Seminariesatsning för bibliotekarier

10 sep 2013 • < 1 min

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet...

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning.Det första seminariet hölls i Malmö i början september. Övriga äger rum i Västerås den 22 oktober, i Sundsvall den 20 november samt i Göteborg den 4 december.

Seminarierna ska ge fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen och för att möta barn och unga i deras medievardag men även ge tillfällen att möta kollegor och experter i utvecklande samtal och utbyte kring medie- och informationskunnighet. Moderator för seminarierna är Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd.

På programmet finns bland annat:
• Vad är medie- och informationskunnighet och varför är det viktigt?
• Hur ser barns och ungas medievanor ut idag – färsk undersökning i åldrarna 0–18 år.
• Exempel på hur folkbiblioteken kan arbeta med MIK.
• Digital litteracitet – om ungas mediekompetens och dess betydelse.
• Fördjupning i workshop-form kring MIK.
• Goda exempel från skolbiblioteken i arbetet med MIK.
• Expertpanel om bibliotekens framtid och utveckling.

Utbildningen är framtagen av Statens medieråd i samråd med de regionala länsbiblioteken och andra intressenter, och syftar till ökad medie- och informationskunnighet hos bibliotekarier och andra.

Mer info på Medierådets hemsida

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min