Vill publicera namn på hotad dragartist – "Så fruktansvärt tråkigt"

15 maj 2023 • 3 min

Joakim Lamotte lovar att inte röja identiteten på dragshowartisterna som biblioteket i Olofström har anlitat. Villkoret är att han själv får komma och läsa sagor för barnen. Biblioteket tolkar det som utpressning, själv uppger han att det är ett skämt.

Joakim Lamotte, som kallar sig journalist på Facebook, har försökt ta reda på identiteten på de två dragartister som har läst sagor för barn på bibliotek i bland annat Skåne och Blekinge. Inför sagostunden i Olofström i höstas riktades så många hot mot dragartisterna att kommunen beslutade att hålla sagostunden digitalt.

Artisterna som kallar sig Lady Busty och Miss Shameless har bett om att få vara anonyma, men ett av deras namn stod på den faktura som Joakim Lamotte begärde ut som allmän handling från Olofströms kommunkontor.

När bibliotekschefen fick vetskap om att fakturan med namnet hade skickats till Joakim Lamotte, bad hon honom slänga den och skickade en ny där namnet var maskat.

– Vi bestämde att jag skulle höra av mig till honom och vädja eftersom det finns en hotbild mot personen, säger bibliotekschef Barbro Hallberg.

Det var då Joakim Lamotte skrev på Twitter att han var beredd att inte lämna ut namnen om han fick komma och läsa sagor på biblioteket före sommaren. ”Om ni bjuder in mig att läsa sagor för barn i Olofström så lovar jag att inte röja identiteten…” och vidare: ”Svara senast imorgon 15:e maj.”

I ett inlägg lite senare skriver han också: ”Man måste väl få skoja lite”.

Men Olofströms kommun kommer inte att bjuda in honom för att läsa sagor för barnen.

Mike Lindbergh, säkerhetsskyddschef i Olofström.

– Vi uppfattar det som utpressning och vi kommer inte att tillmötesgå det, säger säkerhetsskyddschef Mike Lindbergh.

– Jag har inte sett att han har sagt att det var ett skämt. I så fall var det ett osmakligt skämt.

På biblioteket i Olofström har måndagen fyllts av möten. Barbro Hallberg har haft möten med kommunchefen, säkerhetsskyddschefen och bibliotekspersonalen.

– Jag har en väldigt bra personalgrupp. Vi stöttar varandra och trots att omvärlden är galen försöker vi att vara en någorlunda vanlig arbetsplats, säger hon.

– Det känns verkligen så. Det är absurt. När man själv har varit utsatt för hot, att man då är villig att riskera andra personers säkerhet är för mig obegripligt.

På Facebook skriver Joakim Lamotte: ”…har inte svenska folket rätt att få veta vilka som anlitas med skattepengar för att utbilda deras 2-åringar i normkritik?”

Barbro Hallberg, bibliotekschef.

Barbro Hallberg svarar att hon har sex års referenser på dragartisterna, mer än vad hon har på de flesta andra artister som bokas till programpunkter på biblioteket.

– Jag har väldigt god kännedom om deras sagostunder och jag kände ingen oro då och inte nu, för jag vet tillräckligt om det här arrangemanget, säger hon.

– Både föräldrar och bibliotekarier är med, hade det varit det minsta olämpligt hade det blivit ett ramaskri naturligtvis.

Vad gör ni nu?

– Nu följer vi timme för timme och dag för dag vad som händer.

Hur känns det?

– Det känns jobbigt, framför allt när jag tänker på sagoläsarna i Drag story hour. Det är så fruktansvärt tråkigt.

2 kommentarer

    1. Vad konkret har egentligen hänt som är ”förfärligt” utöver att bibliotekschefen i Olofström uppenbarligen förfarit ovarsamt med personuppgifter?

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min