Bibliotekarier saknar social kompetens

4 maj 2017 • 2 min

Högskolan i Borås möblerar om i sina bibliotekarieprogram. Undersökningen som föregår revideringen visar hittills att nyutexaminerade studenter är bra på it men behöver vässas i bemötande och litteraturkännedom.

På Bibliotekshögskolan i Borås har man nyligen dragit i gång en utredning för att se om, eller snarare hur, blivande bibliotekariers utbildning behöver förändras. Katarina Michnik, som tillsammans med Amanda Glimstedt är programansvarig för skolans två bibliotekarieprogram, deltar i arbetet.[fakta id=”16088″]

Varför behöver utbildningen revideras?

– Vi ser en väldigt snabb utveckling inom teknik samtidigt som det sker mycket inom forskningsfältet. Samhället förändras också och det ställs nya krav och förväntningar på bibliotekarier. För oss är det viktigt att våra program är attraktiva och relevanta och det kvalitetshöjande arbetet pågår hela tiden.

Hur går ni till väga?

– Vi gör en stor omvärldsbevakning där vi tittar på andra bibliotekarieutbildningar i Sverige och övriga Norden. Hur är de uppbyggda, vad innehåller de? Vi pratar även med våra kursansvariga för att höra hur de skulle vilja förändra sina kurser.

Ni har också skickat ut en enkät till biblioteksansvariga. Berätta!

– Enkäten har gått ut till bibliotekschefer och ansvariga för olika typer av bibliotek. Vi ställer frågor om vilka nyckelkompetenser som finns på det aktuella biblioteket och vilka kompetenser nyutexaminerade är särskilt starka på respektive saknar i dag. I dagsläget är materialet inte sammanställt, men hittills är det framträdande att de kompetenser man tycker är svaga är socialt bemötande och litteraturkännedom, medan många har lyft fram att studenterna har god digital kompetens.

Vad kan ni göra för att förbättra studenternas sociala kompetens?

– Bibliotekarieyrket har alltid varit socialt och ett riktigt bemötande viktigt. Vi har en hel del kurser som har ett användarperspektiv och där är bemötande en central del. Det är otroligt svårt med social kompetens och något vi diskuterar hur man kan utveckla. Samtidigt är vår utbildning akademisk. Den är inte praktisk i den meningen att man får lära sig exakt hur man ska göra i olika situationer.

Och hur ska studenterna få bättre litteraturkännedom?

– På folkbiblioteken är det läsfrämjande arbetet en viktig del av jobbet och det är ansvariga från just folkbibliotek som har lyft fram att nyutexaminerade inte har tillräcklig litteraturkännedom för att kunna genomföra uppdraget. I våra obligatoriska kurser ingår inte litteraturvetenskap. Det vet jag att många blir förvånade över, men vi utbildar alla slags bibliotekarier och det är viktigt att de har en bred kompetens. Kärnan i utbildningen för bibliotekarier är ju informationshantering, informations-organisation och informationsförmedling.[fakta id=”16086″]

När ska arbetet vara klart?

– I oktober kommer vi att presentera en rapport där vi dels redogör för resultatet av omvärldsbevakningen, dels kommer med förslag på möjliga revideringar av bibliotekarieprogrammen. Beroende på hur stora förändringar det handlar om får  vi se om de kommer till stånd hösten 2018 eller 2019. Än är det svårt att säga var vi kommer att landa. Man kanske ska göra om programmen, ta in nya kurser eller ta bort kurser. Det kan bli stora föränd-ringar beroende på vad som kommer fram i utredningen. Vi är öppna för alla möjligheter.

2 kommentarer

 1. Av artikelns innehåll att döma tycker jag att det verkar som om det behövs en kurs i arbetsledning för bibliotekschefer.

  Idag kan de flesta bibliotekschefer välja och vraka bland villiga kandidater till sina tjänster. Faktum är att tillgången på bibliotekarier är så stor att en del bibliotekschefer kan ”lasa in” och ”lasa ut” samt behandla vikarier och timanställda lite hur som helst. Det är inte ovanligt att även duktiga medarbetare blir ”utlasade” som tack för att de jobbat häcken av sig och varit högpresterande.

  Mot bakgrund av detta tycker jag att det är märkligt att nyutexaminerade som anses sakna social kompetens samt är ovilliga att jobba ”på golvet” överhuvudtaget blir anställda. Hur går det till? Ponera att någon ändå lyckats lura chefen under sin tid som vikarie eller under provanställning, att hen visst är bra på bemötande samt gillar att tjänstgöra i disken, och direkt börjar göra ett dåligt jobb så fort hen har fast jobb. Borde inte en chef i så fall kunna göra något åt detta? Jag tänker mig att chefen kan arbeta med utvecklingssamtal, lönesamtal samt andra åtgärder.

  Efter att ha jobbat på bibliotek i två decennier kan jag bittert konstatera att det alltför sällan lönar sig att göra ett bra jobb ute i biblioteket samt att vara bra på bemötande. Vidare lönar det sig överhuvudtaget dåligt att vara kompetent och högpresterande. Exempelvis ställer jag mig frågande till uppgiften om att kompetens inom IT skulle vara efterfrågat. Själv har jag en masterexamen i systemvetenskap och jag har då inte märkt av att det finns en efterfråga på min kompetens. Tvärtom!

  Mot bakgrund av denna diskussion tänkte jag komma med några radikala förslag:

  1. Anställ folk som gör ett bra jobb
  2. Anställ inte folk som gör ett dåligt jobb
  3. Belöna folk som gör ett bra jobb
  4. Belöna inte folk som gör ett dåligt jobb

  När man läser artikeln får man intrycket att Sveriges bibliotekschefer antingen är ointresserade av att leda eller helt enkelt är inkompetenta för sitt uppdrag

  Jag lämnar nu det här yrket för ett yrke där strateg ingår i titeln. Det ska bli skönt att slippa kroppsarbetet som gett belastningsskador. Det ska bli skönt att slippa en massa andra saker och det ska bli väldigt skönt att få typ 10000 mer i måndagslön. Dock kommer jag att sakna att arbeta med bemötande så i mig går ni nu miste om en som faktiskt är duktig på bemötande och på att se till att ett bibliotek snurrar varje dag men eftersom ni inte tog tillvara på mig säger jag nu: Hej då!

  Tack för mig!

 2. Bra läsning! Jag ser verkligen fram emot att läsa rapporten i oktober.

  För en student som har sökt ett masterprogram i BoI nu till hösten undrar jag ofta om mitt framtida program kommer att ge mig de kompetenser jag behöver i yrkeslivet.

  Studenter behöver kunna sätta den kunskap de lär sig i en kontext som är relevant för deras framtida yrken. Även om kurserna måste vara akademiskt och teoretiskt grundade ser inte jag att detta utesluter kunskap kring hur bibliotekarier arbetar praktiskt med detta.

  Kurser i XML, programmering, eller i läsfrämjande kan läras ut på ett meningsfullt sätt. Här kan praktiska examinationsformer för kurserna vara ett perfekt tillfälle att göra detta. Eller varför inte kombinera kurserna med obligatoriska arbetsplatsbesök?

  Ingen utbildning kommer kunna lära ut alla verktyg som behövs. Jag tror inte att mitt program kommer att erbjuda kurser i Python eller R. Men jag hoppas att utbildningarna och institutionerna är villiga att inspirera och ge stöd till de studenter som är intresserade att lära sig de kompetenser de behöver.

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min