av de målgrupper man vänder sig till: ”Om Du är bibliotekarie får Du både överblick och djupare belysning av den svenska fackboksutgivningen”.

Och i sin programförklaring säger man bl a så här:

”Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken.”

BBL har ingalunda läst alla 75 sidor men så mycket kan sägas: det här är en tidskrift där varje nummer räcker länge, betoning ligger på text. Och här finner man texter kring ett urval av uppmärksammade fackbokstitlar av hyfsat färskt datum: från Fanny Ambjörnssons Rosa – den farliga färgen till Lovisa lamms nyligen utkomna bok om Sveriges relation till Nordkorea. Och massor som lockar under rubriken filosofi och psykologi…

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min