Respons - tidskrift för facklitteratur

29 feb 2012 • 2 min

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst...

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst sagt, välmatade sidor som sätter facklitteraturen i centrum. Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap heter den nya tidskriften som har ambitionen att recensera all ”viktig” facklitteratur som utkommer på svenska, också inom ämnen som berör medicin, naturvetenskap och teknik ”i deras samhälleliga sammanhang”. Därutöver rymmer tidskriften även essäer, debatt och intervjuer – i detta första nummer t ex en intervju med den franske historikern Emmanuel Todd och den tyske sociologen Richard Münch (om marknadsekonomin som kolonialiserat universiteten).

Chefredaktör är Kay Glans, författare med ett förflutet på Svenska Dagbladet och som tidigare chefredaktör för Axess. Till sig har han knutit ett redaktionsråd av kvalificerade akademiker och även skribenterna är i huvudsak akademiker.

Respons ska utkomma med sex nummer om året och bibliotekarier är en av de målgrupper man vänder sig till: ”Om Du är bibliotekarie får Du både överblick och djupare belysning av den svenska fackboksutgivningen”.

Och i sin programförklaring säger man bl a så här:

”Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken.”

BBL har ingalunda läst alla 75 sidor men så mycket kan sägas: det här är en tidskrift där varje nummer räcker länge, betoning ligger på text. Och här finner man texter kring ett urval av uppmärksammade fackbokstitlar av hyfsat färskt datum: från Fanny Ambjörnssons Rosa – den farliga färgen till Lovisa lamms nyligen utkomna bok om Sveriges relation till Nordkorea. Och massor som lockar under rubriken filosofi och psykologi…

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min