Förslag: Lättare för forskare att dela material

22 jan 2024 • < 1 min

Det ska bli lättare att dela upphovsrättsskyddat forskningsmaterial digitalt inom forskargrupper och bibliotek ska kunna göra kopior av verk även i syfte att organisera och förvalta samlingarna. Det föreslås i en utredning om inskränkningar i upphovsrätten. Bra, tycker Svensk biblioteksförening.

– De har lyssnat på oss i ganska stor utsträckning, säger Lisa Gemmel som arbetar med frågor om upphovsrätt på Svensk biblioteksförening.

Föreningen har fört fram problemen som kan uppstå inom en forskargrupp när material inte kan delas digitalt utan risk för att bryta mot upphovsrätten. Utredningen, som lämnade över sina förslag till regeringen i slutet på förra veckan, föreslår en helt ny bestämmelse kring detta som underlättar delningen av material inom forskargrupper.

– Det ser vi som mycket positivt, säger Lisa Gemmel.

Utredningen lägger också förslag som underlättar arbetet med samlingarna för bibliotek och andra kulturminnesinstitutioner (som är öppna för allmänheten och icke vinstdrivande). Enligt förslaget ska det bli möjligt för biblioteken att göra kopior av material för att organisera och förvalta sina samlingar. Tidigare hade de endast rätt att framställa exemplar, eller göra kopior, i forsknings- och bevarandesyfte. Nu kan alltså kopior framställas även i arbetet med förvaltningen och kureringen av samlingarna.

– Detta är något som KB har efterfrågat och det är positivt för hela biblioteksväsendet.

Däremot hade Svensk biblioteksförening hoppats att frågan om parallellpublicering för forskare skulle finnas med bland förslagen, men det gör den inte. Med statliga forskningsmedel följer ofta krav på öppen publicering, men i dagsläget är det inte möjligt om samma artikel är publicerad i en låst vetenskaplig tidskrift. De forskare som också ska lägga ut sin vetenskapliga artikel tillgänglig för alla måste betala en ansenlig summa pengar. Här hoppades många forskare och Svensk biblioteksförening på en förändring, men utredningen konstaterar att det inte var förenligt med de EU-direktiv som upphovsrättslagstiftningen bygger på.

– Det hade varit önskvärt med en lagstiftning som ger forskare rätt till parallellpublicering, säger Lisa Gemmel.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min