Seminariesatsning för bibliotekarier

10 sep 2013 • < 1 min

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet...

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning.Det första seminariet hölls i Malmö i början september. Övriga äger rum i Västerås den 22 oktober, i Sundsvall den 20 november samt i Göteborg den 4 december.

Seminarierna ska ge fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen och för att möta barn och unga i deras medievardag men även ge tillfällen att möta kollegor och experter i utvecklande samtal och utbyte kring medie- och informationskunnighet. Moderator för seminarierna är Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd.

På programmet finns bland annat:
• Vad är medie- och informationskunnighet och varför är det viktigt?
• Hur ser barns och ungas medievanor ut idag – färsk undersökning i åldrarna 0–18 år.
• Exempel på hur folkbiblioteken kan arbeta med MIK.
• Digital litteracitet – om ungas mediekompetens och dess betydelse.
• Fördjupning i workshop-form kring MIK.
• Goda exempel från skolbiblioteken i arbetet med MIK.
• Expertpanel om bibliotekens framtid och utveckling.

Utbildningen är framtagen av Statens medieråd i samråd med de regionala länsbiblioteken och andra intressenter, och syftar till ökad medie- och informationskunnighet hos bibliotekarier och andra.

Mer info på Medierådets hemsida

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min