Vill bli statlig resurs för det ofria ordet

30 aug 2023 • 2 min

I Malmö växer en önskan om att Dawit Isaak-biblioteket ska bli ett statligt resursbibliotek inriktat på förbjuden litteratur. ”Det diskuteras här”, säger bibliotekets chef Emelie Ive.

Ulrika Ahlberg och Emelie Ive (tidigare Wieslander) på Dawit Isaac-biblioteket i Malmö. Foto: Julia Lindemalm

För minoritetsspråken finns det nationella resursbibliotek utspridda i landet, ett resultat av en satsning beslutad 2020 av den dåvarande rödgröna regeringen. Dawit Isaak-biblioteket i Malmö borde få samma slags statliga uppdrag när det handlar om att bygga kompetens och bestånd kopplat till censur och förbjuden litteratur.

Det anser Emelie Ive som är chef för biblioteket som startades av Malmös stadsarkiv för tre år sedan.

– Det diskuteras här. Frågan handlar väl egentligen om hur denna propå ska göras på det mest strategiska sättet.

Emelie Ive framhåller att Dawit Isaak-biblioteket redan i dag intagit rollen som sakkunnigt i frågor som handlar om förbjuden litteratur och annan kultur. Biblioteket får förfrågningar från hela landet och hjälper till att ta fram listor på böcker som nu eller historiskt har förbjudits i olika delar av världen. Hon ger exemplet att en skolbibliotekarie hör av sig och säger att skolan ska ha tema Ryssland, vad finns det för litteratur därifrån som förbjuds på grund av hbtq-frågor?

– Då kan vi ta fram en lista. Och om vi tar den rollen men visar att vi hade kunnat göra så himla mycket mer om vi var fler än en och en halv bibliotekarie…, säger hon apropå ambitionen att få ett riktat uppdrag från statligt håll.

Under hösten har biblioteket avgörande roller i två stora satsningar vilket Emelie Ive också tror kan göra intryck den dag en fråga riktas till kulturdepartementet om att förlägga ännu ett resursbibliotek till Malmö (sedan tidigare är Biblioteken i Malmö resursbibliotek för romani chib):

Den 9–15 oktober arrangerar Dawit Isaak-biblioteket Banned Books Week i samarbete med Svenska Pen. Veckan, som har arrangerats årligen i USA sedan början av 80-talet, kommer att kretsa kring att sprida kunskap om förbjuden litteratur och biblioteket tar fram information, kampanjmaterial, skyltmaterial och tips på programsättning som bibliotek och bokhandlare kan använda sig av.

– Det finns säkert enskilda folkbibliotek som redan har uppmärksammat detta, men syftet är att ta krafttag i hela landet och erbjuda alla folkbibliotek och bokhandlare en möjlighet att tillsammans uppmärksamma detta med hjälp av underlag från oss.

Dawit Isaak-biblioteket har också tagit initiativ till en vecka i Malmö om förbjuden kultur, 20–26 november.

– Det är en kraftsamling och det handlar alltså inte bara om förbjuden litteratur, utan om förbjuden konst, förbjuden musik, alla konstformer man kan tänka sig, nästan, som då kommer från de olika avdelningarna och institutionerna i kulturförvaltningen, säger Emelie Ive.

Utöver de kommunala kulturinstitutionerna kommer bland annat Malmö universitet, Moderna museet och Skånes dansteater att delta och uppmärksamma hur yttrandefriheten begränsas genom att konst och kultur förbjuds.

– Vi startar i ganska liten skala, tanken är att det här är ett pilotår och att vi ska skala upp inför nästa år och då göra allt större och framför allt göra det möjligt för det fria kulturlivet och de olika externa eller fria kulturinstitutionerna att också vara med, säger Emelie Ive.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min