Respons - tidskrift för facklitteratur

29 feb 2012 • 2 min

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst...

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst sagt, välmatade sidor som sätter facklitteraturen i centrum. Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap heter den nya tidskriften som har ambitionen att recensera all ”viktig” facklitteratur som utkommer på svenska, också inom ämnen som berör medicin, naturvetenskap och teknik ”i deras samhälleliga sammanhang”. Därutöver rymmer tidskriften även essäer, debatt och intervjuer – i detta första nummer t ex en intervju med den franske historikern Emmanuel Todd och den tyske sociologen Richard Münch (om marknadsekonomin som kolonialiserat universiteten).

Chefredaktör är Kay Glans, författare med ett förflutet på Svenska Dagbladet och som tidigare chefredaktör för Axess. Till sig har han knutit ett redaktionsråd av kvalificerade akademiker och även skribenterna är i huvudsak akademiker.

Respons ska utkomma med sex nummer om året och bibliotekarier är en av de målgrupper man vänder sig till: ”Om Du är bibliotekarie får Du både överblick och djupare belysning av den svenska fackboksutgivningen”.

Och i sin programförklaring säger man bl a så här:

”Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken.”

BBL har ingalunda läst alla 75 sidor men så mycket kan sägas: det här är en tidskrift där varje nummer räcker länge, betoning ligger på text. Och här finner man texter kring ett urval av uppmärksammade fackbokstitlar av hyfsat färskt datum: från Fanny Ambjörnssons Rosa – den farliga färgen till Lovisa lamms nyligen utkomna bok om Sveriges relation till Nordkorea. Och massor som lockar under rubriken filosofi och psykologi…

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min