Här satsas minst på bibliotek – stora skillnader mellan kommunerna

I Skövde, en av de kommuner som satsar minst på biblioteksverksamhet i landet, beskriver bibliotekschefen hur de med knappa personalresurser kämpar för att nå ut med verksamheten. ”Det finns ingen marginal.”