Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Fler nyheter

Kommentar

Embarrassing silence from IFLA

The board of the International Federation of Libraries IFLA have indulgence with Dubai's violation of several human rights — and refuses to answer questions about it. Many expect more from an organization with freedom of information as one of its core values, writes Biblioteksbladet's editor-in-chief Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

Kommentar

Iflas tystnad är genant

Styrelsen för den internationella biblioteksfederationen Ifla har haft överseende med att Dubai kränker flera mänskliga rättigheter – och vägrar svara på frågor om det. Många förväntar sig mer av en organisation med informationsfrihet som ett av sina kärnvärden, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

Debatt

"Det är nödvändigt att vara anställningsbar"

Ingen skaffar sig en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap av ren nyfikenhet och kunskapstörst. Merparten bibliotekariestudenter ser sina studier som en ren yrkesutbildning, skriver Tobias Nordberg i en replik på Ola Pilerots essä om bibliotekariers kompetens.

5 okt 2023 • 3 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

1 2 3 37