Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Kommentar

Embarrassing silence from IFLA

The board of the International Federation of Libraries IFLA have indulgence with Dubai's violation of several human rights — and refuses to answer questions about it. Many expect more from an organization with freedom of information as one of its core values, writes Biblioteksbladet's editor-in-chief Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

Kommentar

Iflas tystnad är genant

Styrelsen för den internationella biblioteksfederationen Ifla har haft överseende med att Dubai kränker flera mänskliga rättigheter – och vägrar svara på frågor om det. Många förväntar sig mer av en organisation med informationsfrihet som ett av sina kärnvärden, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

1 2