Vilka använder inte biblioteket?

22 jan 2014 • 2 min

Vad vet egentligen biblioteken om sina användare och om de invånare som inte använder biblioteket? Vilka är de och hur...

Vad vet egentligen biblioteken om sina användare och om de invånare som inte använder biblioteket? Vilka är de och hur ska man arbeta med målgrupper med skilda intressen, motiveringar och barriärer? Varje reklamare vet att man inte framgångsrikt kan vända sig till alla människor samtidigt. Segmenteringsanalys är nyckelordet. De danska bibliotekens tankesmedja ”Tænketanken Fremtidens biblioteker” har i samarbete med Moos-Bjerre Analyse nu gjort en undersökning av 2 000 representativa, utvalda danskar från hela landet i en kartläggning av olika gruppers förhållande till folkbiblioteken. Resultatet redovisas i tio huvudsegment som består av fyra undersegment (15- 29 åringar) och sex vuxensegment (från 30 år).

Så här kan en segmenteringsanalys redovisas:

Unga barnföräldrar mellan 20 och 29 år: Tjänstemän (26 %) eller studerande (23 %), mest kvinnor (64%). Det mest liberala/borgerliga segmentet bland de unga (som generellt är mer vänsterorienterade), bara 42 % har borgerliga/liberala värderingar. Intressen förenliga med familjeliv (i synnerhet mat och vin (36 %), dataspel, tv och film, kläder och mode) utgör 2 % av befolkningen. Biblioteksanvändarna i gruppen utgör 77 %.

De andra segmenten i undersökningen ser ut så här (inom parentes anges här andel av befolkningen följt av andel biblioteksanvändare inom gruppen):

Unga på vidareutbildning 20-29 år (6 % / 63 %), Den unge arbetaren 20-29 år (9 % / 51 %), Unga under utbildning 15-19 år (9 % / 90 %), Nördar, 89 % män (8 % / 39%), Den kulturella storanvändaren 40-59 år (13 % / 86%), Barnföräldrar över 30 år, (? / 58 %), Individualisten (8 % / 49 %, Manlig pensionär (9 % / 30%), Medelålders kvinnor från lägre medelklass (19 % / 34%). För dessa segment ges ungefär motsvarande upplysningar som i exemplet.

Den grupp som använder biblioteket minst är alltså Manlig pensionär och gruppen som använder mest är Unga under utbildning (15-19 år). I projektarbetet gällde ”särskilt fokus på unga”.

(Danmarks biblioteker 2013:6, www.db.dk)

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min