Respons - tidskrift för facklitteratur

29 feb 2012 • 2 min

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst...

Rykande färsk landade den på skrivbordet med en duns alldeles innan februari gled över i månaden mars. Närmare 75, minst sagt, välmatade sidor som sätter facklitteraturen i centrum. Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap heter den nya tidskriften som har ambitionen att recensera all ”viktig” facklitteratur som utkommer på svenska, också inom ämnen som berör medicin, naturvetenskap och teknik ”i deras samhälleliga sammanhang”. Därutöver rymmer tidskriften även essäer, debatt och intervjuer – i detta första nummer t ex en intervju med den franske historikern Emmanuel Todd och den tyske sociologen Richard Münch (om marknadsekonomin som kolonialiserat universiteten).

Chefredaktör är Kay Glans, författare med ett förflutet på Svenska Dagbladet och som tidigare chefredaktör för Axess. Till sig har han knutit ett redaktionsråd av kvalificerade akademiker och även skribenterna är i huvudsak akademiker.

Respons ska utkomma med sex nummer om året och bibliotekarier är en av de målgrupper man vänder sig till: ”Om Du är bibliotekarie får Du både överblick och djupare belysning av den svenska fackboksutgivningen”.

Och i sin programförklaring säger man bl a så här:

”Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken.”

BBL har ingalunda läst alla 75 sidor men så mycket kan sägas: det här är en tidskrift där varje nummer räcker länge, betoning ligger på text. Och här finner man texter kring ett urval av uppmärksammade fackbokstitlar av hyfsat färskt datum: från Fanny Ambjörnssons Rosa – den farliga färgen till Lovisa lamms nyligen utkomna bok om Sveriges relation till Nordkorea. Och massor som lockar under rubriken filosofi och psykologi…

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min