Lediga jobb

Bibliotekschef till Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun | Falkenberg

7 sep 2023

Bibliotekschef till Falkenbergs kommun

  • Arbetsgivare: Falkenbergs kommun
  • Ort: Falkenberg
  • Sista ansökningsdatum: 1 oktober 2023
  • Omfattning: Heltid
  • Anställningsform: Tillsvidare
  • Webbplats: Gå till webbplats
  • Kontaktperson: Karolina Petersson
Gå till extern ansökan

Om arbetsplatsen

Vi har ett betydelsefullt demokratiuppdrag till dig.
Biblioteken i Falkenberg är en viktig del av Falkenbergs kulturliv. Vi arbetar med kultur, bildning och demokrati i hela kommunen. I centrum finns stadsbiblioteket i stadens stiliga kulturhus Argus, våra fem pärlor till lokalbibliotek ligger i Vessigebro, Slöinge, Ullared, Ätran och Skogstorp och vi har två biblioteksbussar, Ugglan och Humlan. Bibliotekschefen hos oss har även delvis ansvar för allmänkulturen, som rymmer bland annat nationaldagsfirande och dansföreställningar.

I din verktygslåda finns, förutom 25 skarpa medarbetare, även en nyligen antagen biblioteksplan, som nu ska omsättas i praktiken. Den pekar ut en rad målsatta inriktningar i linje med det nationella uppdraget, bland annat demokrati, digital delaktighet, integration, tillgänglighet, bildning och forskning – inriktningar som du brinner för lika mycket som vi. Falkenberg har också en helt ny, övergripande och långsiktig kulturstrategi, som genomsyras av social och ekologisk hållbarhet. Strategin pekar ut en positiv politisk viljeinriktning för kulturens roll i Falkenberg!

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill, och äger förmågan att, förvalta, utveckla och leda verksamheten på ett hållbart vis tillsammans med bibliotekets medarbetare. Du ansvarar för att verksamheten uppfyller sina uppdrag som bland annat handlar om att ge tillgång till oberoende information, möjliggöra ett livslångt lärande, minska den digitala klyftan samt vara en öppen mötesplats för samtal och diskussion med syfte att bidra till ett demokratiskt samhälle. Din uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att ta del av bibliotekens utbud, att stimulera läslust och språkutveckling samt främja kulturell verksamhet. Samverkan med både interna och externa aktörer och lokal förankring är viktiga delar i ditt arbete.

Som chef för enheten Bibliotek och allmänkultur, ingår du i kulturavdelningens ledningsgrupp tillsammans med kulturchef, enhetscheferna för Museum och offentlig konst och Kulturskola, en kultursamordnare och en strateg. Tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, vårdar och utvecklar vi kulturens kraft och mångfald i Falkenberg med ett nyfiket och hållbart perspektiv. En hjärtefråga för oss, och för dig, är barns och ungas rätt att vara delaktiga, att få uppleva och skapa. Ditt chefsansvar innefattar verksamhets-, personal- och budgetansvar.

Kvalifikationer

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har också stor kunskap om de övergripande, strategiska biblioteksfrågorna och en grundläggande förståelse för bibliotekens roll och demokratiska uppdrag i samhället.

Du bör ha några års erfarenhet som chef på bibliotek eller i annan offentlig kulturverksamhet där du kommit i kontakt med biblioteksverksamhet. Det är en fördel om du arbetat nära den politiska ledningen för verksamheten.

Du är strukturerad och har erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk styrning. Du uppfattas som ledare och ditt ledarskap präglas av tydlighet, lyhördhet och tillit. För dig är det en självklarhet att medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. Som ledare vet du hur du får människor att växa, tillvaratar kompetens och ser värdet av att skapa delaktighet och förvalta engagemang. Kommunikation och feedback är viktiga verktyg i ditt ledarskap för att dina medarbetare ska utvecklas, ta ansvar och känna arbetsglädje både som individer och som kollektiv. Du månar också om din och medarbetarnas hälsa och är noga med att skapa en hållbar balans mellan arbete och fritid. Grundläggande kunskaper i, och ett intresse för, arbetsmiljöfrågor är ett måste.

I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1241303 – 2023

Kontaktperson

Karolina Petersson

Verksamhetschef kultur 0346-88 60 00

Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0346- 88 60 00.