Här satsas minst på bibliotek – stora skillnader mellan kommunerna

14 jun 2023 • 2 min

I Skövde, en av de kommuner som satsar minst på biblioteksverksamhet i landet, beskriver bibliotekschefen hur de med knappa personalresurser kämpar för att nå ut med verksamheten. ”Det finns ingen marginal.”

I en jämförelse mellan hur mycket varje kommun lägger på biblioteksverksamhet visar sig stora skillnader mellan landets kommuner. I siffrorna, som kommer från Kungliga biblioteket, ingår all biblioteksverksamhet i kommunal regi: folkbibliotek, skolbibliotek och eventuell övrig biblioteksverksamhet som kan finnas i kommunens verksamhet. De som ligger lägst, när kommuner som inte har fyllt i kostnader för alla poster har sorterats bort, är Norrköping och därefter Skövde, Solna, Falköping, Upplands Väsby och Huddinge.

Fakta Kommunerna som satsar mest respektive minst på bibliotek

  • Botten: Norrköping, Skövde, Solna, Falköping, Upplands Väsby och Huddinge.
  • Toppen: Övertorneå, Sorsele, Emmaboda, Bjurholm och Bräcke.
I toppen ligger Norrlandskommunerna Övertorneå och Sorsele, och därefter Emmaboda, Bjurholm och Bräcke.

Norrköpings kommun satsar 265 kronor på bibliotek per invånare. Det kan jämföras med Övertorneå som lägger 1 320 kronor per invånare. Även om alla kostnadskolumner är ifyllda i biblioteksstatistiken är en delförklaring till den låga placeringen för Norrköping att hyrorna är flyttade till en gemensam enhet för kultur- och fritidskontorets alla verksamheter, förklarar Päivi Johansson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som i övrigt är stolt över de åtta bibliotek, biblioteksbussen och de 65 biblioteksmedarbetare som finns i kommunen.

Näst sist hamnar Skövde som lägger 294 kronor per invånare på biblioteksverksamhet. Bibliotekschef Anna Gullstrand beskriver en knaper tillvaro för kommunens bibliotek. Kommunen har tidigare haft borgerligt styre, men styrs sedan i höstas av Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Sedan flera mandatperioder tillbaka arbetar de enligt New Public Management och alla avdelningar är ålagda en årlig effektivisering på mellan 1 och 1,5 procent.

– I min och andras dialog med politiken har bibliotekets låga budget kommenterats med att vi ”skickligt använder skattemedlen”, berättar Anna Gullstrand i ett mejl till Biblioteksbladet.

Vid sjukdom och annan frånvaro behöver vi inte sällan stänga bibliotek.

Anna Gullstrand, bibliotekschef i Skövde
Verksamhetsutveckling kan i princip bara utföras med hjälp av statliga, regionala och delregionala projektpengar, berättar hon vidare och beskriver hur personalen kämpar med läsfrämjande, digitalisering, tillgänglighet utan marginaler.

– Vid sjukdom och annan frånvaro behöver vi inte sällan stänga bibliotek.

Framför allt saknas resurser till personal och Anna Gullstrand bedömer att de skulle behöva ytterligare mellan fem och tio bibliotekarietjänster för att komma i kapp jämförbara kommuner.

– Detta skulle innebära bättre arbetsmiljö, större stabilitet i planerad verksamhet och inte minst innebära bättre möjligheten att arbeta för bibliotekslagens skrivning att ”nå alla” i utåtriktat och uppsökande arbete.

Helene Lundqvist (M) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Skövde, men har inte återkommit med svar på Biblioteksbladets frågor.

I Solna kommun som lägger 298 kronor per invånare på biblioteksverksamhet, saknar bibliotekschef Maria Söderström Sörensen inte resurser till folkbiblioteket. Däremot skulle hon önska mer resurser till skolbibliotek.

Sandra Lindström (V), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Solna, menar att mer behöver göras men vill samtidigt lyfta de positiva aspekterna av verksamheten.

– Det är så klart inte en placering vi är nöjda med. Biblioteken har ett otroligt viktigt demokratiskt och läsfrämjande uppdrag och det borde speglas tydligare i budgeten. Med det sagt så har vi fantastiska bibliotek och ett mycket rikt programutbud som vi är väldigt stolta över.

Vad beror då den låga placeringen på? Sandra Lindström bollar frågan vidare.

– Vad det beror på får man nog fråga våra företrädare. Vi har tagit över styret i Solna efter 24 år i opposition och har en betydligt högre ambitionsnivå för biblioteksverksamheten än det tidigare moderatstyret.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min