"Vaknade och tänkte på böcker"

26 okt 2023 • 3 min

När biblioteken på Gotland tilldelades extra resurser fick bibliotekarien Sara Edlund i uppdrag att inventera och köpa in kris- och beredskapslitteratur – på bara två veckor.

Inför årets beredskapsvecka på Gotland i september-oktober fick öns bibliotek extra tillskott från regionen för att inventera och uppdatera samlingen av litteratur kopplad till hemberedskap. Regionen hade märkt av en ökad efterfrågan om informationsmaterial och litteratur på ämnet hemberedskap och ville möta den genom att rusta biblioteken.

Men tiden var knapp, allt skulle hinna beställas på drygt två veckor så att det fanns på plats lagom till beredskapsveckan.

– Det var en svår uppgift eftersom det är ett brett område och det var kort om tid. Det hände en gång att jag vaknade på natten och tänkte på böcker och titlar som vi borde köpa in, säger bibliotekarien Sara Edlund, som fick ta sig an uppdraget.

Gotland har totalt tio fasta bibliotek och två mobila fordon. Sedan tidigare har biblioteken på ön inlett ett arbete med att göra biblioteken till en del av regionens beredskapsplan.

Sara Edlunds uppgift var att inventera beståndet och sätta ihop en lista över komplettering som borde köpas in.

– Egentligen är jag barnbibliotekarie, men sitter med i centrala inköpsgruppen och alla kollegor var på semester – så det blev jag som fick frågan om att göra det här, säger hon.

Samtidigt blev hennes bakgrund också en styrka eftersom barnperspektivet lyftes fram och synliggjordes i den litteratur som köptes in.

– Jag insåg att det här inte bara kunde vara för vuxna utan att vi också måste ha barnfokus och där var jag inte ensam. När en kollega bad om tips på litteratur i en Facebook-grupp kom det, förutom förslag på dystopier och katastrof- och överlevnadsböcker, många tips om ungdomslitteratur. Det var till exempel Imorgon när kriget kom av John Marsden och Ättlingarna-trilogin av Mats Söderlund.

Sara Edlund berättar att det även kom tips på andra typer av medieformer, vilket breddade hennes tankesätt kring vad hon kunde köpa in.

– Jag hade till exempel inte tänkt på brädspel, men det var det flera som tipsade om. Och det var så klart viktigt att få in andra former eftersom folk, och framför allt barn, tar till sig information på olika sätt. Det blev spel som Prepper och naturspel med frågor för barn.

Inventeringen och inköpen mynnade ut i fyra listor som ligger i bibliotekens katalog. Litteraturen fördelades lika mellan Gotlands bibliotek och Sara Edlund berättar att målet var att få den efterfrågade informationen tillgänglig på hela ön.

Även om arbetet inne hunnit utvärderas än är hon nöjd med resultatet. Sara Edlund tycker att hon, med hjälp från många kollegor, fick ihop ett brett urval.

– Det finns nu allt från zombieöverlevnad till Skogsmulle, om giftiga bär och svampar i naturen, första hjälpen och hur man lagar och lappar kläder, säger hon.

Är det något du hade gjort annorlunda?

– Kanske, när jag vet hur det fallit ut. Vi får återkomma om ett halvår för att se om det gett resultat, hur mycket av materialet som lånats ut. Men jag skulle ha velat haft mer tid och kanske att vi varit en arbetsgrupp som gjort det tillsammans. Även om jag har haft stöd från hjälpsamma kollegor är det jag som tryckt på knappen och gjort beställningarna och då kan det vara svårt att veta om man gjort rätt val.

Borde alla bibliotek ha detta?

– Det är ingen dum tanke eftersom vi lever i kristider. Jag upplever att efterfrågan från våra låntagare inom det här ämnet har blivit större. Många är intresserade av ”prepping” eller hur man överlever i naturen och då behövs litteratur om det. Men om det sedan ska ingå i den befintliga budgeten eller om det behövs extra pengar, det kan jag inte svara på. För oss var det en extra guldkant att vi fick det.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min