Seminariesatsning för bibliotekarier

10 sep 2013 • < 1 min

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet...

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning.Det första seminariet hölls i Malmö i början september. Övriga äger rum i Västerås den 22 oktober, i Sundsvall den 20 november samt i Göteborg den 4 december.

Seminarierna ska ge fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen och för att möta barn och unga i deras medievardag men även ge tillfällen att möta kollegor och experter i utvecklande samtal och utbyte kring medie- och informationskunnighet. Moderator för seminarierna är Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd.

På programmet finns bland annat:
• Vad är medie- och informationskunnighet och varför är det viktigt?
• Hur ser barns och ungas medievanor ut idag – färsk undersökning i åldrarna 0–18 år.
• Exempel på hur folkbiblioteken kan arbeta med MIK.
• Digital litteracitet – om ungas mediekompetens och dess betydelse.
• Fördjupning i workshop-form kring MIK.
• Goda exempel från skolbiblioteken i arbetet med MIK.
• Expertpanel om bibliotekens framtid och utveckling.

Utbildningen är framtagen av Statens medieråd i samråd med de regionala länsbiblioteken och andra intressenter, och syftar till ökad medie- och informationskunnighet hos bibliotekarier och andra.

Mer info på Medierådets hemsida

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min