Seminariesatsning för bibliotekarier

10 sep 2013 • < 1 min

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet...

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning.Det första seminariet hölls i Malmö i början september. Övriga äger rum i Västerås den 22 oktober, i Sundsvall den 20 november samt i Göteborg den 4 december.

Seminarierna ska ge fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen och för att möta barn och unga i deras medievardag men även ge tillfällen att möta kollegor och experter i utvecklande samtal och utbyte kring medie- och informationskunnighet. Moderator för seminarierna är Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd.

På programmet finns bland annat:
• Vad är medie- och informationskunnighet och varför är det viktigt?
• Hur ser barns och ungas medievanor ut idag – färsk undersökning i åldrarna 0–18 år.
• Exempel på hur folkbiblioteken kan arbeta med MIK.
• Digital litteracitet – om ungas mediekompetens och dess betydelse.
• Fördjupning i workshop-form kring MIK.
• Goda exempel från skolbiblioteken i arbetet med MIK.
• Expertpanel om bibliotekens framtid och utveckling.

Utbildningen är framtagen av Statens medieråd i samråd med de regionala länsbiblioteken och andra intressenter, och syftar till ökad medie- och informationskunnighet hos bibliotekarier och andra.

Mer info på Medierådets hemsida

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min