Vilka använder inte biblioteket?

22 jan 2014 • 2 min

Vad vet egentligen biblioteken om sina användare och om de invånare som inte använder biblioteket? Vilka är de och hur...

Vad vet egentligen biblioteken om sina användare och om de invånare som inte använder biblioteket? Vilka är de och hur ska man arbeta med målgrupper med skilda intressen, motiveringar och barriärer? Varje reklamare vet att man inte framgångsrikt kan vända sig till alla människor samtidigt. Segmenteringsanalys är nyckelordet. De danska bibliotekens tankesmedja ”Tænketanken Fremtidens biblioteker” har i samarbete med Moos-Bjerre Analyse nu gjort en undersökning av 2 000 representativa, utvalda danskar från hela landet i en kartläggning av olika gruppers förhållande till folkbiblioteken. Resultatet redovisas i tio huvudsegment som består av fyra undersegment (15- 29 åringar) och sex vuxensegment (från 30 år).

Så här kan en segmenteringsanalys redovisas:

Unga barnföräldrar mellan 20 och 29 år: Tjänstemän (26 %) eller studerande (23 %), mest kvinnor (64%). Det mest liberala/borgerliga segmentet bland de unga (som generellt är mer vänsterorienterade), bara 42 % har borgerliga/liberala värderingar. Intressen förenliga med familjeliv (i synnerhet mat och vin (36 %), dataspel, tv och film, kläder och mode) utgör 2 % av befolkningen. Biblioteksanvändarna i gruppen utgör 77 %.

De andra segmenten i undersökningen ser ut så här (inom parentes anges här andel av befolkningen följt av andel biblioteksanvändare inom gruppen):

Unga på vidareutbildning 20-29 år (6 % / 63 %), Den unge arbetaren 20-29 år (9 % / 51 %), Unga under utbildning 15-19 år (9 % / 90 %), Nördar, 89 % män (8 % / 39%), Den kulturella storanvändaren 40-59 år (13 % / 86%), Barnföräldrar över 30 år, (? / 58 %), Individualisten (8 % / 49 %, Manlig pensionär (9 % / 30%), Medelålders kvinnor från lägre medelklass (19 % / 34%). För dessa segment ges ungefär motsvarande upplysningar som i exemplet.

Den grupp som använder biblioteket minst är alltså Manlig pensionär och gruppen som använder mest är Unga under utbildning (15-19 år). I projektarbetet gällde ”särskilt fokus på unga”.

(Danmarks biblioteker 2013:6, www.db.dk)

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min