Ny rapport om läget för utbildningarna

17 apr 2018 • 2 min

Utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap behöver expandera med fler platser. Det menar författarna till en färsk rapport från Kungliga biblioteket.

Hur är läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap – och hur kan den stärkas? Det är utgångspunkten i den nya rapporten.
Hur är läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap – och hur kan den stärkas? Det är utgångspunkten i den nya rapporten.

Det går att utbilda sig i biblioteks- och informationsvetenskap vid fem lärosäten i Sverige. Förra året fick lärosätena i uppdrag av Kungliga Bibliotekets nationella biblioteksstrategi att utreda hur situationen ser ut för respektive utbildning och vad som behövs för att utbildningen ska stärkas.

I dag presenteras resultatet i rapporten Profession, Utbildning, Forskning – Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession.

En av rapportförfattarna är Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet.

Vad är mest utmärkande i rapporten enligt dig?

– Att utbildningsfrågorna får en sådan tydlig plats i arbetet med den nationella biblioteksstrategin och att kompetensfrågan därmed får ett stort utrymme. Frågan om kompetens är en akut diskussion vi behöver ta, säger han och påpekar att det är viktigt att det finns bibliotekarier som är utbildade i biblioteks- och informationsvetenskap ute på biblioteken.

– Det får inte råda någon tvekan om det. I sektorn pratas det generellt om att det ska finnas en rad olika kompetenser på biblioteken, och det är inget problem så länge det inte tummas på bibliotekariernas kompetens och utbildning. Men börjar man göra det urholkas professionen och därmed det som ger biblioteket legitimitet, säger Joacim Hansson som nyligen kommit ut med en bok som ska inspirera fler till fortbildning, läs mer om den i senaste numret av Biblioteksbladet.

Ett resultat i rapporten är att utbildningarna på kandidat- och masternivå vid alla lärosäten behöver expanderas. Rapporten visar att det är ett högt söktryck på lärosätena samtidigt som det är brist på bibliotekarier i landet. Man konstaterar också att det finns en efterfrågan på en mer heterogen studentgrupp med språklig och kulturell mångfald.

– Det finns utrymme för fler utbildningsplatser, med den här rapporten får vi ett tyngre mandat att argumentera inför lärosätena, säger Joacim Hansson.

Rapportens omvärldsanalys visar att det finns ett behov av en tydligare struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen. Vad innebär det?

– Det ska finnas en tydlig uppsättning med kurser för den som vill specialisera sig inom ämnet, det kan vara att du vill få kompetens inom läsfrämjande för barn eller få en ledarskapsutbildning. Det finns i dag inget bra sätt att ta reda på hur du kan få denna specialistkompetens och vi föreslår att KB ska ha ansvaret att samordna och skapa en sådan struktur, säger Joacim Hansson.

I rapporten presenteras fem förslag på hur grundutbildningen, forskningen och den kontinuerliga kompetensutvecklingen kan förbättras.

  1. Ökat antal studieplatser på kandidat- och masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap
  2. Nationell forskarskola för biblioteksforskning
  3. Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning
  4. Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning
  5. Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min