Vänner och lobbyister byggde detta bibliotek...

5 maj 2011 • < 1 min

Den ekonomiska krisen i USA har slagit och slår fortfarande hårt mot biblioteksväsendet. Elsebeth Tank åkte på studieresa till Kalifornien...

Den ekonomiska krisen i USA har slagit och slår fortfarande hårt mot biblioteksväsendet. Elsebeth Tank åkte på studieresa till Kalifornien och slogs av hur olika de politiska och ekonomiska villkoren för biblioteken är.

Av Elsebeth Tank

Villaraigosa är inte namnet på ett katalanskt pensionat utan på en borgmästare i Los Angeles, som sägs vara besatt av tanken på att ha fler brandmän och poliser på gatorna. I en svår ekonomisk kris har hans politiska prioriteringar lett till alarmerande nedskärningar på stadens folkbibliotek. 328 tjänster har tagits bort under 2010, 28 % av personalen har avskedats och LA:s politiska ledning har drivit igenom 5-dagars öppethållande. Detta är ett särskilt hårt slag eftersom 7-dagars öppethållande har varit något av ett varumärke för nordamerikansk biblioteksstandard och -stolthet i många år. Nu är biblioteken stängda söndagar och måndagar. Brutaliteten i budgetprioriteringarna har förstås skakat om USA:s biblioteksanställda men också skapat vrede och debatt bland folk i allmänhet. Med tanke på den utbredda fattigdomen i stora delar av staden, finns det en välgrundad rädsla för mindre lyckade kulturella och sociala konsekvenser för LA…

Läs mer BBL nr 4

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min