Vilka använder inte biblioteket?

22 jan 2014 • 2 min

Vad vet egentligen biblioteken om sina användare och om de invånare som inte använder biblioteket? Vilka är de och hur...

Vad vet egentligen biblioteken om sina användare och om de invånare som inte använder biblioteket? Vilka är de och hur ska man arbeta med målgrupper med skilda intressen, motiveringar och barriärer? Varje reklamare vet att man inte framgångsrikt kan vända sig till alla människor samtidigt. Segmenteringsanalys är nyckelordet. De danska bibliotekens tankesmedja ”Tænketanken Fremtidens biblioteker” har i samarbete med Moos-Bjerre Analyse nu gjort en undersökning av 2 000 representativa, utvalda danskar från hela landet i en kartläggning av olika gruppers förhållande till folkbiblioteken. Resultatet redovisas i tio huvudsegment som består av fyra undersegment (15- 29 åringar) och sex vuxensegment (från 30 år).

Så här kan en segmenteringsanalys redovisas:

Unga barnföräldrar mellan 20 och 29 år: Tjänstemän (26 %) eller studerande (23 %), mest kvinnor (64%). Det mest liberala/borgerliga segmentet bland de unga (som generellt är mer vänsterorienterade), bara 42 % har borgerliga/liberala värderingar. Intressen förenliga med familjeliv (i synnerhet mat och vin (36 %), dataspel, tv och film, kläder och mode) utgör 2 % av befolkningen. Biblioteksanvändarna i gruppen utgör 77 %.

De andra segmenten i undersökningen ser ut så här (inom parentes anges här andel av befolkningen följt av andel biblioteksanvändare inom gruppen):

Unga på vidareutbildning 20-29 år (6 % / 63 %), Den unge arbetaren 20-29 år (9 % / 51 %), Unga under utbildning 15-19 år (9 % / 90 %), Nördar, 89 % män (8 % / 39%), Den kulturella storanvändaren 40-59 år (13 % / 86%), Barnföräldrar över 30 år, (? / 58 %), Individualisten (8 % / 49 %, Manlig pensionär (9 % / 30%), Medelålders kvinnor från lägre medelklass (19 % / 34%). För dessa segment ges ungefär motsvarande upplysningar som i exemplet.

Den grupp som använder biblioteket minst är alltså Manlig pensionär och gruppen som använder mest är Unga under utbildning (15-19 år). I projektarbetet gällde ”särskilt fokus på unga”.

(Danmarks biblioteker 2013:6, www.db.dk)

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min