Lediga jobb

Mälardalens högskola söker bibliotekschef

Mälardalens högskola | Västerås

17 feb 2021

Bibliotekschef till Mälardalens högskola

  • Arbetsgivare: Mälardalens högskola
  • Ort: Västerås
  • Sista ansökningsdatum: 2021-03-14
  • Omfattning: Heltid
  • Anställningsform: Tillsvidare
  • Webbplats: Gå till webbplats
  • Kontaktperson: Karin Cardell
  • E-post: karin.cardell@mdh.se
Gå till extern ansökan

Bibliotekschef

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 17 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. Högskolebiblioteket stödjer högskolans arbete för att uppnå och upprätthålla hög internationell kvalitet i utbildning och forskning. Vi ansvarar för inköp och tillgängliggörande av medier och e-resurser, digitala system, bibliometri och pedagogiskt stöd till studenter, lärare och forskare.

Till Mälardalens högskola – tilltänkt som Sveriges nästa universitet – söker vi nu en bibliotekschef som ska leda och utveckla verksamheten till ett universitetsbibliotek.

Biblioteket är en central och attraktiv mötesplats på campus både i Eskilstuna och i Västerås. Här finna relevanta mediaresurser och här erbjuds stöd för informationssökning utgående från de utbildningar och den forskning som bedrivs vid högskolan. En stor del av samlingarna är elektroniska. Stöd och service ges till högskolans studenter, forskare och personal. Vissa tjänster erbjuds även till allmänheten.

De digitala informationstjänsterna är omfattande och biblioteket bedriver utbildning för ökad informationskompetens. Stöd erbjuds i publiceringsfrågor samt för hantering av forskningsdata och öppen tillgång.

Biblioteket är del av högskolans samlade verksamhetsstöd som tillsammans stödjer så att högskolans mål för utbildning och forskning uppnås. Biblioteket har idag 22 medarbetare och är indelad i två enheter; enheten för medier och vetenskaplig publicering samt enheten för lärande och informationstjänster, som var och en leds av en enhetschef. Bibliotekschefen är närmste chef till enhetscheferna. Som strategiskt rådgivande till bibliotekschefen finns ett biblioteksråd.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 2021-03-14

Stationeringsort: Västerås

Akademi/enhet/sektion: Högskolebiblioteket

Arbetsuppgifter

Som bibliotekschef arbetar du för att forma ett bibliotek som är modernt, öppet och framåtblickande och som drivs och utvecklas utifrån utbildningens och forskningens behov. Samverkan med övriga enheter inom högskolan är central för bästa bidrag till hela högskolans utveckling. Som chef ansvarar du dessutom för att biblioteket är verksamhetsanpassat och har användarens bästa i fokus. För det krävs förmågan att förstå, analysera och prioritera utifrån en helhetssyn.

Genom motivationsskapande kommunikation tydliggörs medarbetarnas mål och uppgifter vilket ger förutsättningar att kunna och vilja ta stort ansvar för resultat och egen utveckling. Du förväntas vara en synlig och närvarande chef med god förmåga att balansera de båda campusorternas behov. Du har många samarbetsytor med såväl egna medarbetare, högskole- och akademiledningar som studenter. I uppgifterna ingår att aktivt omvärldsbevaka bl a genom deltagande i nationella nätverk.

Kvalifikationer

Akademisk examen inom relevant område, förmodligen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Dokumenterad chefserfarenhet.

Bred arbetslivserfarenhet från bibliotek.

God förståelse för bibliotekets funktion och betydelse för högre utbildning.

God administrativ förmåga.

God förmåga som tydlig arbetsgivarföreträdare.

Förmåga att delegera och skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål.

Relationsbyggare, förtroendeingivande och god kommunikatör med förmåga att samarbeta.

Inneha användarperspektiv, ett strategiskt förhållningssätt och är handlingskraftig. Vara modig, prestigelös och lyhörd.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Arbetslivserfarenhet från vetenskapligt bibliotek.

Erfarenhet som bibliotekschef

Ansökan

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!