Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Fler nyheter

Debatt

Privat drift förklarar inte Nackas framgångar

Diskussionen om privat drivna bibliotek ska inte handla om Nacka där höga besökssiffor knappast hänger ihop med driften, utan om vad mer entreprenad skulle betyda, skriver Leodan Rodriguez. "Hur skulle detta kunna påverka kvaliteten på sikt?"

8 feb 2024 • 5 min

Debatt

Vår berättelse om världen är onödigt vinklad

Bibliotek kan och ska inte ta ansvar för innehållet i böckerna på sina hyllor – men urvalet är vårt och därför vårt ansvar, skriver Einar Ehn-Briem. ”Jag efterlyser en bred diskussion om hur folkbibliotekens bestånd egentligen ska se ut.”

29 jan 2024 • 3 min

Krönika

Det behövs en gemensam kraftsamling mot kulturkriget

Sverigedemokraterna leder den kulturpolitiska idédebatten – och det finns ingen motvikt. "När tystnaden breder ut sig och metoden att angripa chefer och artister blir lyckosam för att tysta verksamhet och konstnärliga uttryck, lär den användas igen och igen", skriver Karin Linder.

19 dec 2023 • 2 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

1 2 3 38