Annonsera

Biblioteksbladet är Sveriges ledande branschtidskrift för och om bibliotek. Tidningen vänder sig till verksamma inom alla bibliotekstyper men även till beslutsfattare på kommunal, regional och statlig nivå samt kulturarbetare och kulturintresserad allmänhet.

Platsannons

Webb

Din platsannons visas på Biblioteksbladet.se

Pris: 6.500 kr


Tidning + webb + Facebook

Du får en kvartssida i tidningen (bredd 81 mm, höjd 100 mm) och din platsannons visas på Biblioteksbladet.se och på facebook.com/biblioteksbladet.

Pris: 10.500 kr


Nyhetsbrev

Platsannons eller banner (500X150px ):  3 500 kronor.

Utgivningsplan Biblioteksbladet 2021

Nummer Material Hos kund
Nr 1 2022 24 januari 24 februari
Nr 2 2022 28 mars 29 april
Nr 3 2022 15 augusti 15 september
Nr 4 2022 24 oktober 24 november