Seminariesatsning för bibliotekarier

10 sep 2013 • < 1 min

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet...

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning.Det första seminariet hölls i Malmö i början september. Övriga äger rum i Västerås den 22 oktober, i Sundsvall den 20 november samt i Göteborg den 4 december.

Seminarierna ska ge fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen och för att möta barn och unga i deras medievardag men även ge tillfällen att möta kollegor och experter i utvecklande samtal och utbyte kring medie- och informationskunnighet. Moderator för seminarierna är Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd.

På programmet finns bland annat:
• Vad är medie- och informationskunnighet och varför är det viktigt?
• Hur ser barns och ungas medievanor ut idag – färsk undersökning i åldrarna 0–18 år.
• Exempel på hur folkbiblioteken kan arbeta med MIK.
• Digital litteracitet – om ungas mediekompetens och dess betydelse.
• Fördjupning i workshop-form kring MIK.
• Goda exempel från skolbiblioteken i arbetet med MIK.
• Expertpanel om bibliotekens framtid och utveckling.

Utbildningen är framtagen av Statens medieråd i samråd med de regionala länsbiblioteken och andra intressenter, och syftar till ökad medie- och informationskunnighet hos bibliotekarier och andra.

Mer info på Medierådets hemsida

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min